Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar utveckling på Högskolan i Kalmar och Växjö universitet (Linnéuniversitetet)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar utveckling på Högskolan i Kalmar och Växjö universitet (Linnéuniversitetet)"— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling på Högskolan i Kalmar och Växjö universitet (Linnéuniversitetet)

2 Hållbar utveckling - en kvalitetsfråga Kvalitetsråd Referensgrupper/råd för ”horisontella frågor” –hållbar utveckling, –internationalisering, –samverkan, –jämställdhet/mångfald –pedagogisk utveckling Representanter för institutioner, enheter och studenter resp nämnder, fackliga organisationer och studenter

3 Miljömål 2009 ”alla utbildningsplaner som upprättas eller revideras under 2009 ska beskriva hur perspektivet hållbar utveckling tas upp under programutbildningen” Handlingsplanerna innehåller: informationsträffar med programansvariga om innehåll och samordning mellan program, uppdrag till institutioner att skriva om hur HU kommer fram i sina programutbildningar, några programutbildningar ska använda AISHE under en ”självvärderingsdag”, fakultetsnämnder fått ansvaret för att ta fram en plan för HU i utbildningarna under 2009,

4 Vad behövs i nästa steg? Kvalitetsuppföljning av HU i programutbildningar - både internt och externt (HSV?), HU-indikatorer inom forskning och samverkan, Studenternas engagemang och efterfrågan, Personalens inklusive ledningens kompetens måste utvecklas, Förtydligad organisation och ansvarfördelning …..


Ladda ner ppt "Hållbar utveckling på Högskolan i Kalmar och Växjö universitet (Linnéuniversitetet)"

Liknande presentationer


Google-annonser