Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Deklarationsseminarium 2009 Välkommen !. Inledning Generaldirektör Mats Sjöstrand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Deklarationsseminarium 2009 Välkommen !. Inledning Generaldirektör Mats Sjöstrand."— Presentationens avskrift:

1 Deklarationsseminarium 2009 Välkommen !

2 Inledning Generaldirektör Mats Sjöstrand

3 Skatteverket och finanskrisen Färre försäljningar av: värdepapper (- 31%) småhus (- 12%) bostadsrätter (- 6%) Betydligt fler fick sänkning av preliminärskatten ! 152 000 jämfört med 95 000 förra året (jan-feb) Både juridiska och fysiska personers F-skatter minskar markant ! Årsbeloppet för juridiska personer har redan satts ned med 37 mdkr (från 190 mdkr till 153 mdkr) och för fysiska personer med 13 mdkr (från 45 till 32 mdkr)

4 Deklaration 2009  7,4 miljoner inkomstdeklarationer (INK 1)  Dags att deklarera går ut till 5 950 000 personer  Blankett K4 (försäljning av värdepapper) går ut till 819 000 personer  Blankett K5 (försäljning av småhus) går ut till 130 000 personer  Blankett K6 (försäljning av bostadsrätt) går ut till 124 000 personer

5 Uppskov vid försäljning av bostad  Det finns idag 550 000 uppskov som tillsammans uppgår till 217 miljarder kr.  Skatterna på uppskoven är 47,7 mdkr (217 mdkr*22%)  Medianvärdet på uppskoven är 259 000 kronor och medelvärdet 392 000 kronor

6 Nya regler Schablonintäkt på uppskovsbelopp  Schablonintäkt utgår med 1,67 % av uppskovsbeloppet  Omräknat i skatt motsvaras detta av 0,5% på uppskovsbeloppet  Schablonintäkten är förtryckt i specifikationen till deklarationen och skatten ingår i den preliminära skatteuträkningen  För 2009 blir skatten på dessa schablonintäkter knappt 1,1 miljarder kronor

7  Drygt 6 000 personer kommer att betala mer än 10 000 kr  Cirka 411 000 personer kommer att betala mindre än 2 500 kr  Medianvärdet är 1 300 kr och medelvärdet cirka 2 000 kr

8 ROT-avdrag  Generös skattereduktion – 50 000 kr per person och år  ROT + Hushållsnära = HUS-tjänst  Flera system under 2009  Fakturamodellen: nytt system från 1/7 2009 som innebär att privatpersoner inte behöver ligga ute med pengarna

9 Nyheter i deklarationen 2009 Björne Sjökvist

10  Reseavdragen höjning med 50 öre till 18:50 (egen bil), 9:50 (bensin/diesel) resp 6:50 (förmånsbil)  Kostförmån 70 kr (64 kr)  Traktamente 210 kr (200 kr)  Lånedatorer förmånen värderas till 4 800 kr (2400 kr).

11  Skattereduktion för förmån av hushållstjänster  Pensionssparande * avdragsrätten begränsas till 12 000 kr  Dubbel bosättning * nya förenklade regler

12 Beskattningen av bostäder * den statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffas och en kommunal fastighetsavgift införs * höjd kapitalvinstskatt vid försäljning av bostäder * förändrade uppskovsregler Försäljning av kapitalförsäkringar ska inte redovisas

13 Skatteupplysningen Elisabet Tynelius Ståhlbom

14 Skatteupplysningen  nästan 5 miljoner samtal per år  ca 225 000 frågor via e-post  kraftig ökning av samtal och e-post inför 4 maj  utökade öppettider  utökad bemanning

15 Öppettider i skatteupplysningen  måndag 27 april8 - 22  tisdag 28 april8 – 22  onsdag 29 april8 - 22  torsdag 30 april8 - 16  fredag 1 maj9 - 20  lördag 2 maj9 - 20  söndag 3 maj9 - 22  måndag 4 maj8 – 22 (normaltid måndag – torsdag 8-19, fredag 8 – 16)

16 Vanliga frågor  anstånd med att lämna deklarationen  kapitalbeskattning –försäljning av fastighet och uppskov med kapitalvinster –aktieförsäljningar  ROT-avdrag och hushållstjänster  näringsverksamhet  e-tjänster, spec. deklarationen  anmälan bankkonto

