Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete

2 Målgrupper och inflöde under 2008 MålgruppAntal Sjukskrivna arbetslösa 6 000 Arbetslösa med sjukersättning 6 000 Arbetslösa unga m aktivitetsersättning 1 000Bilaga 2 Anställda sjukskrivna/SA 1 000Bilaga 3 Personer som inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen 1 000 Totalt15 000

3 Mål Målet för 2008 är på nationell nivå att minst 40 procent av deltagarna, såväl kvinnor som män, 12 månader efter påbörjad insats har ett arbete eller börjat en utbildning

4 Mål Mål för genomsnittstid till arbete eller utbildning är längst 200 dagar för såväl kvinnor som män

5 Målgrupp för mätning De personer som började i samverkan 12 månader tidigare

6 Registrering i samverkan •Arbetsförmedlingen ansvarar för att ärendet registreras i arbetsförmedlingssystemet AIS och resultaten publiceras månadsvis i LedaPlus hos Arbetsförmedlingen och på Försäkringskassans intranät Fia •Registrering i samverkan görs efter behovsanalys och när personen påbörjar introduktion och prövning (se även Informationsmeddelande 2007:157 hos Försäkringskassan)

7 Samverkansområde •De lokala försäkringscenter som finns inom ett arbetsmarknadsområde bildar tillsammans med arbetsmarknadsområdet ett samverkansområde. •Samverkansområdet ska upprätta en arbetsplan som ska inkomma till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan centralt i den takt som samverkansområdena etableras, dock senast 16 maj 2008 •Mall för arbetsplan; se bilaga 1 till handlingsplanen

8 Samverkansgrupper •En samverkansgrupp med representanter från vardera myndigheten finns på nationell nivå. •En samverkansgrupp bestående av ansvariga chefer från respektive arbetsmarknadsområde och lokalt/lokala försäkringscenter ska finnas i varje samverkansområde.

9 Samverkansformer •Faros processtyrningsmodell ska tillämpas i samverkan. •En eller flera beredningsgrupper ska inrättas inom respektive samverkansområde. •De som arbetar med samverkan ska normalt göra det på heltid i förhållande till sin totala arbetstid.


Ladda ner ppt "Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser