Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett naturvetenskapligt arbetssätt - det räcker inte att tycka!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett naturvetenskapligt arbetssätt - det räcker inte att tycka!"— Presentationens avskrift:

1 Ett naturvetenskapligt arbetssätt - det räcker inte att tycka!

2 Mål i kursplaner  kunna planera, utföra och tolka enkla experiment och undersökningar samt kunna rapportera muntligt och skriftligt  ha kunskap om olika vägar att nå information om aktuella forskningsområden

3  Fysik  Biologi  Kemi  Geologi  Miljökunskap Naturvetenskap

4  Stegvis arbete med att göra noggranna observationer  Klassificera det man iakttar  Tänka fram bra frågeställningar att undersöka  Ställa hypoteser  Utföra experiment  Göra mätningar i fält eller laboratoriet  Hitta mönster i det man iakttar  Påvisa samband mellan händelser  Se efter hur saker hänger ihop som orsak och verkan Naturvetenskapliga metoder

5  All forskning inte är objektiv och det sker i ett syfte  Forskarens syfte och frågeställning påverkar alltid vad forskningen visar  Manliga och kvinnliga forskare frågeställningar  Statens prioriteringar (månlandning, krigsföring)  Naturen alltid har det sista ordet!  Naturvetenskapen försöker utveckla eller förkasta tidigare resultat genom nya forskning  Den nya kunskap alltid har rötter i den gamla. All vetenskap har mål och syfte

6  Ett kritisk förhållningssätt  Etisk diskussion  Ovetenskap  Äkta samband och skensamband Naturkunskap

7  Lär sig vara kritisk  Att vara kritisk är inte det samma som att vara negativ  Försök att förstå vad den naturvetenskapliga forskningen kan visa  Skaffa grundläggande kunskaper om hur naturen fungerar  Skaffa kunskaper om hur forskarna gått tillväga Ett kritisk förhållningssätt

8  Diskussion om hur vi ska handla i en viss situation  Fakta och värderingar kombineras Etisk diskussion

9 Uppgift ”Vad är vetenskap?”  Skriv ner era svar och redovisa dem vid ett seminarium på torsdag. 1.Välj att förklara något av följande ”fenomen”.  Att hitta vatten med hjälp av slagrutor  Att gå på glödande kol  Att spå i kort  Evighetsmaskiner  Att prata så att det sprutar eld och gnistor!  Currylinjer  Aromaterapi 2.Vad krävs för att något ska vara vetenskap? 3.Är det vetenskap eller pseudovetenskap (ej vetenskap)? 4.Varför är det så? 5.Om det inte är vetenskap hur kan du göra för att få det vetenskapligt? Ovetenskap

10 Hur gör man när man vill veta? 1. Vad vill du ta reda på? 2. Hur kan du förklara detta? 3. ”Kläm/känn/ha sönder/bygg/sök information/artikler” osv. Vad hände? Fungerade det inte/hände det inget? Blev det som du hade tänkt dig?  Frågeställning  Formulera hypotesen  Pröva  Förkasta hypotesen  Hypotesen kan kallas för en teori

11 ”Lägg märke till något” Första hypotes Hypotesen prövas Förbättrad hypotes Teori Ny hypotes som går att prova Hypotesen prövas Bättre teori Praktisk användning Ny hypotes som går att pröva


Ladda ner ppt "Ett naturvetenskapligt arbetssätt - det räcker inte att tycka!"

Liknande presentationer


Google-annonser