Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem blir skyddsombud? • Engagerad och intresserad av sin arbetsplats • Utses av den lokala fackföreningen. Som är bunden av kollektivavtal gentemot arbetsgivaren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem blir skyddsombud? • Engagerad och intresserad av sin arbetsplats • Utses av den lokala fackföreningen. Som är bunden av kollektivavtal gentemot arbetsgivaren."— Presentationens avskrift:

1 Vem blir skyddsombud? • Engagerad och intresserad av sin arbetsplats • Utses av den lokala fackföreningen. Som är bunden av kollektivavtal gentemot arbetsgivaren. • Ett eller flera kan utses på samma arbetsställe. Behovet avgör. • På KTH har vi gemensamma skyddsombud oavsett facklig tillhörighet. (Detta bör vara skriftligt.) • Beslutet skall meddelas arbetsgivaren för registrering. Först då är man formellt skyddsombud.

2 Anmälan •De som utser skyddsombudet skall snarast anmälan det till arbetsgivaren. •Anmälan skall vara skriftlig och innehålla namn, adress, skyddsområde och mandattid. •Arbetsgivaren skall sätta upp ett anslag om skyddsombudets namn på arbetsstället. •Blankett för anmälan finns http://intra.kth.se/blanketter- mallar/blanketter/personalutveckling-arbetsmiljo http://intra.kth.se/blanketter- mallar/blanketter/personalutveckling-arbetsmiljo

3 Aira SaarelainenABEAnneli FredrikssonITM Almir DraganovicABEDennis AnderssonITM Eva PetterssonABEElisabeth Stolt WahlmanITM Henrik AxelssonABELars BexiusITM Inga Britt WernerABEMalin VennertunITM Katrin GrunfeldABEPer Olof PerssonITM Inez EzcurraBIORobert RomejkoITM Catharina Silfwerbrand LindhCHEAnn-Britt ÖhmanSCI Ingemar JerlingCHEGöran RådbergSCI Jinshan PanCHEAndreas HöglundSciLife Johnny SlättCHEOtto MannebergSciLife Pontus OlinCHEBjörn JohannessonSTH Yohannes KirosCHEAnita SandkullaUF Caroline NordquistCSCJelena ShaficUF Chris DruidECEPenn GrillUF Håkan FermEESRose-Marie LövenstigUF Gunnar JohanssonICT Per WehlinICT

4 Skyddsområde •SKO företräder alla arbetstagare inom skyddsområdet •Området skall vara lokalt avgränsat område •Inom sitt skyddsområdet skall SKO vaka skyddet över ohälsa och olycksfall samt att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap 2a § AML (att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.) •Arbetsgivaren skall underrätta SKO om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom SKO:s område.

5 Skyddsombudets skyldigheter •Tystnadsplikt. För ej röja vad man fått reda på i uppdraget. •Undantag. Får vidarebefordra till ledamot i facket.

6 Rättigheter för skyddsombudet •Rätt till omfattande information från arbetsgivaren. •Bli underrättad, få upplysningar, ta del av handlingar. •Har en stark rättslig ställning •Delta i planering

7 Delta i planering av… •Lokaler •Anordningar •Arbetsprocesser •Arbetsmetoder •Arbetsorganisation •Ämnen •”i varje stadium i planeringen som är av betydelse för arbetsmiljön”

8 Skyddsombudets rättighet vid brister i arbetsmiljön •Rätt till samverkan •Bevaka att systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs •Begära åtgärd eller undersökning genomförs OBS! •Kontakta skyddskommittén (Tema arbetsmiljö) •Överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till Förvaltningsrätten •Stoppa ett arbete OBS!  Det är förbjudet att hindra skyddsombudet.

9 Rätt att begära åtgärd/undersökning (Hänvändelseordningen 6 kap 6a§ AML) •Genast få skriftligt kvitto av arbetsgivaren •Få besked utan dröjsmål •Åtgärd/undersökning inom skälig tid •Begära Arbetsmiljöverkets beslut •Kan överklaga AV:s beslut •Omfattar även inhyrda eller entreprenadanställda

10 Skyddsombudsstopp •Skyddsombudet har rätt att stoppa ett arbete:  Vid omedelbar och allvarlig fara  Om arbetsgivaren brutit mot ett förbud •Skall först vända sig till arbetsgivaren •Vid skada till följd av åtgärden är skyddsombudet fritt från ersättningsskyldighet. •Arbetsgivaren kan häva stoppet genom att; åtgärda, komma överens med SKO eller kontakta Arbetsmiljö- verket.

11 Skyddsombudet har rätt till … •Ledighet för sitt uppdrag och behåller sina anställningsförmåner. Detta kan vara: ledighet för utbildning, delta i skyddsrond, läsa in handlingar, delta i möten, samtala med arbetstagare etc •Rätt till samma lön •Rätt till utbildning. Arbetsgivaren och fack svarar gemensamt för att SKO får erforderlig ut bildning.

12 Huvudskyddsombud •Finns mer än ett skyddsombud så skall en av dem vara huvudskyddsombud •HSKO skall samordna SKO:s verksamhet •Företräder skyddsombuden utåt fr a i frågor som inte är begränsade till skyddsområden. •HSKO ingår i skyddskommittén (Tema arbetsmiljö) •Har viss ersättning för sitt uppdrag

13 Tema arbetsmiljö (skyddskommitté) •Leds av förvaltningschefen •Sekreterare utses av arbetsgivaren (Leif S) •HSKO ingår •Fackliga ordföranden ingår •Personalchefen •Företagshälsovården inbjuds regelbundet •Frågor som behandlas är företagshälsovård, arbetsanpassningsverksamhet, utbildning om arbetsmiljön, handlingsplaner, olycksstatistik, planering av lokaler och organisation etc

14 Skyddsombuden är i allas intresse •Arbetsgivarens stöd i arbetsmiljöarbetet •Kunskapsspridare •Facket och arbetstagarnas företrädare på arbetsplatsen •Skyddsombudet företräder alla arbetstagare •2011 27600 anmälda arbetsskador som för medfört sjukfrånvaro. 9 700 anmälda arbetssjukdomar.


Ladda ner ppt "Vem blir skyddsombud? • Engagerad och intresserad av sin arbetsplats • Utses av den lokala fackföreningen. Som är bunden av kollektivavtal gentemot arbetsgivaren."

Liknande presentationer


Google-annonser