Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljödepartementet Nagoya och svensk miljöpolitik Lars Berg Miljödepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljödepartementet Nagoya och svensk miljöpolitik Lars Berg Miljödepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Miljödepartementet Nagoya och svensk miljöpolitik Lars Berg Miljödepartementet

2 Konventionen om biologisk mångfald (CBD) Bevara biologisk mångfald Nyttja dess komponenter hållbart Rättvist fördela nyttan från genetiska resurser

3 Miljödepartementet CBD – problembild Globala problem – lokala lösningar Lokala problem – globala lösningar

4 Miljödepartementet Viktiga trender 1990-2010 Accelererat områdesskyddsarbete Landskapsplanering Decentralisering – lokal delaktighet Sektorsansvar – partnerskap Forskningssatsningar Ekosystemtjänster – ekonomisk värdering

5 Miljödepartementet Nagoyaplanen – CBD Strategic Plan 2011-2020 2020 mission: Take effective and urgent action to halt the loss of biodiversity in order to ensure that by 2020 ecosystems are resilient and continue to provide essential services, thereby securing the planet’s variety of life, and contributing to human well-being, and poverty eradication…

6 Miljödepartementet Producerande: Livsmedel, råvaror, genetiska resurser… Stödjande: Kretslopp, primärproduktion… Reglerande: Klimat, luftkvalitet, översvämningar… Kulturella: Kulturarv, forskning, rekreation… Ekosystemtjänste r

7 Miljödepartementet Det ekonomiska värdet av omvandlade ekosystem ofta är mindre än värdet av hållbart förvaltade system. T ex, ett intakt mangrove-system i Thailand ger nytta värd 5 gånger avkastningen av en räkodling som etableras i mangroven (material, fiskföryngring, kustskydd)

8 Miljödepartementet Nagoyaplanen – Aichi-målen Ta itu med bakomliggande orsaker Öka medvetenheten om värdet av naturen Fasa ut eller reformera skadliga subventioner. Synliggöra värdet av biologisk mångfald / ekosystemtjänster i räkenskaper Respektera naturens begränsningar

9 Miljödepartementet Nagoyaplanen – Aichi-målen Minska direkta hot Förstörelse av naturmiljöer inklusive skog. Hållbar markanvändning och fiske Ta itu med främmande arter

10 Miljödepartementet Nagoyaplanen – Aichi-målen Säkra biologisk mångfald och dess nytta 17/10 procentsmålen om skyddade områden Hindra utrotning av kända arter och bevara genetisk variation Säkra eller restaurera ekosystem som erbjuder värdefulla ekosystemtjänster, framförallt vatten. Restaurera degraderade ekosystem för att ge motståndskraft mot klimatförändringar och möjlighet att lagra koldioxid.

11 Miljödepartementet Hur når vi målen? Nationella mål och strategier 2012/14 Preciseringar 2012 Stärkt kapacitet (kunnande/resurser) Partnerskap/dialog (ex. Jakarta Charter on Business & Biodiversity)

12 Miljödepartementet Vad händer i Sverige? Översyn av miljömålen –strategier & etappmål (MMB), –preciseringar (NV m fl) Intensifierad dialog och samverkan –skogsdialogen, Kometprogrammet, kunskapsplattform –plattform för näringslivssamverkan Strategi för att synliggöra värdet av ekosystemtjänster Grön infrastruktur

13 Miljödepartementet Regionala mål Regionala mål formuleras efter behov och med hänsyn till regionala förutsättningar, –integreras i det regionala tillväxtarbetet De nationella miljökvalitetsmålen med dess preciseringar ger vägledning. Etappmålen bör vara en utgångspunkt även för det regionala miljöarbetet.

14 Miljödepartementet Besluten från Nagoya www.cbd.int/nagoya/outcomes/


Ladda ner ppt "Miljödepartementet Nagoya och svensk miljöpolitik Lars Berg Miljödepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser