Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så vill vi utveckla närsjukvården i Göteborgsområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så vill vi utveckla närsjukvården i Göteborgsområdet."— Presentationens avskrift:

1 Så vill vi utveckla närsjukvården i Göteborgsområdet

2 Regionstyrelsens beslut 10 december Koncentration av vissa medicinska områden till färre enheter: - Höft- och ledproteser, Ryggkirurgi, Obesitas, Axelproteser (SU) Dagkirurgiska centrum – SÄS, NU, SkaS Diagnoser och volymer till dagkirurgiska centrum Sällandiagnoser som ska koncentreras Fastighetsnämnden - inventering av befintliga operationssalar

3 RS beslut 10 december - Göteborgsfrågor Katarktsjukhus i Göteborg Kungälvs sjukhus större roll i akutvården Dagkirurgiska centrum i Göteborgsområdet Närsjukvårdcentrum i Göteborgsområdet Frölunda Specialistsjukhus och Lundby Förutsättning för upphandling av vissa vårdområden

4 Koncentration av magsäcks- och ändtarmscancer pågår, klart 1 januari 2015 För övriga uppdrag är styrelser informerade, facklig samverkan lokalt är säkrad Uppdragen kända och diskuterade i förvaltningsledningarna Faktiskt samverkan och planering mellan förvaltningarna, mottagande och avlämnande, beräknas igång hösten 2014

5 Målbild: Framtidens hälso- och sjukvård Utgår från ett invånar- och patientperspektiv utveckla den nära vården erbjuda goda möten samverka gränsöverskridande ta tillvara och implementera nya metoder satsa på hälsofrämjande aktiviteter

6 Utmaningar Befolkningsutvecklingen Utveckling av närsjukvården Erbjuda invånarna attraktiva alternativ till akutsjukhusen -Mer specialistvård utanför akutsjukhusen -Säkerställa SU:s roll som högspecialiserat sjukhus Tillgänglighetsproblem Kvalitet och kontinuitet -Bättre kvalitet med högre volymer i dagkirurgin FSS och Lundby -Lokalerna är uttjänta

7 Fler invånare i Göteborgsområdet skapar Ökat behov av hälso- och sjukvård Ökning av antalet besök i sjukvården beror på: 1.Överföring till öppnare vårdformer 2.Fler invånare 3.Fler äldre Vi blir fler och behöver mer vård

8 Beräknad befolkningsökning år 2020 jmf med 2012

9 Förändring läkarbesök Primärvård år 2020 jmf med 2012

10 Förändring besök spec. vård år 2020 jmf med 2012

11 Förändring läkarbesök spec.vård år 2020 jmf med 2012

12 2013 faktisk 642 000 Läkarbesök 2020 om Närsjukhus 30%” Närsjukhus 116 000 SU 463 000 KS 45 500 Övr 17 000 Akutsjukhus 526 000 Simulering 2020 713 000 Närsjukhus 214 000 SU 446 000 KS 37 000 Övr 16 000 Akutsjukhus 499 000

13 Ett sammanhållet system för framtiden För att möta invånarnas vårdbehov – och klara utmaningarna – behöver vi stärka den nära vården genom följande: Ge patienten huvudrollen i sjukvården Vända på perspektivet – minska inflödet till sjukhusen Öka tillgängligheten Jobba på nya sätt – mer gränsöverskridande samverkan Koncentrera viss specialiserad vård – för ökad kvalitet och effektivitet Mer specialistsjukvård utanför akutsjukhusen Attraktivt vårdutbud för invånarna – tex närakut Öka nyttjandegraden i befintliga operationssalar

14 Närsjukvårdssystem i Göteborgsområdet Primärvården första linjens sjukvård Ett antal närsjukvårdscentrum (NSC) som i första hand är en lokal resurs för befolkningen och stöd tillvårdcentraler -Hit remitteras patienter från vårdcentralerna för specialistbedömning och diagnostik -Här sköts en stor del av den öppna länssjukvården för patienter med kroniska sjukdomar -Här finns möjligheter till akutbesök – närakut och/eller jourcentral Kompletteras av ett eller flera dagkirurgiska centrum (DKC) som är resurs för närsjukvårdscentrum -Här utförs dagkirurgiska ingrepp från opererande specialiteter på närsjukvårdscentrum

15 Vårdcentral Ger vård till cirka 10 000 inv. Närsjukvårdscentrum (NSC) Kapacitet: Upp till cirka 70 000 läkarbesök/år Ger vård till 120 000 – 150.000 invånare Stödjer 15 vårdcentraler. Dagkirurgiskt centrum (DKC) Kapacitet: Cirka 7 000 dagkirurgiska operationer/år Upptagningsområde via tre närsjukvårdscentrum 7 operationssalar Närsjukvårdsystemet

16 Systemet ur patientens perspektiv Vårdcentral inkl. 1177 på web och telefon (Primärvård) Sjukhus Närsjukvårds- centrum (Öppen specialistsjukvård med diagnostik o akutmottagning) Dagkirurgiskt centrum Privata specialister

17 Samverkan mellan vårdnivåerna 15 x

18 Närsjukvårdscentrum (NSC)

19 NSC ska erbjuda Ökad tillgänglighet En naturlig remissinstans för lokala primärvården Snabbare och enklare diagnostik Snabbare behandling Förbättrad kontinuitet tack vare god kontakt mellan NSC och primärvården. Akuta tider Öppen specialistsjukvård och Diagnostik

20 Vad NSC ska jobba med Hälsofrämjande och förebyggande insatser Behandla tillstånd som är vanligt förekommande i befolkningen och ofta förekommande för individen. Specialistmottagningar som anpassas och dimensioneras utifrån lokala behov. Vara resurs för vårdcentraler i närområdet Ha en utbyggd laboratorie- och radiologiverksamhet Endoskopiverksamhet

21 Vad NSC ska jobba med (forts) Polikliniska operationer, på mottagningen Utföra dagkirurgiska operationer på DKC Kan finnas jourmottagning för allmänmedicin Kan finnas akut specialistmottagning - Närakut Ev kunna göra direktinläggning på sjukhusen

22 Dagkirurgiska centrum

23 Dagkirurgiskt centrum (DKC) DKC drivs och är en del av NSC – sammanhållen organisation/system, inte del av sjukhus Läkarna på NSC opererar – ”tar med sig sina patienter” Ska möta behovet av ökade volymer Patienterna ska i större utsträckning få sina dagkirurgiska operationer utförda vid DKC – minskning vid sjukhusen Fortsatt stor omfattning av dagkirurgi vid sjukhusen Kommentar: Behovet av övernattningsmöjlighet på dagkirurgiskt centrum ska ses över.

24 Så kan verksamheten se ut Förslag: det behövs sju operationssalar Ett DKC utför cirka 7000 operationer/år Utför den här typen av dagkirurgiska operationer: -Gynekologi, ÖNH, ortopedi, urologi, allmänkirurgi Operationerna utförs av läkarna på NSC Det går cirka tre NSC på varje DKC Cirka 300 000-400 000 invånare per DKC Del i ett närsjukvårdssystem – men skild från sjukhusvården Ger förutsättningar för en effektiv verksamhet med hög kvalitet!


Ladda ner ppt "Så vill vi utveckla närsjukvården i Göteborgsområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser