Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Deklarationsseminarium

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Deklarationsseminarium"— Presentationens avskrift:

1 Deklarationsseminarium
2009 Välkommen!

2 Generaldirektör Mats Sjöstrand
Inledning Generaldirektör Mats Sjöstrand

3 Skatteverket och finanskrisen
Färre försäljningar av: värdepapper (- 31%) småhus (- 12%) bostadsrätter (- 6%) Både juridiska och fysiska personers F-skatter minskar markant ! Årsbeloppet för juridiska personer har redan satts ned med 37 mdkr (från 190 mdkr till 153 mdkr) och för fysiska personer med 13 mdkr (från 45 till 32 mdkr) Betydligt fler fick sänkning av preliminärskatten ! jämfört med förra året (jan-feb)

4 Deklaration 2009 7,4 miljoner inkomstdeklarationer (INK 1)
Dags att deklarera går ut till personer Blankett K4 (försäljning av värdepapper) går ut till personer Blankett K5 (försäljning av småhus) går ut till personer Blankett K6 (försäljning av bostadsrätt) går ut till personer

5 Uppskov vid försäljning av bostad
Det finns idag uppskov som tillsammans uppgår till 217 miljarder kr. Skatterna på uppskoven är 47,7 mdkr (217 mdkr*22%) Medianvärdet på uppskoven är kronor och medelvärdet kronor

6 Nya regler Schablonintäkt på uppskovsbelopp
Schablonintäkt utgår med 1,67 % av uppskovsbeloppet Omräknat i skatt motsvaras detta av 0,5% på uppskovsbeloppet Schablonintäkten är förtryckt i specifikationen till deklarationen och skatten ingår i den preliminära skatteuträkningen För 2009 blir skatten på dessa schablonintäkter knappt 1,1 miljarder kronor

7 Drygt 6 000 personer kommer att betala mer än 10 000 kr
Cirka personer kommer att betala mindre än kr Medianvärdet är kr och medelvärdet cirka kr

8 ROT-avdrag Generös skattereduktion – 50 000 kr per person och år
ROT + Hushållsnära = HUS-tjänst Flera system under 2009 Fakturamodellen: nytt system från 1/ som innebär att privatpersoner inte behöver ligga ute med pengarna

9 Nyheter i deklarationen 2009
Björne Sjökvist

10 Reseavdragen höjning med 50 öre till 18:50 (egen bil), 9:50
Reseavdragen höjning med 50 öre till 18:50 (egen bil), 9:50 (bensin/diesel) resp 6:50 (förmånsbil) Kostförmån kr (64 kr) Traktamente kr (200 kr) Lånedatorer förmånen värderas till kr (2400 kr).

11 Skattereduktion för förmån av hushållstjänster
Pensionssparande * avdragsrätten begränsas till 12 000 kr Dubbel bosättning * nya förenklade regler

12 Beskattningen av bostäder * den statliga fastighetsskatten på bostäder
avskaffas och en kommunal fastighetsavgift införs * höjd kapitalvinstskatt vid försäljning av bostäder * förändrade uppskovsregler Försäljning av kapitalförsäkringar ska inte redovisas

13 Elisabet Tynelius Ståhlbom
Skatteupplysningen Elisabet Tynelius Ståhlbom

14 Skatteupplysningen nästan 5 miljoner samtal per år
ca frågor via e-post kraftig ökning av samtal och e-post inför 4 maj utökade öppettider utökad bemanning Lite allmän bakgrund om SU + tala om hur stor volymökning vi har inför deklarationsinlämningen. Visa vilken målsättning vi har + tala om att vi verkligen kraftsamlar för att ta hand om alla samtal och all e-post inför 4 maj. Ngt beröra att det trots detta kan bli svårare (längre väntetid) att komma fram till SU ju senare man är ute. Budskap – vi gör allt vad vi kan + lämna deklarationen så tidigt som möjligt + alternativ till telefon/e-post. Det ”fina diagrammet” visar samtalsfördelningen under året, inte meningen att man ska kunna läsa ut något, jag berättar i stället.

15 Öppettider i skatteupplysningen
måndag 27 april tisdag 28 april 8 – 22 onsdag 29 april torsdag 30 april fredag 1 maj lördag 2 maj söndag 3 maj måndag 4 maj 8 – 22 (normaltid måndag – torsdag 8-19, fredag 8 – 16) Egentligen bara visa hur mycket vi ökar öppethållandet inför 4 maj. Gäller personbeskattning och företag/inkomstskatt

16 Vanliga frågor anstånd med att lämna deklarationen kapitalbeskattning
försäljning av fastighet och uppskov med kapitalvinster aktieförsäljningar ROT-avdrag och hushållstjänster näringsverksamhet e-tjänster, spec. deklarationen anmälan bankkonto Håller detta medvetet mycket kort. Jag vill inte komma in på ngt materiellt. Detta är vanliga frågor i april – maj + nyheter typ ROT men jag kan inte uppge något antal frågor inom resp. område. Anstånd – möjlighet att få kortare sådant via telefon om särskilda skäl. Kapitalbeskattning och ROT/HUS – blir mer information om dessa senare under dagen. Många frågor om kapitalbeskattning – svårt område. Stort intresse för ROT ända sedan i december. Näring – mest att detta kan vara komplicerat och att det därför är ännu viktigare att man är ute i god tid. E-tjänster - viktigt och enkelt – propaganda – mer kommer senare under dagen. Bankkontot – en hel del frågor men också poängtera vikten av att anmäla sådant, eftersom många som missat detta blir besvikna till midsommar

17 Tips deklarera i tid använd e-tjänsterna läs medskickade broschyrer
använd Skatteverkets webbplats skatteverket.se deklarationsportal utbildningsprogram e-tjänster Deklarera i tid för att slippa ”överraskningar” och för att det är lättare att komma fram till SU i början av perioden. Innan man ringer ”ska” man ha läst de broschyrer m.m. som skickas ut – finns mycket och rel. lättläst information i dessa. På webben finns mer – deklarationsportal med blanketter, broschyrer, svar på vanliga frågor, skatteuträkningsprogram och utbildning/info om e-tjänster (spec. e-ink) ...och öppen dygnet runt.

