Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur hanterar allmänläkaren antibiotikaresistensen på 15 minuter? Helene Bodegård, Distriktsläkare, Gustavsbergs Vårdcentral, Klinisk adjunkt, Centrum för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur hanterar allmänläkaren antibiotikaresistensen på 15 minuter? Helene Bodegård, Distriktsläkare, Gustavsbergs Vårdcentral, Klinisk adjunkt, Centrum för."— Presentationens avskrift:

1 Hur hanterar allmänläkaren antibiotikaresistensen på 15 minuter? Helene Bodegård, Distriktsläkare, Gustavsbergs Vårdcentral, Klinisk adjunkt, Centrum för Allmänmedicin Handledare Solvig Ekblad och Charlotte Hedberg

2 Bakgrund Förutsättning för modern sjukvård Resistensutveckling Brist på nya antibiotika

3 Men… det kan vara svårt att följa de riktlinjer som finns - Vilka faktorer upplever allmänläkare hindrar möjligheterna att följa riktlinjer? - Hur skulle förutsättningarna kunna ändras så att det blir lättare?

4 Metod Kvalitativ intervjustudie Fyra allmänläkare Strategiskt urval Kvalitativ innehållsanalys

5 Resultat Läkarens förutsättningar Egenskaper Kunskap/ kunskapsbrist

6 Resultat I mötet med patienten Faktorer hos patienten Patient- läkarrelationen Patientens attityd och kunskap Bemötande, konsultation och pedagogik

7 Resultat Läkaren i ett sammanhang Bristande samarbete på vårdcentralen Tidsbrist och dålig kontinuitet Effekter av vårdval Samarbete och lärandemiljö Tid och kontinuitet Åtgärder på samhällsnivå

8 ”för att det ska bli ett gott möte utan antibiotika” Frågor?


Ladda ner ppt "Hur hanterar allmänläkaren antibiotikaresistensen på 15 minuter? Helene Bodegård, Distriktsläkare, Gustavsbergs Vårdcentral, Klinisk adjunkt, Centrum för."

Liknande presentationer


Google-annonser