Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRÄ- OCH PAPPERSKEMI Anna Sundberg Lab. för Trä- och papperskemi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRÄ- OCH PAPPERSKEMI Anna Sundberg Lab. för Trä- och papperskemi"— Presentationens avskrift:

1 TRÄ- OCH PAPPERSKEMI Anna Sundberg Lab. för Trä- och papperskemi
Gadolina, 5. vån. Tel.: , Papperskemidelen föreläses av: Markku Auer

2 Kursinnehåll Föreläsningar Hemuppgift: Tentamen: 3.3.2010, 12.5.2010
Frivillig Räknas som en extra fråga i tentamen (endast ) Sista inlämningsdag: kl Tentamen: , Kollokvium: meddelas på tenten

3 Laborationer Startar v. ?, Må kl. 9 (troligen) Utförs parvis
Labbrapporter: 1a versionen bör vara inlämnad en vecka efter laborationerna! Rapporten inkl korrigeringar ska vara godkänd före sista maj!!! Godkänd tentamen = 4 sp Laborationer + labb.rapport = 2 sp

4 Vad är trä- och papperskemi?
Behandlar vedens komponenter Identifiering av olika komponenter på molekylär nivå i olika delar av träden Reaktioner i massa och pappersprocesser Betydelse för produktens egenskaper Miljöeffekter

5 Kemisk sammansättning av tall (Pinus sylvestris) och björk (Betula pendula), % av torrsubstans
Extraktiv- ämnen < 5% < 5% 25-30% Lignin 20-25% 25-30% Hemicellulosa 30-35% 40% 40% Cellulosa

6 Innehåll, föreläsningar
11.1 Anna: Introduktion + Vad är 3PK? + skogen 12.1 Skogsresurser/Vedens struktur 14.1 Anna: Fibrer 18.1 Anna: Grunderna i kolhydratkemi + övning 19.1 Cellulosa 21.1 Anna: Hemicellulosor och pektiner 25.1 Anna: Lignin 26.1 Anna: Extraktivämnen 28.1 Anna: Kemi inom mekanisk fibrering 1.2 Kemi inom kemisk och kemimekanisk fibrering 2.2 Anna: Kemi inom kemisk och kemimekanisk fibrering

7 Innehåll , föreläsningar forts.
4.2 Anna: Blekningens kemi 8.2 Markku: Intro till våtändskemi 9.2 Markku: Fibrer i vatten 11.2 Markku: Torr- och våtstyrka 15.2 Markku: Kolloidal stabilitet 16.2 Markku: Aluminiumkemi och retention 18.2 Markku: Hydrofobicitet i papper, limning 22.2 Markku: Fyllmedelskemi 23.2 Markku: Mikrobiologi vid pappersframställning, slembekämpning 25.2 Markku: Bioraffinering

8 Process Chemistry Centre
En av Finlands 26 spetsforskningsenheter 4 laboratorier från TkF: Wood and Papermaking Chemistry Combustion and Materials Chemistry Process Analytical Chemistry Kinetics and Catalysis Möjlighet att köpa apparatur Lättare att få forskningsprojekt 2 “post-doc” tjänster Utsedda till ny period

9 Papersförädling Fiber “3PK” Trä- och pappers- kemi “PaF” och
Paper Science Fiber och cellulosa- teknologi “FCT”

10 Education Multicultural, multitalented and scientifically inspired environment Students benefit from strong cooperation with the forest industry cluster Annually approximately 15 MSc theses 5 PhD theses Small but effective and creative research teams and laboratories ( persons)

11 Printing Surface treatment Wet end chemistry Fibre separation & functionality Wood chemistry


Ladda ner ppt "TRÄ- OCH PAPPERSKEMI Anna Sundberg Lab. för Trä- och papperskemi"

Liknande presentationer


Google-annonser