17 Tips  deklarera i tid  använd e-tjänsterna  läs medskickade broschyrer  använd Skatteverkets webbplats –skatteverket.se –deklarationsportal –utbildningsprogram e-tjänster

18 PAUS

19 Kay Kojer Årets e-deklaration

20 Årets inkomstdeklaration  19 mars – 9 april skickas deklarationerna ut  Broschyrer som vi vet från KU att du behöver ligger med i ”påsen”

21 Utveckling 2002 - 2008  Utvecklat tjänsten i små steg för att hålla en hög kvalité 2009  Årets nyheter  Årets infoinsatser  Antal e-leg (ca. 3 miljoner)

22 E-ink 1  K10  Spara utkast (på alla ändringar både i huvudblanketten + bilagorna  Lämna kontakt info (telefonnummer för hem, jobb, mobil + mailadress)  Beräkningshjälp för skogs- och substansminskningsavdrag  Hämta upp värden från Förenklat årsbokslut till förstasidan på NE (balans- och resultaträkningen)

23 eINK2  Första sidan kan lämnas  Kan lämnas av firmatecknare som tecknar bolaget ensamt eller var för sig  Firmatecknaren använder sin egen e- legitimation  Skatteuträkning och kvittens

24 Antal möjliga användare 2009  Cirka 3,5 - 4 miljoner godkänner de förtryckta deklarationsuppgifterna  Cirka 1 miljon lämnar tilläggsuppgifter utan bilagor  Cirka 1 miljon lämnar bilaga K4  Cirka 1 miljoner näringsidkare  Cirka 100.000 deklarerar årligen uthyrning av privatbostad

25 Statistik elektronisk inkomstdeklaration 20022005200620072008 Säkerhetskod 415 320905 2111 201 3111 271 0041 329 921 E-legitimation 429 580468 787646 158839 429 Telefon 568 694689 080799 104880 837 SMS 238 041322 683435 212551 945 Totalt 415 3202 141 5262 681 8613 151 4783 602 132

26 Elektronisk inkomstdeklaration ÅrAntal användare Möjliga användare % använd- are Antal inkomstde- klarationer % möjliga e-deklara- tioner 2002415 3203,5 miljon11,87 %7,1 miljon49,30 % 20052 141 5266,5 miljon32,95 %7,1 miljon91,55 % 20083 602 1327,3 miljon49,34 %7,4 miljon98,64 %

27 50%25%

28 Yngsta:6 månader Äldsta:113 år

29

30 Sammanställning

31 Framtida e-ink  Situationsanpassade bilagor som utgår ifrån deklaranten.  Ökat stöd för deklaranten med hjälp av utvecklad beräkningshjälp.  Möjlighet att begära omprövning.  Möjlighet att se samt redigera underlag som skattebetalaren eller ombudet valt att filöverföra.  Förbättrad navigering där bilagor finns kopplade till aktuellt område eller om så önskas i vänsternavigering. Ändringar görs direkt i deklarationen och inte i separat fönster.

32 Sammanställning

33 Framtida sammanställning

34 K4 bilagan

35 Framtida K4

36 Inga ursäkter !!! * Många tjänster *Endast ett fåtal som inte kan deklarera elektroniskt Med E-legitimation kan ni deklarera redan idag !!!!!!!

37 Tack för mig !!

38 Kay Kojer & Kjell-Åke Jacobsson Flytt av pensionsförsäkringar 980 miljarder i skatteskuld

39 Utveckling Tidigare var det inte möjligt att flytta p-förs.  Möjligheter till flytt: - En enskild person kan flytta sin/sina pensionsförsäkring/ar - Tillåtet med beståndsflyttar - Tillåtet att nyteckna pensionsförsäkringar utomlands

40 Statistik flyttar 2008-2009  14.277 stycken  Ca. 1 miljard kronor i privata pensionsförsäkringar har flyttats  Ca. 1,8 miljarder kronor i tjänstepensionsförsäkringar har flyttats.

