Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

In Europe's greenest city, even its power plant smells more like a sauna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "In Europe's greenest city, even its power plant smells more like a sauna."— Presentationens avskrift:

1

2 In Europe's greenest city, even its power plant smells more like a sauna

3 Europas grönaste stad •Flera internationella utmärkelser för vårt långsiktiga miljö- och klimatarbete •BBC World och ICLEI, Local Governments for Sustainability. •Frankfurter Allgemein, The Independent, La Gazetta, Liberacion mfl följde BBC:s exempel •AP och andra internationella medier > 800 artiklar •Störst genomslag i USA, Kanada, Kina, Japan, Indien, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien •Nationellt – Sveriges Marknadsförening om EGS •Lokalt…

4 Definition av Europas grönaste stad ”Europas grönaste stad är alla miljöåtgärder som har genomförts och kommer att genomföras i Växjö kommun, privata som offentliga. Europas grönaste stad grundas på det som är unikt för kommunen idag, vilka värden vi står för och visionen om vart vi vill komma. Växjö är en miljökommun med politisk enighet om långtgående miljömål och ett aktivt miljöarbete. Vi närmar oss ett fossilbränslefritt Växjö där varje invånare har en låg energiförbrukning och klimatpåverkan. En mångfunktionell stad med effektiv markanvändning innebär korta avstånd och därmed valmöjlighet för människor att välja miljövänliga kommunikationsmedel. Närheten till vatten och grönska ger livskvalitet och attraktionskraft. Att Växjö kallar sig Europas grönaste stad betyder att kommunen intensifierar arbetet med att tillsammans med andra aktörer nå en ekologiskt hållbar utveckling. Kommunen förstärker sitt arbete för att underlätta för invånare och företag att leva med minimal miljöpåverkan och föregår själv med gott exempel. Företag, universitetet och kommun har tillsammans en unik kunskap om klimatskydd och annan miljöteknik. Detta kan göra Växjöregionen till ledande inom snabbt växande affärsområden”

5 Allas bidrag •Miljöfordon •Sjörestaureringarna •Kraftvärme från flis •Matavfall blir biogas •Miljödiplomering •Grön flaggskolor •KRAV-mat •Sopsortering •Energisnåla hus •Elbesparingskampanj •Långtgående miljömål •Politisk enighet •…

6 Hur för vi ut budskapet externt? Internationellt – inga problem Nationellt – inga större problem Lokalt – hej kom och hjälp mig ”Katedralen” Europas grönaste stad – tillsammans! Budskapet sprids bland annat via Tack-kampanjInvånaren MiljökalenderMiljötidning till alla hushåll BioreklamBussreklam

7 Men Henrik, det nya platsvarumärket och Nätverket Expansiva Växjö?

8

9

10 Europas Grönaste Stad Tillväxt Värdskap Livskvalitet Miljö

11 På gång… Klimatcentrum – Climate protection valley Passivhus eller positivhus Biogas från matavfall till kollektivtrafiken Klimatsmart centrum Fordonsbränslefabrik för framtidens bränsle (DME) Fjärrkyla från fjärrvärme P-avgift efter CO 2 -utsläpp

12 Massiva medietrycket består … och så några asiatiska dagstidningar också … och så franska TV5

13

14


Ladda ner ppt "In Europe's greenest city, even its power plant smells more like a sauna."

Liknande presentationer


Google-annonser