Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götaland. Det regionala utvecklingsuppdraget - försöket Ansvara för strategin för Västra Götalands långsiktiga utveckling Ansvara för planen för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götaland. Det regionala utvecklingsuppdraget - försöket Ansvara för strategin för Västra Götalands långsiktiga utveckling Ansvara för planen för."— Presentationens avskrift:

1 Västra Götaland

2 Det regionala utvecklingsuppdraget - försöket Ansvara för strategin för Västra Götalands långsiktiga utveckling Ansvara för planen för investeringar i den regionala trafikinfrastrukturen Ansvara för de regionala utvecklingsmedlen Ansvaret togs över från staten (länsstyrelsen) 1999 och är t.v. ett försök t.o.m. 2010

3 Tillväxtarbetet i Västra Götaland Hållbar utveckling är grunden Vision Västra Götaland är den gemensamma plattformen Från regionalpolitik till tillväxtpolitik Kultur och miljö integrerade i regional tillväxtpolitik Utnyttja regionens storlek och resurser för spridning av kunskap och kompetens i hela regionen Identifiera system och drivkrafter för tillväxt Utveckla gränssnitten inom organisationen t.ex. kultur och näringsliv, hälsa- och sjukvård och ekonomisk tillväxt Mandat och storlek ger möjlighet att agera Ekonomiska resurser

4 Regionala program för tillväxt i Västra Götaland Vision Västra Götaland ”Det goda livet” Tillväxtprogram för Västra Götaland Fyra delregionala program Budget för resp. verksamhet Nationella strategin Vägledande för utvecklings- strategier och tillväxtprogram Ramverk för EUs struktur- fonder EU program 2007-2013 Mål 2 Västsverige (Västra Götaland +Halland) Regional konkurrenskraft och sysselsättning Mål 3 Territoriellt samarbete Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Sverige-Norge Nordsjön, Östersjön LBU Verktyg EU:s 7e ramprogram för forskning utveckling och demonstration Strategier för tillväxt och utveckling i Västra Götaland

5 Erfarenheter av det nya och större Ny region ger nya konstellationer – ny vitalitet Större kraft i att hävda Västra Götalands intressen Tidigare gränser luckras upp när man ser resultat av att agera i en större region Nya möjligheter för planering och strukturella beslut – potential, robusthet Delarna växer samman – bättre kommunikationer, vidgade arbetsmarknader Kulturutbudet sprids – ökad tillgänglighet i hela Västra Götaland Nya former för samverkan

6 Lokala arbetsmarknader år 1980 och 2003 Källa: SCB 20 LA-områden 9 LA-områden

7

8

9 Kommunernas region – 49 kommuner – en region

10

11 Partnerskap Beslutsstruktur för strategiska frågor i beredningsgrupperna Regionen Kommunförbundet i Göteborgsregionen Kommunförbundet i Sjuhärad Kommunförbundet i Skaraborg Kommunförbundet i Fyrbodal Regionstyrelsen Partnerskap Beredningsgr

12 Några reflektioner utifrån kommunperspektivet Efter hand bättre samordning av utvecklingsarbetet i Västra Götaland. En gemensam vision ger en stark sammanhållande struktur i arbetet. Ökad ömsesidig förståelse för varandras uppdrag. En känsla av att bättre resultat har uppnåtts på t.ex. infrastrukturområdet, IT-utveckling.

13 Reflektioner forts. Överväganden: Kan 49 kommuner utveckla sin samverkan i andra former? Agera som en (1) part? Mängdproblem! Hur balanserar man en stor stad/kommun mot de mindre kommunerna?

14 Samverkan Länsstyrelsen-Västra Götalandsregionen Gemensam rapport Länsstyrelsen-regionen om erfarenheter Avtal om uppgiftsfördelning och samverkan Goda erfarenheter av samverkan Modellen med direktvalt politiskt organ och tydlig statlig företrädare ger klar rollfördelning Fördelar med större geografi – potential för utveckling och effektivitet Spridd geografisk lokalisering – har fungerat.


Ladda ner ppt "Västra Götaland. Det regionala utvecklingsuppdraget - försöket Ansvara för strategin för Västra Götalands långsiktiga utveckling Ansvara för planen för."

Liknande presentationer


Google-annonser