Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRÄ- OCH PAPPERSKEMI Anna Sundberg Lab. för Trä- och papperskemi Gadolina, 5. vån. Tel.: 215 4770, Papperskemidelen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRÄ- OCH PAPPERSKEMI Anna Sundberg Lab. för Trä- och papperskemi Gadolina, 5. vån. Tel.: 215 4770, Papperskemidelen."— Presentationens avskrift:

1 TRÄ- OCH PAPPERSKEMI Anna Sundberg Lab. för Trä- och papperskemi Gadolina, 5. vån. Tel.: 215 4770, Anna.Sundberg@abo.fi www.abo.fi/~ansundbe Papperskemidelen föreläses av: Markku Auer

2 Kursinnehåll Föreläsningar Hemuppgift:  Frivillig  Räknas som en extra fråga i tentamen (endast 3.3.2010)  Sista inlämningsdag: 2.3.2010 kl. 12.00 Tentamen: 3.3.2010, 12.5.2010 Kollokvium: meddelas på tenten

3 Laborationer Startar v. ?, Må kl. 9 (troligen) Utförs parvis Labbrapporter:  1a versionen bör vara inlämnad en vecka efter laborationerna!  Rapporten inkl korrigeringar ska vara godkänd före sista maj!!! Godkänd tentamen = 4 sp Laborationer + labb.rapport = 2 sp

4 Vad är trä- och papperskemi? Behandlar vedens komponenter  Identifiering av olika komponenter på molekylär nivå i olika delar av träden  Reaktioner i massa och pappersprocesser  Betydelse för produktens egenskaper  Miljöeffekter

5 Kemisk sammansättning av tall (Pinus sylvestris) och björk (Betula pendula), % av torrsubstans Cellulosa Hemicellulosa Lignin Extraktiv- ämnen < 5% 20-25% 30-35% 40% 25-30% < 5%

6 Innehåll, föreläsningar 11.1 Anna: Introduktion + Vad är 3PK? + skogen 12.1 Skogsresurser/Vedens struktur 14.1 Anna: Fibrer 18.1 Anna: Grunderna i kolhydratkemi + övning 19.1 Cellulosa 21.1 Anna: Hemicellulosor och pektiner 25.1 Anna: Lignin 26.1 Anna: Extraktivämnen 28.1 Anna: Kemi inom mekanisk fibrering 1.2 Kemi inom kemisk och kemimekanisk fibrering 2.2 Anna: Kemi inom kemisk och kemimekanisk fibrering

7 Innehåll, föreläsningar forts. 4.2 Anna: Blekningens kemi 8.2 Markku: Intro till våtändskemi 9.2 Markku: Fibrer i vatten 11.2 Markku: Torr- och våtstyrka 15.2 Markku: Kolloidal stabilitet 16.2 Markku: Aluminiumkemi och retention 18.2 Markku: Hydrofobicitet i papper, limning 22.2 Markku: Fyllmedelskemi 23.2 Markku: Mikrobiologi vid pappersframställning, slembekämpning 25.2 Markku: Bioraffinering

8 Process Chemistry Centre En av Finlands 26 spetsforskningsenheter 4 laboratorier från TkF: –Wood and Papermaking Chemistry –Combustion and Materials Chemistry –Process Analytical Chemistry –Kinetics and Catalysis Möjlighet att köpa apparatur Lättare att få forskningsprojekt 2 “post-doc” tjänster Utsedda till ny period 2006-2011

9 Paper Science Trä- och pappers- kemi “3PK” Fiber och cellulosa- teknologi “FCT” P apersförädling “PaF”

10 Education Multicultural, multitalented and scientifically inspired environment Students benefit from strong cooperation with the forest industry cluster Annually approximately –15 MSc theses –5 PhD theses Small but effective and creative research teams and laboratories (15 - 20 persons)

11 Wood chemistry Fibre separation & functionality Wet end chemistry Surface treatment Printing


Ladda ner ppt "TRÄ- OCH PAPPERSKEMI Anna Sundberg Lab. för Trä- och papperskemi Gadolina, 5. vån. Tel.: 215 4770, Papperskemidelen."

Liknande presentationer


Google-annonser