Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KVALITETSREDOVISNING En dokumentation över kvalitetsarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KVALITETSREDOVISNING En dokumentation över kvalitetsarbete."— Presentationens avskrift:

1 KVALITETSREDOVISNING En dokumentation över kvalitetsarbete

2 Vad är god kvalitet i skolan? Nöjda kunder + höga betyg Att utveckla trygga elever med gott självförtroende som lär sig och ökar sin lust att lära.

3 Vad är bäst, intern- eller extern granskning? Intern granskning – främjar den egna utvecklingen. Extern granskning – ger nya perspektiv. Båda anses nödvändiga och bör komplettera varandra.

4 Varför kvalitetsarbete? För att förstå hur vi behöver arbeta för att bli allt bättre på att förverkliga uppdraget, dvs de nationella målen som anges i skollag, skolförfattningar, läroplaner och kursplaner.

5 Målen är av två slag: Riktlinjer för hur arbetet skall bedrivas. Mål för elevernas utveckling och lärande.

6 Indikatorer Alla mål och riktlinjer kan inte mätas och redovisas årligen på varje skola/enhet. Därför görs ett val av indikatorer i kvalitetsredovisningen.

7 Kommunens kvalitetsredovisning Bygger på skolornas kvalitetsredovisningar. Vi jämför oss statistiskt med andra landsbygdskommuner. ”Brister” som kommer fram i kvalitetsredovisningen blir kommande läsårs prioriterade mål och löper under 3 år.

8 Skolan/enhetens kvalitetsredovisning Ska bestå av: Skolverkets föreskrivna indikatorer. Kommunens tre prioriterade mål. Egna ”bristområden”. Skolans sytematiska arbetsmiljöarbete.

9 Kvalitetsarbete/skolutveckling Det är inte resultatet av nu läget som är det intressanta utan vad vi tänker göra åt det, vad vi har gjort åt det och vad resultatet blev. Processen är det viktiga!!!! Det handlar främst om att hitta lösningar på de problem och dilemman som lärare och skolledare ställs inför i den vardagliga verksamheten.

10 Skolans/enhetens kvalitetsredovisning 1.Formulera hur ni kan bidra till elevernas lärande och utveckling på bästa sätt. 2.Undersök vilket stöd ni har i pedagogisk forskning. 3.Utvärdera, ta tillvara både elevernas och era egna bedömningar. 4.Redovisa ert kvalitetsarbete i den årliga kvalitetsredovisningen.

11 Lycka till ! Ni är den viktigaste faktorn för en god kvalitet!


Ladda ner ppt "KVALITETSREDOVISNING En dokumentation över kvalitetsarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser