Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Här befinner vi oss.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Här befinner vi oss."— Presentationens avskrift:

1 Här befinner vi oss

2 Det här ska vi prata om Framgångsfaktorer och svårigheter/utmaningar
Samverkan Styrning, ledning och uppföljning Tillgänglighetsdatabasen Bostäder – nya och befintliga

3 Samverkan Många måste samverka
Tillgänglighet, hängränna för att det ska fungera för den enskilde

4 Glappet Lagstiftning, betänkanden/utredningar, politiska beslut.

5 Styrning, ledning & uppföljning
Fem fokusområden: Ett livskraftigt näringsliv Ledande i kunskaps- och kompetensutveckling Infrastruktur och kommunikationer med hög standard En ledande kulturregion En god hälsa

6 Ledningsfråga Strategi Ekonomiska incitament, äldrepopulation Bra för alla, oavsett målgrupp Tydliga mål och uppdrag Individuell kunskap – strukturella lösningar

7 Riktlinjer och Tillgänglighetsdatabasen

8 Riktlinjer Byggnader/lokaler allmänna, sjukvårdsspecifika, skolor, butiker, bibliotek, idrottsanläggningar, Gästhamnar Kollektivtrafik Naturreservat utomhusmiljöer, aktiviteter Kulturutbud evenemang, sevärdheter Information Verksamhetens verktyg för åtgärder av enkelt avhjälpta hinder samt ny- och ombyggnation

9 Tillgängliga och användbara miljöer
Fyrbodals kommunalförbund (Trollhättan) Skaraborgs kommunalförbund (Skövde) Sjuhärads kommunalförbund (Borås) Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborg) Västra Götalandsregionen Länsstyrelsen i Västra Götaland Konsumentverket Handisam Handikapporganisationerna i Västra Götaland

10 Riktlinjer

11 Tillgänglighetsdatabasen
Huvudentrén har trappa men är anpassad med ramp. Rampens lutning i längsriktning är 9.8 % och den sträcker sig 7.5 meter utan avbrott. Rampen saknar jämn beläggning. Rampen saknar halksäker beläggning. Kontrastmarkering saknas på ramp. Kännbar markering vid rampens övre del /slut saknas. Rampen utanför entrén. Dörren kan öppnas helt på begäran. Efter dörren finns nästan direkt en till ramp ner (se under Vapenhus).

12 Bredden Badplatser Idrottsanläggning Bibliotek Kyrkor Biograf
Boendeanläggningar Butik Camping och Stugby Evenemang inomhus Evenemang utomhus Fiske Folktandvård Golfbanor Habilitering Hamnar Idrottsanläggning Kyrkor Nöjespark Offentliga miljöer inne och ute Restauranger och Caféer Sevärdheter Sjukhus Skola Skärgårdsbåt Slott/Fästning Turistbyrå Vandring Vårdcentral m.fl.

13 Råd för funktionshinderfrågor Det ingår 16 representanter för personer som har svårt att:
höra röra sig tåla vissa ämnen bearbeta, tolka och förmedla information Dialog, rådgivande, initiativrätt, gemensamma kunskaper och insikter.

14 Detta är Tillgänglighetsdatabasen
Beskrivs utifrån fem svårigheter Besökaren fattar själv beslut Webbaserad information Finns där annan information finns Lättläst svenska, svenska, engelska, tyska Talsyntes Öppen för olika aktörer Användbar som verktyg för att identifiera enkelt avhjälpta hinder, för att förbättra tillgängligheten och som uppföljning

15 Hur arbetar vi i Göteborg med tillgänglighetsdatabasen?
Politiskt beslut Förankring i ledning Struktur Projektledare, intern samsyn Långsiktighet − uppföljning Tydlig avgränsning − information till medborgare Serviceguide, information för alla

16 Tillgänglighetsdatabasens alla användningsområden
Medborgarinformation och förstärkt konsumentmakt Synliggöra hinder och motivera åtgärder Följa upp och beskriva graden av tillgänglighet

17 Kontakta oss Anette Ihrelius Chef tillgänglighetsenheten, Göteborgs Stad fastighetskontoret Telefon: E-post: Marianne Salén Utvecklingsledare Regionkansliet Avdelningen funktionshinder och delaktighet Telefon: E-post:

18 renovering & ombyggnation
Bostäder nyproduktion befintliga renovering & ombyggnation


Ladda ner ppt "Här befinner vi oss."

Liknande presentationer


Google-annonser