Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Expertgruppens fokusområden 2012-2013 Följa genomförandet av det nya kvalitetsutvärderingssystemet Ta fram förslag om nästa kvalitetssystem Förslag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Expertgruppens fokusområden 2012-2013 Följa genomförandet av det nya kvalitetsutvärderingssystemet Ta fram förslag om nästa kvalitetssystem Förslag."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Expertgruppens fokusområden 2012-2013 Följa genomförandet av det nya kvalitetsutvärderingssystemet Ta fram förslag om nästa kvalitetssystem Förslag om KA-granskningar i SUHF:s regi Kunskapssammanställning om ledning av utbildning Kvalitet i forskarutbildningen Forskningsutvärderingar som utvecklingsredskap Konferens om relationen mellan akademi och administration ”Renovering” av de kollegiala systemen. Följa bibliometrifrågorna Följa rankingfrågorna

2 www.gu.se Granskningens fokusområden Utbildning Forskning Utbildning och forskning Profiler ( t.ex. samverkan eller internationalisering) Administrativt stöd alltid inkluderat

3 www.gu.se Det övergripande kriteriet på ett gott kvalitetsarbete är att lärosätet bedriver ett ledningsarbete som utvecklar och vidmakthåller en levande kvalitetskultur, har god uppsikt över kvalitetsutvecklingen, samt har vilja och möjlighet att vidta effektiva åtgärder för att utveckla kvaliteten i verksamheten. Viktiga medel för utvecklingsarbetet är förmågan att prioritera, förmågan att fastställa mål för verksamheten, samt förmågan att arbeta för att målen uppnås. God akademisk verksamhet kan dock skapas även utan specificerade planer med fastställda mål. Därför måste hållas uppsikt även efter utvecklings- och uppföljningsarbete som inte relateras till fastställda mål.


Ladda ner ppt "Www.gu.se Expertgruppens fokusområden 2012-2013 Följa genomförandet av det nya kvalitetsutvärderingssystemet Ta fram förslag om nästa kvalitetssystem Förslag."

Liknande presentationer


Google-annonser