Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar Utveckling Vad är det?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar Utveckling Vad är det?."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar Utveckling Vad är det?

2 På google… …fick jag idag (9/11 – 2010) träffar på ”hållbar utveckling”. I arbetet för en hållbar utveckling diskuteras ofta definitionen av begreppet. En entydig definition finns inte, men åtskilliga försök har gjorts för att konkretisera det. Arbetet för hållbar utveckling är en process utan färdig lösning. Det omfattar sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Helhetssyn, dialog och kritiskt tänkande är grunden.

3 Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling från 1987 lyder:
"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

4 Skriv ner 5 – 10 behov som du har i ditt liv
Skriv ner 5 – 10 behov som du har i ditt liv. Börja med de absolut nötvändigaste. Vad har du för ”sekundära behov”? Med det menar jag behov som uppstår för att du ska kunna tillgodose det absolut nödvändigaste.

5 Uppstår konflikter mellan behov?

6

7 Konflikter mellan behov…
Finns inom dig själv Men också mellan människor, grupper, samhällen och länder Ska jag ta bilen? JA - det är enkelt, går snabbt NEJ - det ger utsläpp, borde ta bussen/cykla/gå istället

8 HÅLLBAR UTVECKLING ÄR… …EN UTVECKLING MED BALANS
MELLAN OLIKA BEHOV

9 Hållbar utveckling Består av tre lika viktiga saker
Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet

10 Hållbar utveckling på vår planet kräver att vi tar…

11

12

13 Vad finns då för miljöproblem?
Försurning Tungmetaller Ozonhål Växthuseffekt Klimatförändringar Organiska miljögifter Radioaktiv strålning Regnskogsskövling Utrotning av arter … ja vi känner ju till problemen, men vad gör vi?

14 Ofta slår vi problemen ifrån oss och tror ”någon annan” löser dem.
Skrämselpropaganda

15

16 Miljöproblem – symptom och varningsklocka för ”fel i systemet”?
Tänk dig följande: Du är trött hela tiden… Symptom är alltså trötthet! Vad gör du?

17 Alt 1. Kör på som vanligt med lite extra kaffe  utbränd inom ett år…
Alt 2. Tar sömnmedel  sover kanske bättre  blir lite piggare men får biverkningar och blir darrhänt… mm… Alt 3. Tar reda på varför jag inte kan sova  åtgärdar orsaken  blir piggare Det kanske inte är ENKELT att åtgärda orsaken… Men vi måste väl i alla fall försöka!

18 Arbeta målinriktat Förstå orsaken till problemen (sök kunskap om hur planeten fungerar och orsakerna till problemen) Lyft fram nödvändiga åtgärder (koppla åtgärderna till orsakerna till problemen) Följ upp och kontrollera att åtgärderna ger önskade effekter (ger motivation till fortsatta insatser)

19 Arbeta målinriktat I Sverige har vi 16 miljömål uppsatta
1 Begränsad klimatpåverkan 2 Frisk luft 3 Bara naturlig försurning 4 Giftfri miljö 5 Skyddande ozonskikt 6 Säker strålmiljö 7 Ingen övergödning 8 Levande sjöar och vattendrag 9 Grundvatten av god kvalitet 10 Hav i balans.. 11 Myllrande våtmarker 12 Levande skogar 13 Ett rikt odlingslandskap 14 Storslagen fjällmiljö 15 God bebyggd miljö 16 Ett rikt växt- och djurliv

20 … och inte bara i Sverige
Internationella möten & överenskommelser (ex Kyoto-protkollet, begränsa utsläpp för att bromsa klimatpåverkan) FN: år = decennium för ”utbildning för hållbar utveckling” Vi är en del av den globala satsningen! MÅLET – komma till rätta med miljöproblem för att trygga vår egen och framtida generationers liv

21 Men vad kan jag göra?

22


Ladda ner ppt "Hållbar Utveckling Vad är det?."

Liknande presentationer


Google-annonser