Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

METSO med naturvårdslagen - genomförande och regionala mål

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "METSO med naturvårdslagen - genomförande och regionala mål"— Presentationens avskrift:

1 METSO med naturvårdslagen - genomförande och regionala mål
2010

2 Mål stoppa tillbakagången för skogliga naturtyper och skogslevande arter och stabilisera en gynnsam utveckling av naturens mångfald före 2016 markägaren bjuder frivilligt ut områden > privata naturskyddsområden > försäljning till staten sammanlagt hektar regionala ELY-centralerna har mål per livsmiljö

3 Mål per livsmiljö i Nyland
lundar 900 ha moskogar ha skogar kring småvatten 400 ha trädbevuxna torvmarker ha lövsumpskogar och svämskogar 190 ha solexponerade åsar 70 ha trädbevuxna vårdbiotoper 40 ha skogar på kalkberg 40 ha skogbevuxna berg, stup och blockfält 700 ha Sammanlagt ha

4 ELY-centralens metoder
köp eller byte ELY-centralen kan besluta om köp eller byte till max euro gängse pris (mark, bestånd osv.) att grunda naturskyddsområde ersättning för ekonomiska förluster (uteblivna virkesinkomster)

5 ELY-centralens metoder
värdering ja prissättning relaskopvärdering per figur eventuella specialvärden (sällan i METSO) pris enligt summametoden Forststyrelsens tabeller för mark och plantskog virkespriset ett medeltal för flera år

6 Beskattning i olika skyddsmetoder
köp Staten köper för skydd, Fritt från skatt 6% ränta på periodiserad köpeshilling, kapitalinkomst byte Områdena likvärdiga: Fritt från skatt Staten betalar mellanskillnad: Fritt från skatt Privat betalar mellanskillnad: 4% överlåtelseskatt på den privat naturskyddsområde Fritt från skatt Räntan på periodiserad ersättning är kapitalinkomst

7 Privat naturskyddsområde
naturvårdslagen 24 § närings-, trafik- och miljöcentralens beslut på ansökan av markägaren överenskommelse med den sökande om ersättning och bestämmelser antecknas i fastighetsregistret märks ut i terrängen

8 Regionala avtal samarbetsavtal med de organisationer som kan förmedla METSO- anbud ersättning för förberedelserna när det blir skyddsbeslut avtal med aktör som har kontakter till markägarna kunskap om METSO kunskap om och erfarenhet av skogsbranschen

9 Avtalets innehåll avtalsparten söker kunder/skyddsobjekt
informerar om möjligheterna uppmuntrar till anbud kollar objekt och kriterier, värderar bestånd förmedlar anbuden till miljöcentralen förberedelseersättning för ett förmedlat anbud, som leder till skyddsavtal inga nämnvärda ersättningar hittills genomförande av skyddsprogram METSO- pengar 26 milj. euro 2010 (2009: 8,5 milj.) rätt många objekt under behandling

10 I samarbete mot målet … METSO är miljöförvaltningens och skogsbrukets gemensamma projekt koppling till nationella skogsprogrammet skogsvårdsföreningarna, skogscentralerna och bolagen har fältfackmän med lokalkännedom och bred kontakt till skogsägarna en samarbetsgrupp koordinerar och följer upp METSO regionalt


Ladda ner ppt "METSO med naturvårdslagen - genomförande och regionala mål"

Liknande presentationer


Google-annonser