Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nagoya och svensk miljöpolitik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nagoya och svensk miljöpolitik"— Presentationens avskrift:

1 Nagoya och svensk miljöpolitik
Lars Berg Miljödepartementet

2 Konventionen om biologisk mångfald (CBD)
Bevara biologisk mångfald Nyttja dess komponenter hållbart Rättvist fördela nyttan från genetiska resurser

3 CBD – problembild Globala problem – lokala lösningar
Lokala problem – globala lösningar Nu följer en kort sammandragning av processen fram till idag. Viktiga bestådsdelar som diskuterats är bl a … Diskussionen om element pågår hela tiden samtidigt med diskussionen om legal status, regimens räckvidd mm, vilket man kan tycka gör det svårförhandlat men det är ganska naturligt att man trevar sig fram längs flera spår samtidigt givet de radikalt olika intressen som finns.

4 Viktiga trender 1990-2010 Accelererat områdesskyddsarbete
Landskapsplanering Decentralisering – lokal delaktighet Sektorsansvar – partnerskap Forskningssatsningar Ekosystemtjänster – ekonomisk värdering Nu följer en kort sammandragning av processen fram till idag. Viktiga bestådsdelar som diskuterats är bl a … Diskussionen om element pågår hela tiden samtidigt med diskussionen om legal status, regimens räckvidd mm, vilket man kan tycka gör det svårförhandlat men det är ganska naturligt att man trevar sig fram längs flera spår samtidigt givet de radikalt olika intressen som finns.

5 Nagoyaplanen – CBD Strategic Plan 2011-2020
2020 mission: Take effective and urgent action to halt the loss of biodiversity in order to ensure that by 2020 ecosystems are resilient and continue to provide essential services, thereby securing the planet’s variety of life, and contributing to human well-being, and poverty eradication…

6 Ekosystemtjänster Producerande: Livsmedel, råvaror, genetiska resurser… Stödjande: Kretslopp, primärproduktion… Reglerande: Klimat, luftkvalitet, översvämningar… Kulturella: Kulturarv, forskning, rekreation…

7 Det ekonomiska värdet av omvandlade ekosystem ofta är mindre än värdet av hållbart förvaltade system. T ex, ett intakt mangrove-system i Thailand ger nytta värd 5 gånger avkastningen av en räkodling som etableras i mangroven (material, fiskföryngring, kustskydd)

8 Nagoyaplanen – Aichi-målen
Ta itu med bakomliggande orsaker Öka medvetenheten om värdet av naturen Fasa ut eller reformera skadliga subventioner. Synliggöra värdet av biologisk mångfald / ekosystemtjänster i räkenskaper Respektera naturens begränsningar

9 Nagoyaplanen – Aichi-målen
Minska direkta hot Förstörelse av naturmiljöer inklusive skog. Hållbar markanvändning och fiske Ta itu med främmande arter

10 Nagoyaplanen – Aichi-målen
Säkra biologisk mångfald och dess nytta 17/10 procentsmålen om skyddade områden Hindra utrotning av kända arter och bevara genetisk variation Säkra eller restaurera ekosystem som erbjuder värdefulla ekosystemtjänster, framförallt vatten. Restaurera degraderade ekosystem för att ge motståndskraft mot klimatförändringar och möjlighet att lagra koldioxid.

11 Hur når vi målen? Nationella mål och strategier 2012/14
Preciseringar 2012 Stärkt kapacitet (kunnande/resurser) Partnerskap/dialog (ex. Jakarta Charter on Business & Biodiversity)

12 Vad händer i Sverige? Översyn av miljömålen
strategier & etappmål (MMB), preciseringar (NV m fl) Intensifierad dialog och samverkan skogsdialogen, Kometprogrammet, kunskapsplattform plattform för näringslivssamverkan Strategi för att synliggöra värdet av ekosystemtjänster Grön infrastruktur

13 Regionala mål Regionala mål formuleras efter behov och med hänsyn till regionala förutsättningar, integreras i det regionala tillväxtarbetet De nationella miljökvalitetsmålen med dess preciseringar ger vägledning. Etappmålen bör vara en utgångspunkt även för det regionala miljöarbetet.

14 Besluten från Nagoya


Ladda ner ppt "Nagoya och svensk miljöpolitik"

Liknande presentationer


Google-annonser