41 KU/Informationsskyldighet - KU vid flytt (inom 14 dagar) - Åtagande att lämna kontrolluppgifter - KU 31/1 som underlag för avkastningsskatten

42 Fallgropar - Om KU inte lämnas * Avskattning * Kan ”läkas” - Finansinspektionens svarta lista * Blufföretag

43 Information på specifikationen till Inkomstdeklaration 1 - Information om att förväntade kontrolluppgifter inte har inkommit - Information om beräknad avkastningsskatt på utländska pensionsförsäkringar

44 Bostadsbeskattning Anna Sjöberg & Hans Erik Axelsson

45 Bostadsbeskattning  Fastighetsavgift/fastighetsskatt  Försäljning av privatbostad  Uppskov  Schablonintäkt på uppskovsbelopp

46 Fastighetsavgift/fastighetsskatt Översikt ändringar småhus  Kommunal fastighetsavgift på uppförda småhus, max 6 000 kr  Statlig fastighetskatt för övriga småhus  Ägaren den 1 januari beskattningsåret betalar avgiften/skatten för hela året  Många särregler avskaffade  Begränsad avgift för pensionärer med låga inkomster, högst 4 % av inkomsten lägst 2 800 kr  Ej avgift eller skatt på privatbostad i utlandet

47 Kommunal fastighetsavgift  Småhus med tillhörande tomtmark.  Fastighetsavgiften är 6 000 kr per värderingsenhet, dock högst 0,75 % av taxeringsvärdet.  Underlaget för fastighetsavgiften är förtryckt på inkomstdeklarationen. Max 800 000 kr.  Exempel på texter på specifikationen - Underlaget har begränsats till 800 000 kr vilket motsvarar en fastighetsavgift på 6 000 kr (hel avgift). Taxeringsvärdet är 1 400 000 kr. - Underlaget är taxeringsvärdet.

48 Fastighetsskatt Fastighetskatten finns kvar för bl.a.  Småhus under uppförande med tomt  Obebyggd tomt för småhus  Småhustomt (arrendetomt med byggnad på ofri grund)  Småhustomt som är bebyggd med bostadsbyggnad som saknar byggnadsvärde (pga. att byggnadsvärdet inte är minst 50 000 kr) Fastighetsskatten är 1 % av taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet är förtryckt på inkomstdeklarationen.

49 Kapitalvinst  Kapitalvinstskatten på försäljning av privatbostäder, har höjts från 20 % till 22 % (22/30 x 30%).  Förluster fortfarande avdragsgilla till 50%.

50 Uppskov ”Tak” på uppskovsbelopp på avyttringar fr.o.m. 1 januari 2008.  Takbeloppet är 1 600 000 kr per bostad - uppskovsbeloppet får inte överstiga 1,6 miljoner x ägd andel av den sålda bostaden. - överskjutande del beskattas Exempel: Hälftenägd privatbostad säljs med 900 000 kr (1 800 000 x 50%) i vinst. Takbeloppet uppgår till 800 000 kr (1 600 000 x 50%) = vinsten är större än takbeloppet = 100 000 kr beskattas direkt.

51 Uppskov Ändrad beräkning vid billigare ersättningsbostad Prisskillnaden mellan den gamla och den nya bostaden reducerar uppskovsbeloppet Information om hur man räknar ut sitt uppskovsbelopp finns i broschyrerna  Försäljning av småhus (SKV 379)  Försäljning av bostadsrätt (SKV 321)

52 Uppskov Överlåtelser då uppskovet återförs till beskattning  När ersättningsbostad övergår genom arv, testamente, gåva eller vissa bodelningar ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning Undantag: –Arv eller testamente till make, sambo eller hemmavarande barn under 18 år eller –Bodelning med anledning av att äktenskap eller samboförhållande upphör eller att maken eller sambon dör.

53 Uppskov Schablonintäkt  Schablonintäkt på 1,67 % av uppskovsbeloppet vid beskattningsårets ingång tas upp i kapital  Beloppet förtrycks på inkomstdeklarationen –gäller även ersättningsbostäder inom EES –ska inte beräknas för den del av preliminära uppskov som måste återföras (på vilket särskilt tillägg påförs med 10 %) –frivillig återföring minskar underlaget för schablonintäkten vid nästa års taxering

54 Kapitalbeskattning Karin Sköld Berzelius & Kjell-Åke Jacobsson

55 I finanskrisens spår Hur påverkade finanskrisen 2008 Skatteverket och då speciellt inom kapitalområdet?

56 Kontrolluppgifter som minskade Kontrolluppgifterna som visar försäljning av aktier minskade kraftigt under 2008.  Från 5,5 miljoner under 2007 till 3,8 miljoner under 2008. En minskning med 1,7 miljoner d.v.s. cirka 31 %.  I pengar betyder detta att vi för 2007 fick in kontrolluppgifter som visade på en försäljning av 505 miljarder kr och för 2008 fick vi in kontrolluppgifter som visade på en försäljning av 338 miljarder kr. En minskning med 33 %.

