Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så vill vi utveckla närsjukvården i Göteborgsområdet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så vill vi utveckla närsjukvården i Göteborgsområdet"— Presentationens avskrift:

1 Så vill vi utveckla närsjukvården i Göteborgsområdet

2 Regionstyrelsens beslut 10 december
Koncentration av vissa medicinska områden till färre enheter: Höft- och ledproteser, Ryggkirurgi, Obesitas, Axelproteser (SU) Dagkirurgiska centrum – SÄS, NU, SkaS Diagnoser och volymer till dagkirurgiska centrum Sällandiagnoser som ska koncentreras Fastighetsnämnden - inventering av befintliga operationssalar

3 RS beslut 10 december - Göteborgsfrågor
Katarktsjukhus i Göteborg Kungälvs sjukhus större roll i akutvården Dagkirurgiska centrum i Göteborgsområdet Närsjukvårdcentrum i Göteborgsområdet Frölunda Specialistsjukhus och Lundby Förutsättning för upphandling av vissa vårdområden

4 Koncentration av magsäcks- och ändtarmscancer pågår, klart 1 januari 2015
För övriga uppdrag är styrelser informerade, facklig samverkan lokalt är säkrad Uppdragen kända och diskuterade i förvaltningsledningarna Faktiskt samverkan och planering mellan förvaltningarna, mottagande och avlämnande, beräknas igång hösten 2014

5 Målbild: Framtidens hälso- och sjukvård
Utgår från ett invånar- och patientperspektiv utveckla den nära vården erbjuda goda möten samverka gränsöverskridande ta tillvara och implementera nya metoder satsa på hälsofrämjande aktiviteter

6 Utmaningar Befolkningsutvecklingen Utveckling av närsjukvården
Erbjuda invånarna attraktiva alternativ till akutsjukhusen Mer specialistvård utanför akutsjukhusen Säkerställa SU:s roll som högspecialiserat sjukhus Tillgänglighetsproblem Kvalitet och kontinuitet Bättre kvalitet med högre volymer i dagkirurgin FSS och Lundby Lokalerna är uttjänta

7 Vi blir fler och behöver mer vård
Fler invånare i Göteborgsområdet skapar Ökat behov av hälso- och sjukvård Ökning av antalet besök i sjukvården beror på: Överföring till öppnare vårdformer Fler invånare Fler äldre

8 Beräknad befolkningsökning
år 2020 jmf med 2012

9 Förändring läkarbesök Primärvård
år 2020 jmf med 2012

10 Förändring besök spec. vård
år 2020 jmf med 2012

11 Förändring läkarbesök spec.vård
år 2020 jmf med 2012

12 Läkarbesök 2020 om Närsjukhus 30%”
Närsjukhus 2013 faktisk Simulering 2020 SU SU Akutsjukhus Akutsjukhus KS 45 500 KS 37 000 Övr 17 000 Övr 16 000

13 Ett sammanhållet system för framtiden
För att möta invånarnas vårdbehov – och klara utmaningarna – behöver vi stärka den nära vården genom följande: Ge patienten huvudrollen i sjukvården Vända på perspektivet – minska inflödet till sjukhusen Öka tillgängligheten Jobba på nya sätt – mer gränsöverskridande samverkan Koncentrera viss specialiserad vård – för ökad kvalitet och effektivitet Mer specialistsjukvård utanför akutsjukhusen Attraktivt vårdutbud för invånarna – tex närakut Öka nyttjandegraden i befintliga operationssalar

14 Närsjukvårdssystem i Göteborgsområdet
Primärvården första linjens sjukvård Ett antal närsjukvårdscentrum (NSC) som i första hand är en lokal resurs för befolkningen och stöd tillvårdcentraler Hit remitteras patienter från vårdcentralerna för specialistbedömning och diagnostik Här sköts en stor del av den öppna länssjukvården för patienter med kroniska sjukdomar Här finns möjligheter till akutbesök – närakut och/eller jourcentral Kompletteras av ett eller flera dagkirurgiska centrum (DKC) som är resurs för närsjukvårdscentrum Här utförs dagkirurgiska ingrepp från opererande specialiteter på närsjukvårdscentrum

15 Närsjukvårdsystemet Vårdcentral Ger vård till cirka 10 000 inv.
Närsjukvårdscentrum (NSC) Kapacitet: Upp till cirka läkarbesök/år Ger vård till – invånare Stödjer 15 vårdcentraler. Dagkirurgiskt centrum (DKC) Kapacitet: Cirka dagkirurgiska operationer/år Upptagningsområde via tre närsjukvårdscentrum 7 operationssalar 2013 gjorde FSS läkarbesök och övriga besök 2013 gjorde LUN läkarbesök och övriga besök

16 Systemet ur patientens perspektiv
Sjukhus Dagkirurgiskt centrum Närsjukvårds- centrum (Öppen specialistsjukvård med diagnostik o akutmottagning) Vårdcentral inkl. 1177 på web och telefon (Primärvård) Privata specialister

17 Samverkan mellan vårdnivåerna
15 x 15 x 15 x 15 x 15 x 15 x

18 Närsjukvårdscentrum (NSC)

19 NSC ska erbjuda Ökad tillgänglighet
En naturlig remissinstans för lokala primärvården Snabbare och enklare diagnostik Snabbare behandling Förbättrad kontinuitet tack vare god kontakt mellan NSC och primärvården. Akuta tider Öppen specialistsjukvård och Diagnostik

20 Vad NSC ska jobba med Hälsofrämjande och förebyggande insatser
Behandla tillstånd som är vanligt förekommande i befolkningen och ofta förekommande för individen. Specialistmottagningar som anpassas och dimensioneras utifrån lokala behov. Vara resurs för vårdcentraler i närområdet Ha en utbyggd laboratorie- och radiologiverksamhet Endoskopiverksamhet

21 Vad NSC ska jobba med (forts)
Polikliniska operationer, på mottagningen Utföra dagkirurgiska operationer på DKC Kan finnas jourmottagning för allmänmedicin Kan finnas akut specialistmottagning - Närakut Ev kunna göra direktinläggning på sjukhusen

22 Dagkirurgiska centrum

23 Dagkirurgiskt centrum (DKC)
DKC drivs och är en del av NSC – sammanhållen organisation/system, inte del av sjukhus Läkarna på NSC opererar – ”tar med sig sina patienter” Ska möta behovet av ökade volymer Patienterna ska i större utsträckning få sina dagkirurgiska operationer utförda vid DKC – minskning vid sjukhusen Fortsatt stor omfattning av dagkirurgi vid sjukhusen Kommentar: Behovet av övernattningsmöjlighet på dagkirurgiskt centrum ska ses över.

24 Så kan verksamheten se ut
Förslag: det behövs sju operationssalar Ett DKC utför cirka 7000 operationer/år Utför den här typen av dagkirurgiska operationer: Gynekologi, ÖNH, ortopedi, urologi, allmänkirurgi Operationerna utförs av läkarna på NSC Det går cirka tre NSC på varje DKC Cirka invånare per DKC Del i ett närsjukvårdssystem – men skild från sjukhusvården Ger förutsättningar för en effektiv verksamhet med hög kvalitet!


Ladda ner ppt "Så vill vi utveckla närsjukvården i Göteborgsområdet"

Liknande presentationer


Google-annonser