Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Hur ökar vi det interna engagemanget och delaktigheten? Utvecklingsområde: öka engagemanget och delaktigheten hos medarbetarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Hur ökar vi det interna engagemanget och delaktigheten? Utvecklingsområde: öka engagemanget och delaktigheten hos medarbetarna."— Presentationens avskrift:

1 1. Hur ökar vi det interna engagemanget och delaktigheten? Utvecklingsområde: öka engagemanget och delaktigheten hos medarbetarna

2 2. Hur skapar vi interna ytor för samarbete och god kommunikation? Utvecklingsområde: öka det interna samarbetet och förbättra den interna kommunikationen

3 3. Hur säkerställer vi god förankring, delaktighet, transparens och uppföljning? Utvecklingsområde: förtydliga beslutsprocesser när nya stödsystem införs

4 4. Vilken sorts högskola är MDH? Utvecklingsområde: förtydliga MDH:s roll regionalt, nationellt, internationellt

5 5. MDH:s internationella roll 5. Hur förtydligar vi vår internationella strategi? Utvecklingsområde: tydliggör MDH:s internationella roll

6 6. Vilken utbildningsprofil ska MDH satsa på? Utvecklingsområde: förtydliga MDH:s relation till YH-utbildningar

7 7. Hur inkluderar vi breddad rekrytering i studentrekryteringen? Utvecklingsområde: skapa förutsättningar för breddad rekrytering

8 8.Vad menar vi med nytta, värde och andra begrepp? Utvecklingsområde: förtydliga MDH:s begrepp

9 9. Samverkan vs samproduktion Utvecklingsområde: förtydliga skillnaden

10 10. Hur samordnas samverkansarbetet? Utvecklingsområde: förtydliga allas ansvar och hur var och en kan bidra

11 11. Hur ska MDH:s samverkan kommuniceras? Utvecklingsområde: stärka MDH:s vision som samproducerande lärosäte

12 12. Hur ser MDH:s plan för kompetens-försörjning och -utveckling ut? Utvecklingsområde: förtydliga MDH:s personalpolitik

13 13. Vilken personalpolitik gynnar MDH? Utvecklingsområde: förtydliga personalpolitiken

14 14. Vilken är adjunkternas roll på MDH? Utvecklingsområde: utred frågan om adjunkternas roll

15 Vad betyder det rent konkret? 15. Vad betyder kravet på forskningsbas? Utvecklingsområde: förtydliga vad det betyder för MDH

16 Utvecklingsområde: återuppliva en tydlig campusbalans 16. Hur upprätthåller vi balansen mellan Eskilstuna och Västerås?

17 17. Hur presenteras forskning och samverkan på www.mdh.se? Utvecklingsområde: förbättra presentationen av MDH

18 18. Hur sammankopplas den interna resursfördelningen med MDH:s mål? Utvecklingsområde: förtydliga och skapa sam- stämmighet kring MDH:s interna resursfördelning

19 Medarbetarnas inspel till FUSEN ”Kompetens” istället för ”talang” ”Värde och nytta” istället för ”nytta” ”Samhälle” istället för ”näringsliv” ”Hållbar utveckling” istället för ”tillväxt” ”Arbete” istället för ”jobb” Många av synpunkterna och tankarna från kraftsamling@mdh berörde ordval och innebörd av viktiga begrepp. Här är några exempel:

20 Skillnad på samverkan och samproduktion Samproduktion ● Ömsesidigt behov, värde och nytta ● Gemensam kompetens ● Ansvar vilar både på MDH och samproducerande partner ● Aktiviteter genomförs av MDH och samproducerande partner ● Projektportfölj Samverkan ● Kan vara ett ensidigt behov, värde och nytta ● MDH:s egen kompetens ● MDH:s ansvar ● MDH:s aktivitet ● Enstaka projekt


Ladda ner ppt "1. Hur ökar vi det interna engagemanget och delaktigheten? Utvecklingsområde: öka engagemanget och delaktigheten hos medarbetarna."

Liknande presentationer


Google-annonser