Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

METSO med naturvårdslagen - genomförande och regionala mål 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "METSO med naturvårdslagen - genomförande och regionala mål 2010."— Presentationens avskrift:

1 METSO med naturvårdslagen - genomförande och regionala mål 2010

2 Mål • stoppa tillbakagången för skogliga naturtyper och skogslevande arter och stabilisera en gynnsam utveckling av naturens mångfald före 2016 • markägaren bjuder frivilligt ut områden – > privata naturskyddsområden – > försäljning till staten – sammanlagt 96 000 hektar • regionala ELY-centralerna har mål per livsmiljö

3 Mål per livsmiljö i Nyland • lundar 900 ha • moskogar 6 900 ha • skogar kring småvatten 400 ha • trädbevuxna torvmarker 1 700 ha • lövsumpskogar och svämskogar 190 ha • solexponerade åsar 70 ha • trädbevuxna vårdbiotoper 40 ha • skogar på kalkberg 40 ha • skogbevuxna berg, stup och blockfält 700 ha Sammanlagt 11 000 ha

4 ELY-centralens metoder • köp eller byte – ELY-centralen kan besluta om köp eller byte till max. 200 000 euro – gängse pris (mark, bestånd osv.) • att grunda naturskyddsområde – ELY-centralen kan besluta om köp eller byte till max. 200 000 euro – ersättning för ekonomiska förluster (uteblivna virkesinkomster)

5 ELY-centralens metoder • värdering ja prissättning – relaskopvärdering per figur – eventuella specialvärden (sällan i METSO) – pris enligt summametoden – Forststyrelsens tabeller för mark och plantskog – virkespriset ett medeltal för flera år

6 Beskattning i olika skyddsmetoder • köp – Staten köper för skydd, Fritt från skatt – 6% ränta på periodiserad köpeshilling, kapitalinkomst • byte – Områdena likvärdiga: Fritt från skatt – Staten betalar mellanskillnad: Fritt från skatt – Privat betalar mellanskillnad: 4% överlåtelseskatt på den • privat naturskyddsområde – Fritt från skatt – Räntan på periodiserad ersättning är kapitalinkomst

7 Privat naturskyddsområde • naturvårdslagen 24 § • närings-, trafik- och miljöcentralens beslut på ansökan av markägaren • överenskommelse med den sökande om ersättning och bestämmelser • antecknas i fastighetsregistret • märks ut i terrängen

8 Regionala avtal • samarbetsavtal med de organisationer som kan förmedla METSO- anbud • ersättning för förberedelserna när det blir skyddsbeslut • avtal med aktör som har – kontakter till markägarna – kunskap om METSO – kunskap om och erfarenhet av skogsbranschen

9 Avtalets innehåll • avtalsparten söker kunder/skyddsobjekt – informerar om möjligheterna – uppmuntrar till anbud – kollar objekt och kriterier, värderar bestånd – förmedlar anbuden till miljöcentralen • förberedelseersättning för ett förmedlat anbud, som leder till skyddsavtal • inga nämnvärda ersättningar hittills – genomförande av skyddsprogram – METSO- pengar 26 milj. euro 2010 (2009: 8,5 milj.) – rätt många objekt under behandling

10 I samarbete mot målet … • METSO är miljöförvaltningens och skogsbrukets gemensamma projekt • koppling till nationella skogsprogrammet • skogsvårdsföreningarna, skogscentralerna och bolagen har fältfackmän med lokalkännedom och bred kontakt till skogsägarna • en samarbetsgrupp koordinerar och följer upp METSO regionalt


Ladda ner ppt "METSO med naturvårdslagen - genomförande och regionala mål 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser