Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förnyelse i Anläggningsbranschen. Bakgrund  Identifierade och uppmärksammade problem i Bygg- och anläggningsbranschen  IVA´s förslag till ”Nationellt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förnyelse i Anläggningsbranschen. Bakgrund  Identifierade och uppmärksammade problem i Bygg- och anläggningsbranschen  IVA´s förslag till ”Nationellt."— Presentationens avskrift:

1 Förnyelse i Anläggningsbranschen

2 Bakgrund  Identifierade och uppmärksammade problem i Bygg- och anläggningsbranschen  IVA´s förslag till ”Nationellt program för utveckling av anläggningssektorn”  Byggkommissionens rapport ”Skärpning gubbar”  En vilja att gemensamt ta ansvar och utveckla anläggningsbranschen i företagens högsta ledningar  Bristande konkurrenssituation  Dålig lönsamhet  Kartellavslöjanden  Bristande kvalitet  Förseningar och kostandsöverskridanden  Imagen äventyrar rekryteringen

3 Information 1. Problem- bild bild 2. Vision & mål mål 3. Förslag till åtgärder åtgärder (strategi) (strategi) 4. Del- program program (Demo- projekt, etc.) 5. Projekt (Genomförande) 6. Implementering/ Utvärdering/ Utvärdering/ Slutsatser Slutsatser

4 Vad har hänt?  Gemensam problembild identifierad  Gemensam vision och målbild upprättad  Gemensam avsiktsförklaring undertecknad  Ordförande rekryterad, Sven Landelius  Ramarna satta för det framtida arbetet  5 st projekt har startats upp Konfliktlösningsmetoder Kvalitetsarbete- Angreppssätt/värderingsgrunder revisioner och stickprov Årets Kvalitetsprojekt Erfarenhetsåterföring av bra och dåliga utföranden Riskhantering i förfrågningsunderlag och anbud

5 Detta händer inom kort?  Gemensamt sekretariat upprättas  Organisationen bemannas successivt  Strategi upprättas för vägen till målet  Upprätta/implementera mätmetod  Pågående utvecklingsaktiviteter identifieras och fogas till programmet. En prioritering av insatser kommer att ske.  Skarp uppstart beräknas till 1 mars 2004

6 a

7 Vision 2010 Anläggningssektorn är, och upplevs som, en viktig och respekterad samhällsbyggare, vilken i en gemensam, innovativ och lärande process, på ett kostnadseffektivt sätt utvecklar väg- och baninfrastrukturen för att tillfredställa samhälls- och (slut)kundbehoven. Anläggningsbranschen har jämfört med dagens situation uppnått dels markant höjd effektivitet, dels kraftigt minskad felfrekvens

8 Gemensamt mål  Högre effektivitet  Bättre samspel och samarbetsformer  Bättre incitament  Kunskap och erfarenhet  Positiv image

9 Vi har bestämt oss! Vi vill vara med och förändra anläggningsbranschen

10 Beredskapsbilder

11 ByggherreKonsultEntreprenörMaterial leverantör Fokus på lösningar istället för problem Vi alla tar ett ansvar för helheten

12 Referensrapporter/projekt  Skärpning gubbar  Framgångsfaktorer i bergbyggande  Byggindustrins Byggkommission ”Utmaningar för nytänkande”  Bättre produktkvalitet  IVA´s rapport ”Nationellt program för utveckling av anläggningssektorn”

13 Former av utvecklingsaktiviteter  Demo-projekt  Utbildning  Revidering av regelverk och standarder  Utveckling av nya lösningar och/eller arbetssätt  Forskning  Information

14 Gemensamma symptom  Bristande konkurrens  Kartellanklagelser  Oacceptabel kostnadsutveckling  Bristande kvalitet  Förseningar och kostnadsöverskridanden  Låg drivkraft för utveckling  Bristande förmåga att nyttja befintlig kunskap och tidigare gjorda erfarenheter  Branschens dåliga image som äventyrar rekrytering av personal liksom studenter till berörda lärosäten  Instabil marknadsvolym på grund av ”ryckighet” i politiska beslut om dels finansiering, dels tillåtlighet för igångsättning  Företagens bristande lönsamhet


Ladda ner ppt "Förnyelse i Anläggningsbranschen. Bakgrund  Identifierade och uppmärksammade problem i Bygg- och anläggningsbranschen  IVA´s förslag till ”Nationellt."

Liknande presentationer


Google-annonser