Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Östersund 17 september 2013. Vad är rötning? • Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas • Vid nedbrytning med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Östersund 17 september 2013. Vad är rötning? • Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas • Vid nedbrytning med."— Presentationens avskrift:

1 Östersund 17 september 2013

2 Vad är rötning? • Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas • Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället för metan

3 Ladd- hybrid

4 Miljömålen driver på • 2020 • 50 % av Sveriges energi ska komma från förnyelsebara källor • Koldioxidutsläppen ska ha minskats med 40 % • 10 % förnyelsebar energi ska användas i transportsektorn • Energieffektivisering ska öka med 20 % • 2030 • Transportsektorn ska vara helt oberoende av fossila drivmedel • 2050 • Sveriges nettobidrag till koldioxidutsläppen ska vara noll

5 Etappmål 2018 • Minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara och där minst 40 % behandlas så att även energi tas tillvara.

6 Avfallsutredningen • Konsekvenser av ny lagstiftning • Behov av ökade behandlingstjänster för matavfall

7 Projektarbete • Inventeringar • Rötningsförsök • Säkring av substrat • Rejektvatten • Avsättning • Transporter • Ägarfråga • Kalkyler • Detaljplan • Miljötillstånd • Geoteknik • Placering • Information

8 Placering • En central etablering i regionen medger bra logistik • Placering vid avfallsförbränningsanläggning där förbränning av hushållssopor sker idag • Närhet till värme och el

9 Biogasanläggning

10 Mottagningsfickor • Mottagning från lastbil • Hög mottagningskapacitet

11 Finfördelning • Öppna påsar • Sönderdela och finfördela

12 Rejekt • Utsortering av plast, sten, glas • Utsortering av metall

13 Hygienisering • 70º C i minst 1 timme • Minska risken för spridning av patogener

14 Rötning i rötkammare • Rötning i 37ºC alt. 55ºC • Uppehållstid i rötkammare 20 - 22 dygn

15 Luktreduktion • Tar bort illaluktande ämne i ventilationsluften • Undertryck i hela byggnaden

16 Uppgradering • Rening av biogas till fordonsgaskvalitet • Lager av trycksatt fordonsgas

17 Avsättning produkter • Fordonsgas • Rötrest • Jordförbättring • (Behandling av oljeskadad jord) • (Gödsel för skog)

18 Så kan det se ut

19 Framtid - Skogsgödsel ? • Rötrest – biprodukt från biogasproduktionen - näringsämnen kvar i rötresten • Sluter kretsloppet genom att sprida rötrest på produktiv mark • SLU utreder - torkning, pelletering och skogsgödsling

20 Tillstånd och handlingar • Färdigt miljötillstånd för planerad anläggning • Detaljplan och markundersökningar utfört • Förfrågningsunderlag

21 Varför en gemensam anläggning? • Storskalig anläggning ger ekonomiska fördelar • Fler som delar på den totala investeringen • Anläggning med hög verkningsgrad och bättre prestanda producerar mer biogas per ton matavfall

22 Vilka är fördelarna med att vara delägare? • Biogasproduktion och -användning • Lösa framtida hantering av matavfall • Option på gasåterföring • En förutsättning för att Teckal ska kunna åberopas • Image/varumärkesbyggande • Aktivt delta i en regional miljösatsning – gröna kommuner • Inflytande och ekonomi • Påverka biogasbolagets utveckling genom att delta i beredning av och beslut om strategiskt viktiga frågor • Ta del av bolagets värdetillväxt och utdelningar

23 • Tillgång råvara matavfall • Volymrisk gasförsäljning • Gaspris • Politiska risker styrmedel skatter, avfallsutredningen etc. • Gasgrossister investerar i distributionssystem • Utvecklingsmöjligheter med industri och reningsverk • Gynnsam tidpunkt med hänsyn till konjunkturläge och bidragsmöjlighet Risker och möjligheter

24 Investeringsstöd Investeringsstöd till demonstration av ny teknik för en effektivare biogasproduktion Energimyndigheten har beslutat om stöd till 10 projekt inom biogasområdet. Projekten är främst riktade mot förbehandling av substrat, produktion av biogas samt effektivisering av rötresthanteringen. Sundsvall Energi AB / Biogas Mellannorrland ska bygga en produktionsanläggning för biogas från matavfall. Energimyndigheten bidrar med 18,9 till projektet för installation av innovativa tekniker av totalt 67 miljoner i biogasutlysningen.

25 Tidplan

26 Sammanfattande slutsatser • Teknik finns med goda förutsättningar för en ändamålsenlig anläggning • Tillgång på lämpliga substrat finns • Efterfrågan skapas främst genom politiska beslut • Avsättning av rötresten finns idag,men ej i form av återföring till produktiv mark • Den tänkta verksamheten kommer att bidra till uppfyllandet av flertalet nationella och regionala miljömål

27 Biogas är ett av framtidens drivmedel


Ladda ner ppt "Östersund 17 september 2013. Vad är rötning? • Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas • Vid nedbrytning med."

Liknande presentationer


Google-annonser