Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Utvecklad biståndshandläggning Annika Johansson Caroline Svensson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Utvecklad biståndshandläggning Annika Johansson Caroline Svensson."— Presentationens avskrift:

1 www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Utvecklad biståndshandläggning Annika Johansson Caroline Svensson

2 www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lyckan är inte målet, lyckan är resan dit… projekt 2009-2011

3 www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Bakgrund Uppdrag förvaltningschef Brister i dialogen och beslutsunderlag kommuner generellt Kompetens saknas ADL-bedömningar Förvaltningen satsar

4 www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Syfte Skapa en struktur för utvecklat beslutsunderlag genom professionell ADL bedömning av arbetsterapeut Bedömningar grunden i hemtjänstpersonalens rehabiliterande förhållningssätt

5 www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggarperspektiv Kvalitetssäkra beslut Bättre underlag till beslut Mer professionella bedömningar och beslut Uppföljning tätare, säkrare Spindel i nätet

6 www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Individperspektiv Delaktig i beslutsprocessen Tydliggöra individens egna resurser, stärka självkänslan, självständigheten, socialt Förbättrad livskvalitet Dialogen ökar

7 www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Målbilden Brukaren delaktig i beslutsprocessen Tydliggöra individens resurser Kvalitetssäkra beslutsunderlag

8 www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vägen till målet…Verkstad Liten bit av ”Östersundsmodellen” Inventering Litteratur Skapa något eget Avgränsa

9 www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vilka verktyg ADL-trappan Funktionsbedömningsmall Blankett behov av ADL-bedömning arbetsterapeut Blankett anmälan av ärende Rörelse & Hälsa

10 www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vägen till en…Egen modell Pilotärenden ADL-underlag Flödesschema Arbetsterapeutens insats Bygga broar till rehabiliterande förhållningssätt

11 www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Hur blev resan… Resultat Ökad dialog, förståelse, delaktighet Större kunskap om möjligheter i vardagen Värdefullt för handläggarna Ger större säkerhet i besluten

12 www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Hur ser det ut idag Utvecklad biståndshandläggning en arbetsmetod inom handläggarenheten i Åtvidabergs kommun

13 www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Arbetsprocessen Handläggaren Bedömning Blankett ADL-trappan ÅterkopplingArbetsterapeut handläggareFunktions/ ADL-underlagaktivitetsbedömning BrukarkortUppföljning

14 www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Arbetsterapeutens insats Steg 5 ADL-trappan Hemgång från korttidsenheten,sjukhus Uppföljning Ansökan om personlig assistans Övriga ärenden

15 www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Den fortsatta resan …Framtiden Vidareutveckla arbetsmetoden i samverkan inåt & utåt Rehabiliterande förhållningssätt inom äldre- och handikappomsorgen Sammanhållen hemsjukvård


Ladda ner ppt "Www.atvidaberg.se VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Utvecklad biståndshandläggning Annika Johansson Caroline Svensson."

Liknande presentationer


Google-annonser