Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anläggningsbranschen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anläggningsbranschen"— Presentationens avskrift:

1 Anläggningsbranschen
Förnyelse i Anläggningsbranschen

2 Bakgrund Identifierade och uppmärksammade problem i Bygg- och anläggningsbranschen IVA´s förslag till ”Nationellt program för utveckling av anläggningssektorn” Byggkommissionens rapport ”Skärpning gubbar” En vilja att gemensamt ta ansvar och utveckla anläggningsbranschen i företagens högsta ledningar Bristande konkurrenssituation Dålig lönsamhet Kartellavslöjanden Bristande kvalitet Förseningar och kostandsöverskridanden Imagen äventyrar rekryteringen

3 Information 1. Problem- bild 2. Vision & mål 6. Implementering/
Utvärdering/ Slutsatser 3. Förslag till åtgärder (strategi) Information 5. Projekt (Genomförande) 4. Del- program (Demo- projekt, etc.)

4 Vad har hänt? Gemensam problembild identifierad
Gemensam vision och målbild upprättad Gemensam avsiktsförklaring undertecknad Ordförande rekryterad, Sven Landelius Ramarna satta för det framtida arbetet 5 st projekt har startats upp Konfliktlösningsmetoder Kvalitetsarbete- Angreppssätt/värderingsgrunder revisioner och stickprov Årets Kvalitetsprojekt Erfarenhetsåterföring av bra och dåliga utföranden Riskhantering i förfrågningsunderlag och anbud

5 Detta händer inom kort? Gemensamt sekretariat upprättas
Organisationen bemannas successivt Strategi upprättas för vägen till målet Upprätta/implementera mätmetod Pågående utvecklingsaktiviteter identifieras och fogas till programmet. En prioritering av insatser kommer att ske. Skarp uppstart beräknas till 1 mars 2004

6 a

7 Anläggningssektorn är, och upplevs som,
Vision 2010 Anläggningssektorn är, och upplevs som, en viktig och respekterad samhällsbyggare, vilken i en gemensam, innovativ och lärande process, på ett kostnadseffektivt sätt utvecklar väg- och baninfrastrukturen för att tillfredställa samhälls- och (slut)kundbehoven. Anläggningsbranschen har jämfört med dagens situation uppnått dels markant höjd effektivitet, dels kraftigt minskad felfrekvens

8 Gemensamt mål Högre effektivitet Bättre samspel och samarbetsformer
Bättre incitament Kunskap och erfarenhet Positiv image

9 Vi vill vara med och förändra anläggningsbranschen
Vi har bestämt oss! Vi vill vara med och förändra anläggningsbranschen

10 Beredskapsbilder

11 Fokus på lösningar istället för problem
Byggherre Konsult Entreprenör Material leverantör Fokus på lösningar istället för problem Vi alla tar ett ansvar för helheten

12 Referensrapporter/projekt
Skärpning gubbar Framgångsfaktorer i bergbyggande Byggindustrins Byggkommission ”Utmaningar för nytänkande” Bättre produktkvalitet IVA´s rapport ”Nationellt program för utveckling av anläggningssektorn”

13 Former av utvecklingsaktiviteter
Demo-projekt Utbildning Revidering av regelverk och standarder Utveckling av nya lösningar och/eller arbetssätt Forskning Information

14 Gemensamma symptom Bristande konkurrens Kartellanklagelser
Oacceptabel kostnadsutveckling Bristande kvalitet Förseningar och kostnadsöverskridanden Låg drivkraft för utveckling Bristande förmåga att nyttja befintlig kunskap och tidigare gjorda erfarenheter Branschens dåliga image som äventyrar rekrytering av personal liksom studenter till berörda lärosäten Instabil marknadsvolym på grund av ”ryckighet” i politiska beslut om dels finansiering, dels tillåtlighet för igångsättning Företagens bristande lönsamhet


Ladda ner ppt "Anläggningsbranschen"

Liknande presentationer


Google-annonser