Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplever allmänläkare inflytande över sin arbetssituation? En kvalitativ intervjustudie Sonja Holmquist ST-läkare Gröndals vårdcentral Handledare Sonja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplever allmänläkare inflytande över sin arbetssituation? En kvalitativ intervjustudie Sonja Holmquist ST-läkare Gröndals vårdcentral Handledare Sonja."— Presentationens avskrift:

1

2 Upplever allmänläkare inflytande över sin arbetssituation? En kvalitativ intervjustudie Sonja Holmquist ST-läkare Gröndals vårdcentral Handledare Sonja Modin Spec. Allmänmedicin, Med.dr. Stuvsta vårdcentral,

3 Syfte Utforska några allmänläkares upplevelse av inflytande över sin vardag genom att identifiera faktorer som gynnar känslan av inflytande och kontroll över arbetssituationen och faktorer som hindrar detta

4 Metod Semistrukturerade intervjuer med fyra allmänläkare Kvalitativ innehållsanalys Faktorer identifierades och sorterades i kategorier

5 Faktorer som påverkade upplevelse av inflytande över arbetssituationen Läkaren som individ – personliga faktorer Läkarens arbetsuppgifter Samarbetet på vårdcentralen Faktorer i mötet med patienten Externa faktorer

6 Läkaren som individ – personliga faktorer Läkarens arbetsuppgifter •Vara styrd av sina arbetsuppgifter •Att styra över sina arbetsuppgifter Samarbetet på vårdcentralen •Läkarkollegor •Andra yrkesgrupper •Vårdcentralens ledning Faktorer i mötet med patienten Externa faktorer •Effekt av politiska beslut •Andra specialiteter •Försäkringskassan

7 Slutsats • Allmänläkarens breda uppdrag • Möten med patienter och samarbete med många aktörer • Svårigheter att begränsa uppdrag • Positivt med god kommunikation och rimliga krav • Politiska beslut har stor inverkan • Läkare vill göra medicinska uppgifter • Flera viktiga frågor för vidare forskning

8

9


Ladda ner ppt "Upplever allmänläkare inflytande över sin arbetssituation? En kvalitativ intervjustudie Sonja Holmquist ST-läkare Gröndals vårdcentral Handledare Sonja."

Liknande presentationer


Google-annonser