Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brick-bay AB1 Kapitaltillskott 16 mars 2011 Brf Överdäcket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brick-bay AB1 Kapitaltillskott 16 mars 2011 Brf Överdäcket."— Presentationens avskrift:

1 Brick-bay AB1 Kapitaltillskott 16 mars 2011 Brf Överdäcket

2 Brick-bay AB2 (DN 20/9 2010)

3 Brick-bay AB3 Kapitaltillskott? •Bakgrund (varför etc.) •Fördelar/nackdelar •Olika slag av k-tillskott •Skatterätt •Bakgrund (varför etc.) •Fördelar/nackdelar •Olika slag av k-tillskott •Skatterätt

4 Brick-bay AB4 Kapitaltillskott? Kapital som medlemmarna skjuter till utan krav på löpande ränta (Utöver ursprunglig insats) Kapital som medlemmarna skjuter till utan krav på löpande ränta (Utöver ursprunglig insats)

5 Brick-bay AB5 När kapitaltillskott? •Hög belåning (dryga räntor) •Ny-, till-, eller ombyggnad (t.ex. stambyte) •Hög belåning (dryga räntor) •Ny-, till-, eller ombyggnad (t.ex. stambyte)

6 Brick-bay AB6 Historik •Före 1/1 2007 •Fören. schablonbeskattad •Ränteutgifter avdragsgilla vid beräkning av schablonintäkt •Privatpersoner avdr. 30 % •Efter1/1 2007 •Ingen schablonbeskattning •Privatpersoner avdr. 30 % •Före 1/1 2007 •Fören. schablonbeskattad •Ränteutgifter avdragsgilla vid beräkning av schablonintäkt •Privatpersoner avdr. 30 % •Efter1/1 2007 •Ingen schablonbeskattning •Privatpersoner avdr. 30 %

7 Brick-bay AB7 ”Lånetak” •Fr.o.m. 1 okt 2010 •Lån mot säkerhet i form av pant i bostad •Belåningen max 85 % av bostadens marknadsvärde •Fr.o.m. 1 okt 2010 •Lån mot säkerhet i form av pant i bostad •Belåningen max 85 % av bostadens marknadsvärde

8 Brick-bay AB8 Varför kapitaltillskott •Föreningen inte rätt till ränteavdrag •Medlemmars räntekostnad avdragsgill (30 % upp till 100 000:-) •Föreningen inte rätt till ränteavdrag •Medlemmars räntekostnad avdragsgill (30 % upp till 100 000:-)

9 Brick-bay AB9 Exempel:

10 Brick-bay AB10 Fördelar med kapitaltillskott Fördelar med kapitaltillskott •Medlemmarna sänkta avgifter •Föreningen mindre ränte- exponering (förutsägbar ekon.) •Vid försäljning av lgh lägre skatt (nuvarande regler) •Medlemmarna sänkta avgifter •Föreningen mindre ränte- exponering (förutsägbar ekon.) •Vid försäljning av lgh lägre skatt (nuvarande regler)

11 Brick-bay AB11 Nackdelar med kapitaltillskott Nackdelar med kapitaltillskott •Fören. får merkostnad för administration •Medl. övertar ränterisken •Är oåterkalleligt •Oklar påverkan på lgh markn.pris •Alla medl. får kanske inte lån •Fören. får merkostnad för administration •Medl. övertar ränterisken •Är oåterkalleligt •Oklar påverkan på lgh markn.pris •Alla medl. får kanske inte lån

12 Brick-bay AB12 Två slag av kapitaltillskott Två slag av kapitaltillskott •Tvingande (kollektivt) •Frivilligt (differentierat) •Tvingande (kollektivt) •Frivilligt (differentierat)

13 Brick-bay AB13 Tvingande kapitaltillskott Tvingande kapitaltillskott •Kräver att alla medlemmar är med •Beslut tas på föreningsstämma •Grundas på andelstal •Kvalificerad majoritet (2/3) samt godkännande i hyresnämnden •Kräver att alla medlemmar är med •Beslut tas på föreningsstämma •Grundas på andelstal •Kvalificerad majoritet (2/3) samt godkännande i hyresnämnden

14 Brick-bay AB14 Frivilligt kapitaltillskott Frivilligt kapitaltillskott •De som önskar är med (max i förhållande till andelstal) •Nya stadgar som möjliggör upp- delning av årsavgiften i * kapitalkostnadsdel * driftkostnadsdel •De som önskar är med (max i förhållande till andelstal) •Nya stadgar som möjliggör upp- delning av årsavgiften i * kapitalkostnadsdel * driftkostnadsdel

