Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppgifter Skyddsombudets. Skyddsombudets uppgifter  Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppgifter Skyddsombudets. Skyddsombudets uppgifter  Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor."— Presentationens avskrift:

1 uppgifter Skyddsombudets

2 Skyddsombudets uppgifter  Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.

3 Skyddsombudets uppgifter  Fortlöpande skaffa sig kännedom om förhållandena inom skyddsområdet.

4 Skyddsombudets uppgifter  Skaffa sig ingående kunskaper om de olika föreskrifter som rör arbetarskyddsverk – samheten.

5 Skyddsombudets uppgifter  Vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagens 3 kap 2a §.

6 Skyddsombudets uppgifter  Delta vid planering av nya eller ändrande lokaler, anordningar, arbetsprocesser och arbetsmetoder.

7 Skyddsombudets uppgifter  Delta vid planeringen av användningen av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall.

8 Skyddsombudets uppgifter  Delta vid upprättande av handlingsplaner enligt arbetsmiljölagens 3 kap 2a §

9 Skyddsombudets uppgifter  Ge vidareinformation till arbetstagare om aktuella frågor som rör arbetsmiljön.

10 Skyddsombudets uppgifter  Verka för att samtliga arbetstagare intresserar sig för och aktivt deltar i strävandena att skapa sunda och säkra arbetsförhållanden.

11 Skyddsombudets uppgifter  Till arbetsgivare, arbetsledare eller samverkansgrupp/skydds- kommitté framföra förslag till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.


Ladda ner ppt "Uppgifter Skyddsombudets. Skyddsombudets uppgifter  Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser