Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionshinder i tiden 1-2 april, Stockholm Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionshinder i tiden 1-2 april, Stockholm Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 Funktionshinder i tiden 1-2 april, Stockholm Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland

2 Hälsa och folkhälsa Hälsa är en resurs för individen Enligt WHO:s definition är hälsa ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp. Hälsa inbegriper 4 positiva värden: långt liv, friskt liv, rikt liv och jämlikt liv. Folkhälsa är en resurs för samhället Ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd, där hänsyn tas till både nivå som fördelning av hälsan.

3 Bestämningsfaktorer för hälsa Individ Grupp Samhälle

4 Jämlik hälsa – utmaningar, situationer och åtgärder

5 Folkhälsan är god men ojämlikt fördelad 21 procent av personer med funktionsnedsättning har ingen nära vän, jämfört med 12 procent bland övriga. 26 procent av personer med funktionsnedsättning har varit i ekonomisk kris, det är dubbelt så stor andel som bland övriga. Det hänger ihop med att personer med funktionsnedsättning i högre grad än övrig befolkning är låginkomsttagare. Utbildningsnivån mellan personer med funktionsnedsättning och övriga skiljer sig också. 18 procent jämfört med 10 procent har högst förgymnasial utbildning, 30 procent jämfört med 44 procent har en eftergymnasial utbildning.

6 Praktiskt exempel - Forum SKILL Mötesplatser för kontakter och möjlighet till information och kunskap kan bidra till egenmakt genom att människorna själva får möjlighet att definiera sina intressen och behov och därmed påverka sitt liv och sin hälsa.

7 Tack för visat intresse! För mer information: www.vgregion.se/folkhalsa För kontakt: ase.enkvist@vgregion.se maria.berhe@vgregion.se

8 Vägar till en jämlik hälsa - Genom tillgänglig information och delaktighet FUNKTIONSHINDER I TIDEN 1-2 APRIL 2014

9 www.forumskill.com

10 Tillgänglig information om sex och samlevnad ger egenmakt till förändring. www.forumskill.com ”Om vi inte förstår orden kan vi inte heller använda dem för att ge uttryck för vad vi vill förmedla.” Noaksson, E. (2009). ”Utvecklingsstörning och sexualitet; en studie kring kunskapen om och synen på den.” Lunds Universitet

11 Konsekvenser av att inte få begriplig information om frågor som rör sexualitet, sex och samlevnad www.forumskill.com Personens hälsa och välbefinnande riskeras på både psykisk och fysisk nivå Ökade samhällskostnader Risken att bli utsatt för sexuellt våld ökar både som offer och/eller som förövare

12 Vilka hinder står i vägen? 1. Otillgänglig information www.forumskill.com 2. Brist på dubbla kompetenser 3. Normerande strukturer

13 Normer kring sexualitet, sex och samlevnad Heteronormen www.forumskill.com Synen på målgruppen Normerande synsätt kring sex ”Heteronormativitet är normer som säger att det rätta och önskvärda är att vara heterosexuell och leva ett heterosexuellt liv på ”rätt sätt”. I detta ingår normer om tvåsamheten där den manliga mannen och den kvinnliga kvinnan ska mötas. I detta ingår föreställningen om att alla är antingen kvinnor eller män och att dessa är varandras motpoler.” Ur Hetero av SANDRA DAHLÉN

14 www.forumskill.com ” Det är så många som ska tänka och tycka om mig och mitt liv. Det är inte bara assistenter utan alla som är runt mig i rehabiliteringsteam och på jobbet.” -Viktor http://www.youtube.com/watch?v=HET7yQfu5A8

15 Hur kan vi undanröja hindren? www.forumskill.com

16 Upprätta handlingsplan för frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa www.forumskill.com Utbilda personal Erkänna sexuell och reproduktiv hälsa som en viktig fråga för målgruppen Synliggöra rådande normer Normkritiskt förhållningssätt istället för normerande synsätt

17 Arbeta preventivt och repetitivt med lättillgänglig information www.forumskill.com

18 Ett positivt och lustfyllt förhållningssätt där individens förmågor står i fokus www.forumskill.com

19 ÅLDER: KÖN: SEXUELL IDENTITET: FUNKTIONSNEDSÄTTNING/ FUNKTIONSFÖRMÅGA: 27 ÅR KVINNA BISEXUELL DOWNS SYNDROM, JAG HAR FÖR MJUKA LEDER, JAG ÄR GANSKA VIG ÖVERHUVUDTAGET. ANNA

20 www.forumskill.com


Ladda ner ppt "Funktionshinder i tiden 1-2 april, Stockholm Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser