Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Levande skogar. Problemet Råvara Ekonomisk Miljömässig Skydda Metoder Hanteras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Levande skogar. Problemet Råvara Ekonomisk Miljömässig Skydda Metoder Hanteras."— Presentationens avskrift:

1 Levande skogar

2 Problemet Råvara Ekonomisk Miljömässig Skydda Metoder Hanteras

3 Luftföroreningar Klimatförändringar Försura Gödselmedel Djuren Virkesproduktion Biologiska mångfalden Trädarter saknas

4 Individen Kommunal Skogsstyrelsen Regeringen EU FN Gå, cykla, åk kollektivt Sätt upp egna miljömål Informera om det regionala miljömålsarbetet Sätta upp Sveriges delmål ? Sätta upp nationella miljömål

5 Delmål

6 Delmål 1, 2010. Långsiktigt skydd av skogsmark. Ytterligare 900 000 hektar skyddsvärd skogsmark skall undantas från skogsproduktion till år 2010. Delmål 2, 2010. Förstärkt biologisk mångfald. Mängden död ved, arealen äldre lövrik skog och gammal skog skall bevaras och förstärkas till år 2010. Delmål

7 Delmål 3, 2010. Skydd för kulturmiljövården. Skogsmarken skall brukas på sådant sätt att fornlämningar inte skadas och så att skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara senast år 2010. Delmål 4, 2005. Åtgärdsprogrammet för hotade arter. Senast år 2005 skall åtgärdsprogram finnas att ha inletts för hotade arter som har behov av riktade åtgärder.


Ladda ner ppt "Levande skogar. Problemet Råvara Ekonomisk Miljömässig Skydda Metoder Hanteras."

Liknande presentationer


Google-annonser