Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplägg Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting SKL prioriterar jämlik vård och hälsa. Varför? Maria Berhe och Åse Enkvist, Västra Götalandsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplägg Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting SKL prioriterar jämlik vård och hälsa. Varför? Maria Berhe och Åse Enkvist, Västra Götalandsregionen."— Presentationens avskrift:

1

2 Upplägg Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting SKL prioriterar jämlik vård och hälsa. Varför? Maria Berhe och Åse Enkvist, Västra Götalandsregionen Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland. Erika Gustafsson och Jos Rossling, Forum SKILL Vägar till jämlik hälsa – genom tillgänglig information och delaktighet Avslutande diskussion Vägar till jämlik hälsa Funktionshinder i tiden

3 SKL:s mål och prioritering  stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna hälsoskillnader och långsiktigt säkerställa en effektiv resursanvändning i den offentliga sektorn.  verka för att kommuner och landsting får det stöd de behöver för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter och att motverka diskriminering i skolan, hälso- och sjukvården, i arbetslivet och samhällslivet i övrigt Prioriterad fråga 2014 ”Jämlik vård och hälsa”

4 WHO prioriterar jämlik hälsa

5

6 Återstående medellivslängd vid 30 Kvinnor, Sverige 1986-2010 (CHESS)

7 Jämlikhet lönar sig… Kvalitet Nöjdhet Kostnadseffektivitet genom ökad hälsa

8 Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013)

9 5 rekommendationer och 23 åtgärder 1.Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning 2.Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder 3.Ge alla barn och unga en bra start i livet 4.Ge alla förutsättningar till egen försörjning 5.Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen Kommuner, landsting, regioner, stat, EU, idéburen sektor, näringsliv och högskola/universitet bidrar till att göra jämlikt och därmed göra skillnad!

10 Mötesplats social hållbarhet (Folkhälsomyndigheten) Syfte? Utveckla välfärdstjänsterna på ett socialt hållbart sätt som utjämnar hälsoskillnader och tillgodoser människors grundläggande behov och rättigheter. Hur? Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte stärka lokalt och regionalt arbete, samverkan mellan olika samhällsaktörer och göra forskning mer användbar för kommuner, landsting och regioner Vad händer härnäst? Nationell konferens 6-7 maj 2014, seminarier

11 TACK… Jonas Frykman jonas.frykman@skl.sejonas.frykman@skl.se


Ladda ner ppt "Upplägg Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting SKL prioriterar jämlik vård och hälsa. Varför? Maria Berhe och Åse Enkvist, Västra Götalandsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser