Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett naturvetenskapligt arbetssätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett naturvetenskapligt arbetssätt"— Presentationens avskrift:

1 Ett naturvetenskapligt arbetssätt
- det räcker inte att tycka!

2 Mål i kursplaner kunna planera, utföra och tolka enkla experiment och undersökningar samt kunna rapportera muntligt och skriftligt ha kunskap om olika vägar att nå information om aktuella forskningsområden

3 Naturvetenskap Fysik Biologi Kemi Geologi Miljökunskap

4 Naturvetenskapliga metoder
Stegvis arbete med att göra noggranna observationer Klassificera det man iakttar Tänka fram bra frågeställningar att undersöka Ställa hypoteser Utföra experiment Göra mätningar i fält eller laboratoriet Hitta mönster i det man iakttar Påvisa samband mellan händelser Se efter hur saker hänger ihop som orsak och verkan

5 All vetenskap har mål och syfte
All forskning inte är objektiv och det sker i ett syfte Forskarens syfte och frågeställning påverkar alltid vad forskningen visar Manliga och kvinnliga forskare frågeställningar Statens prioriteringar (månlandning, krigsföring) Naturen alltid har det sista ordet! Naturvetenskapen försöker utveckla eller förkasta tidigare resultat genom nya forskning Den nya kunskap alltid har rötter i den gamla.

6 Naturkunskap Ett kritisk förhållningssätt Etisk diskussion Ovetenskap
Äkta samband och skensamband

7 Ett kritisk förhållningssätt
Lär sig vara kritisk Att vara kritisk är inte det samma som att vara negativ Försök att förstå vad den naturvetenskapliga forskningen kan visa Skaffa grundläggande kunskaper om hur naturen fungerar Skaffa kunskaper om hur forskarna gått tillväga

8 Etisk diskussion Diskussion om hur vi ska handla i en viss situation
Fakta och värderingar kombineras

9 Ovetenskap Uppgift ”Vad är vetenskap?”
Skriv ner era svar och redovisa dem vid ett seminarium på torsdag. Välj att förklara något av följande ”fenomen”. Att hitta vatten med hjälp av slagrutor Att gå på glödande kol Att spå i kort Evighetsmaskiner Att prata så att det sprutar eld och gnistor! Currylinjer Aromaterapi Vad krävs för att något ska vara vetenskap? Är det vetenskap eller pseudovetenskap (ej vetenskap)? Varför är det så? Om det inte är vetenskap hur kan du göra för att få det vetenskapligt?

10 Hur gör man när man vill veta?
1. Vad vill du ta reda på? 2. Hur kan du förklara detta? 3. ”Kläm/känn/ha sönder/bygg/sök information/artikler” osv. Vad hände? Fungerade det inte/hände det inget? Blev det som du hade tänkt dig? Frågeställning Formulera hypotesen Pröva Förkasta hypotesen Hypotesen kan kallas för en teori

11 Ny hypotes som går att pröva
Bättre teori Praktisk användning Hypotesen prövas Ny hypotes som går att prova Teori Förbättrad hypotes Hypotesen prövas Första hypotes ”Lägg märke till något”


Ladda ner ppt "Ett naturvetenskapligt arbetssätt"

Liknande presentationer


Google-annonser