Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målgrupper och inflöde under 2008

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målgrupper och inflöde under 2008"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete

2 Målgrupper och inflöde under 2008
Antal Sjukskrivna arbetslösa 6 000 Arbetslösa med sjukersättning Arbetslösa unga m aktivitetsersättning 1 000 Bilaga 2 Anställda sjukskrivna/SA Bilaga 3 Personer som inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen Totalt 15 000

3 Mål Målet för 2008 är på nationell nivå att minst 40 procent av deltagarna, såväl kvinnor som män, 12 månader efter påbörjad insats har ett arbete eller börjat en utbildning

4 Mål Mål för genomsnittstid till arbete
eller utbildning är längst 200 dagar för såväl kvinnor som män

5 De personer som började i samverkan
Målgrupp för mätning De personer som började i samverkan 12 månader tidigare

6 Registrering i samverkan
Arbetsförmedlingen ansvarar för att ärendet registreras i arbetsförmedlingssystemet AIS och resultaten publiceras månadsvis i LedaPlus hos Arbetsförmedlingen och på Försäkringskassans intranät Fia Registrering i samverkan görs efter behovsanalys och när personen påbörjar introduktion och prövning (se även Informationsmeddelande 2007:157 hos Försäkringskassan)

7 Samverkansområde De lokala försäkringscenter som finns inom ett arbetsmarknadsområde bildar tillsammans med arbetsmarknadsområdet ett samverkansområde. Samverkansområdet ska upprätta en arbetsplan som ska inkomma till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan centralt i den takt som samverkansområdena etableras, dock senast maj 2008 Mall för arbetsplan; se bilaga 1 till handlingsplanen

8 Samverkansgrupper En samverkansgrupp med representanter från vardera myndigheten finns på nationell nivå. En samverkansgrupp bestående av ansvariga chefer från respektive arbetsmarknadsområde och lokalt/lokala försäkringscenter ska finnas i varje samverkansområde.

9 Samverkansformer Faros processtyrningsmodell ska tillämpas i samverkan. En eller flera beredningsgrupper ska inrättas inom respektive samverkansområde. De som arbetar med samverkan ska normalt göra det på heltid i förhållande till sin totala arbetstid.


Ladda ner ppt "Målgrupper och inflöde under 2008"

Liknande presentationer


Google-annonser