57 Kontrolluppgifter som minskade Kontrolluppgifterna som visar försäljning av andelar i investeringsfond har minskat.  Från 4,2 miljoner för 2007 till 3,4 miljoner för 2008. En minskning med 800 000 dvs. 19 %.  I pengar räknat hade vi 30 miljarder kr i vinster och 2 miljarder i förluster under 2007.  För 2008 har vi 14 miljarder kr i vinster och 6 miljarder kr i förluster. Vinsterna minskade med 53 % och förlusterna ökade med 200 %.

58 Kontrolluppgifter som ökade Kontrolluppgifterna som visar handel med terminer ökade kraftigt under 2008  Från 40 000 under 2007 till 223 000 under 2008. En ökning med 183 000 dvs. 450 %.  I pengar betyder detta att vi för 2007 fick in kontrolluppgifter som visade på en handel för 36 miljarder kr och för 2008 fick vi in kontrolluppgifter som visade på en handel med 77 miljarder kr. En ökning med 114 %.

59 Antalet broschyrer/blanketter till årets deklaration  Försäljning av aktier, K4,  2008 - 949 365 -- 2009 - 819 142 (- 14 %)  Försäljning av småhus, K5,  2008 – 146 544 -- 2009 – 129 861 (- 11 % )  Försäljning av bostadsrätt, K6,  2008 - 131 955 -- 2009 - 123 838 (- 6 % )

60 Rött kort även i år !

61 Inlösen 2008  Under 2008 har 11 bolag på Stockholmsbörsen löst in aktier.  Två varianter av inlösen –med hjälp av inlösenrätter –split och obligatorisk inlösen (utan inlösenrätter)  Information och exempel finns i broschyren ”Försäljning av aktier m.m.”, SKV 332  Exempel även på www.skatteverket.se

62 Inlösenrätter  Försäljning av enbart inlösenrätter ingen redovisning på K4 –Gäller för följande bolag: Bure Equity, JM och Öresund  Hela försäljningssumman = vinst –Skatteverket förtrycker vinsten –Text på specifikationen –Har man sålt andra värdepapper - vinsten inlösenrätter inte förtryckt - redovisning av samtliga försäljningar på blankett K4. –Har man använt sina inlösenrätter och löst in aktier redovisa detta som en ”vanlig” aktieförsäljning på K4 –Exempel inlösenrätter JM -> ”Försäljning av aktier m.m.” sid. 14-15

63  Aktien delas upp i flera aktier –en eller flera av de ny aktierna blir inlösenaktier  Går att sälja inlösenaktierna under viss tid  Säljs inte inlösenaktierna löses dessa in automatiskt  Ersättningen vid inlösen - pengar eller andra värdepapper  Försäljningen av inlösenaktier och ersättningen vid inlösen måste redovisas på en K4 –Gäller för följande bolag: Annahem Fastigheter, Betsson, HiQ International, Höganäs, KappAhl Holding, NeoNet, Scania och SKF Split med obligatorisk inlösen

64  Exempel SKF  Inlösenaktien löses in automatiskt för 5 kr/aktie  Exempel inlösen SKF -> ”Försäljning av aktier m.m.” sid. 14-15 och www.skatteverket.se  Fördelning av omkostnadsbelopp och allmänna råd sid. 26-27 S 2:1- maj 2008 1 ”gammal” aktie blir 1 aktie 1 inlösenaktie Split med obligatorisk inlösen 4,3 %95,7% SKV A 2008:12

65 www.skatteverket.se/aktiehistorik  Tips! Säljs dessa inlösenaktier går det att använda schablonregeln dvs. 20 % av försäljningssumman räknas som omkostnadsbelopp

66 Omvänd split 2008  Hopslagning av aktier –förekommer i följande bolag under 2008: Enea, Ericsson, IFS, Ledstiernan, Nocom, Phonera  Innebär att de gamla aktierna slås ihop och aktieägaren får färre nya aktier  Redovisning i deklarationen aktuell om de nya aktierna säljs eller om aktie säljs för att splitten inte gick jämt upp