15 Brick-bay AB15 Efter frivilligt kapitaltillskott Efter frivilligt kapitaltillskott •Varje lägenhet två andelstal •Andelstal för drift •Andelstal för kapital •Likvärdiga lägenhet kan då få olika avgifter •Varje lägenhet två andelstal •Andelstal för drift •Andelstal för kapital •Likvärdiga lägenhet kan då få olika avgifter

16 Brick-bay AB16 Nya stadgar •Fattas på två av varandra följande stämmor •Stämma I enkel majoritet > 50 % av de röstande •Stämma II kvalificerad majoritet > 2/3 av de röstande •Om samtliga medl. röstar för så endast en stämma •Fattas på två av varandra följande stämmor •Stämma I enkel majoritet > 50 % av de röstande •Stämma II kvalificerad majoritet > 2/3 av de röstande •Om samtliga medl. röstar för så endast en stämma

17 Brick-bay AB17 Skatterätt •Kap.tillsk. räknas in i omk.beloppet •Om tillsk  amortering av fören.lån •Om ny-, till- eller ombygganad (46 kap. 7 §, 1:a st. ink.skattelagen) Forts. •Kap.tillsk. räknas in i omk.beloppet •Om tillsk  amortering av fören.lån •Om ny-, till- eller ombygganad (46 kap. 7 §, 1:a st. ink.skattelagen) Forts.

18 Brick-bay AB18 Skatterätt Tillskott för amortering uppgår till belopp som motsvarar BR:s andel av de amorteringar som gjorts under innehavstiden. Andelsförhållandena vid avyttringstillfället avgör. (46 kap. 7 §, 2:a st. ink.skattelagen) Forts. Tillskott för amortering uppgår till belopp som motsvarar BR:s andel av de amorteringar som gjorts under innehavstiden. Andelsförhållandena vid avyttringstillfället avgör. (46 kap. 7 §, 2:a st. ink.skattelagen) Forts.

19 Brick-bay AB19 Skatterätt exempel • 20 lgh med samma andelstal (5%) • Ursprungliga lån 30 mkr • Hittills amorterat 10 mkr (rest 20) • Hälften av lgh (10 st ) övertar sin del av lånen (./. 10 dvs rest 10) A • A övertar sin del (= 1 mkr) B • B övertar inte sin del Forts. • 20 lgh med samma andelstal (5%) • Ursprungliga lån 30 mkr • Hittills amorterat 10 mkr (rest 20) • Hälften av lgh (10 st ) övertar sin del av lånen (./. 10 dvs rest 10) A • A övertar sin del (= 1 mkr) B • B övertar inte sin del Forts.

20 Brick-bay AB20 Skatterätt exempel Beräkningen delas upp i tre delar 1. BR:s del av amorteringar före delningen (k-tillskottet) 2. BR:s andel av amort. i s.b. med delningen 3. BR:s andel av amort. efter delningen Forts. Beräkningen delas upp i tre delar 1. BR:s del av amorteringar före delningen (k-tillskottet) 2. BR:s andel av amort. i s.b. med delningen 3. BR:s andel av amort. efter delningen Forts.

21 Brick-bay AB21 Skatterätt exempel A A har rätt till avdrag vid avyttring. 1. 5 % av amorteringar gjorda före delningen (5% x 10 mkr = 500’) 2. 1 mkr = A:s andel av den amortering som gjordes vid deln. 3. Ingen andel i de amorteringar som görs efter delningen. A A har rätt till avdrag vid avyttring. 1. 5 % av amorteringar gjorda före delningen (5% x 10 mkr = 500’) 2. 1 mkr = A:s andel av den amortering som gjordes vid deln. 3. Ingen andel i de amorteringar som görs efter delningen.

22 Brick-bay AB22 Skatterätt exempel B B har rätt till avdrag vid avyttring. 1. 5 % av amorteringar gjorda före delningen (5% x 10 mkr = 500’) 2. Ingen andel i den amortering som gjordes vid delningen 3. 10 % andel i de amorteringar som görs efter delningen. B B har rätt till avdrag vid avyttring. 1. 5 % av amorteringar gjorda före delningen (5% x 10 mkr = 500’) 2. Ingen andel i den amortering som gjordes vid delningen 3. 10 % andel i de amorteringar som görs efter delningen.

23 Brick-bay AB23

24 Nästa steg? • • Tillsätt arbetsgrupp • • Arbeta fram förslag • • Presentera för medlemmar • • Beslut – –Stämma (ev stadgeändring + stämma) • • Genomför

25


Ladda ner ppt "Brick-bay AB1 Kapitaltillskott 16 mars 2011 Brf Överdäcket."

Liknande presentationer


Google-annonser