67 Omvänd split 2008  Exempel Ericsson S 1:5 – juni 2008 –Innebär att 103 gamla aktier blir 20 nya aktier efter splitten och att 3 gamla aktier säljs - ersättning 42 kr –Gick det inte jämt ut såldes 1 – 4 aktier –Är en försäljning som ska redovisas på en K4  Långa innehav liten vinst men kortare innehav kan innebära förlust

68 Förlustavdrag  Kräver försäljning  Om inte marknadsnoterad – reduceras förlusten till 70 % –dessutom speciella regler för onoterade aktier  Förlustavdrag försäljning av kapitalförsäkring inte längre möjligt  Förluster inom en kapitalförsäkring inte avdragsrätt för ägaren av försäkringen

69 Hushållstjänster och ROT-avdrag Pia Blank Thörnroos & Hans Erik Axelsson

70 Den nuvarande lagstiftningen om skattereduktion för hushållsarbete utvidgas till att även omfatta ROT-arbeten Gäller ROT-arbeten från den 8 december 2008

71 Skattereduktion för ROT-arbeten medges första gången år 2010

72 ROT-arbeten Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad

73 Vem kan få skattereduktion för ROT- arbeten? Den som äger sin bostad där han har sitt hushåll och som vid beskattningsårets utgång är minst 18 år

74 Den sammanlagda skattereduktionen för hushållsarbete och ROT-arbete under ett beskattningsår är maximalt 50 000 kr per person

75 Exempel på tjänster som ger rätt till skattereduktion  Reparations- och underhållsåtgärder som ommålning samt byte av golv, tak och väggmaterial  Markarbeten, exempelvis dränering och borrning eller grävning för VVS  Om- eller tillbyggnad av ett befintligt hus, från 1 juli ska huset vara äldre än 5 år

76 Det är bara utgift för arbete som ger rätt till skattereduktion Kostnader för material och maskintid ger inte rätt till skattereduktion

77 Exempel på tjänster som inte ger rätt till skattereduktion  Nybyggnad  Anläggning av uppfart och uteplats  Installation och service av maskiner och inventarier  Arbeten som inte utförts i närheten av bostaden, exempelvis lackning av köksluckor

78 Särskilt om bostadsrätter  Rätten till skattereduktion omfattar arbeten som utförs i bostaden  Byggande av och inglasning av balkong ingår inte.  Renovering av utsida av fönster och dörrar ingår inte

79 För perioden 8 december 2008 till 30 juni 2009 gäller följande;  Köparen av HUS-tjänsten ska själv ansöka om skattereduktion.  Ansökan ska göras senast den 3 maj 2010.  Ansökningsblanketten för skattereduktion för ROT-arbeten kommer i slutet av maj 2009

80 Fr.o.m. 1 juli 2009 gäller följande;  Köparen av HUS-tjänsten får skattelättnad direkt vid köpet, betalar halva arbetskostnaden (fakturamodellen).  Företagaren får ansöka om resterande del av arbetskostnaden hos Skatteverket.  Inledningsvis ska företagaren ansökan om betalning på särskild blankett men i höst kommer ansökan att kunna ske elektroniskt.

81 Mer om fakturamodellen  Köparen slipper vänta på pengarna.  Företagaren måste ansöka om betalning hos Skatteverket.  Om köparen inte har rätt till skattereduktion får företagaren inte någon ersättning från Skatteverket.  Köparen kan få ett meddelande från Skatteverket som visar hur stor del av reduktionen som han har utnyttjat.  Om köparen inte har någon skatt att betala kommer han att få kvarskatt.

82 Från 1 juli 2009 gäller att den som själv köpt hushålls- eller ROT–arbete endast kan få skattereduktion i de fall han har betalt halva arbetskostnaden till företagaren.

83 Övergångsregler För arbeten som utförts före den 1 juli men betalats efter detta datum och för arbeten som har betalats före 1 juli men utförts efter detta datum gäller gamla regler, dvs. köparen ska själv ansöka om skattereduktion.

84 Nyheter från 1 juli 2009  Fakturamodellen införs  Lägstabelopp för rätt till skattereduktion för HUS- tjänster tas bort  Även den som anställer en person med A- skattsedel kan få skattereduktion  Om- och tillbyggnad av nybyggda hus (de första fem åren) ger inte rätt till skattereduktion

85 Frågestund

86 Lunch


Ladda ner ppt "Deklarationsseminarium 2009 Välkommen !. Inledning Generaldirektör Mats Sjöstrand."

Liknande presentationer


Google-annonser