18 PAUS

19 Årets e-deklaration Kay Kojer

20 Årets inkomstdeklaration
19 mars – 9 april skickas deklarationerna ut Broschyrer som vi vet från KU att du behöver ligger med i ”påsen”

21 Utveckling Utvecklat tjänsten i små steg för att hålla en hög kvalité 2009 Årets nyheter Årets infoinsatser Antal e-leg (ca. 3 miljoner)

22 E-ink 1 K10 Spara utkast (på alla ändringar både i huvudblanketten + bilagorna Lämna kontakt info (telefonnummer för hem, jobb, mobil + mailadress) Beräkningshjälp för skogs- och substansminskningsavdrag Hämta upp värden från Förenklat årsbokslut till förstasidan på NE (balans- och resultaträkningen)

23 eINK2 Första sidan kan lämnas
Kan lämnas av firmatecknare som tecknar bolaget ensamt eller var för sig Firmatecknaren använder sin egen e-legitimation Skatteuträkning och kvittens

24 Antal möjliga användare 2009
Cirka 3,5 - 4 miljoner godkänner de förtryckta deklarationsuppgifterna Cirka 1 miljon lämnar tilläggsuppgifter utan bilagor Cirka 1 miljon lämnar bilaga K4 Cirka 1 miljoner näringsidkare Cirka deklarerar årligen uthyrning av privatbostad

25 elektronisk inkomstdeklaration
Statistik elektronisk inkomstdeklaration 2002 2005 2006 2007 2008 Säkerhetskod E-legitimation Telefon SMS Totalt

26 Elektronisk inkomstdeklaration
Antal användare Möjliga användare % använd-are Antal inkomstde-klarationer % möjliga e-deklara-tioner 2002 3,5 miljon 11,87 % 7,1 miljon 49,30 % 2005 6,5 miljon 32,95 % 91,55 % 2008 7,3 miljon 49,34 % 7,4 miljon 98,64 %

27 50% 25%

28 Yngsta: 6 månader Äldsta: 113 år

29

30 Sammanställning

31 Framtida e-ink Situationsanpassade bilagor som utgår ifrån deklaranten. Ökat stöd för deklaranten med hjälp av utvecklad beräkningshjälp. Möjlighet att begära omprövning. Möjlighet att se samt redigera underlag som skattebetalaren eller ombudet valt att filöverföra. Förbättrad navigering där bilagor finns kopplade till aktuellt område eller om så önskas i vänsternavigering. Ändringar görs direkt i deklarationen och inte i separat fönster.

32 Sammanställning

33 Framtida sammanställning

34 K4 bilagan

35 Framtida K4

36 Inga ursäkter. Många tjänster
Inga ursäkter !!! * Många tjänster *Endast ett fåtal som inte kan deklarera elektroniskt Med E-legitimation kan ni deklarera redan idag !!!!!!!

37 Tack för mig !!

38 Kay Kojer & Kjell-Åke Jacobsson
Flytt av pensionsförsäkringar 980 miljarder i skatteskuld Kay Kojer & Kjell-Åke Jacobsson

39 Utveckling Tidigare var det inte möjligt att flytta p-förs.
Möjligheter till flytt: - En enskild person kan flytta sin/sina pensionsförsäkring/ar - Tillåtet med beståndsflyttar - Tillåtet att nyteckna pensionsförsäkringar utomlands

40 Statistik flyttar 2008-2009 14.277 stycken
Ca. 1 miljard kronor i privata pensionsförsäkringar har flyttats Ca. 1,8 miljarder kronor i tjänstepensionsförsäkringar har flyttats.

41 KU/Informationsskyldighet
- KU vid flytt (inom 14 dagar) - Åtagande att lämna kontrolluppgifter - KU 31/1 som underlag för avkastningsskatten

42 Fallgropar * Avskattning * Kan ”läkas”
- Om KU inte lämnas * Avskattning * Kan ”läkas” - Finansinspektionens svarta lista * Blufföretag

43 Information på specifikationen till Inkomstdeklaration 1
- Information om att förväntade kontrolluppgifter inte har inkommit - Information om beräknad avkastningsskatt på utländska pensionsförsäkringar

44 Anna Sjöberg & Hans Erik Axelsson
Bostadsbeskattning Anna Sjöberg & Hans Erik Axelsson

45 Bostadsbeskattning Fastighetsavgift/fastighetsskatt
Försäljning av privatbostad Uppskov Schablonintäkt på uppskovsbelopp

46 Fastighetsavgift/fastighetsskatt Översikt ändringar småhus
Kommunal fastighetsavgift på uppförda småhus, max kr Statlig fastighetskatt för övriga småhus Ägaren den 1 januari beskattningsåret betalar avgiften/skatten för hela året Många särregler avskaffade Begränsad avgift för pensionärer med låga inkomster, högst 4 % av inkomsten lägst kr Ej avgift eller skatt på privatbostad i utlandet maxbelopp 6000 kr/småhus följer inkomstbasbeloppets förändring jämfört med år 2008. För kalenderåret 2009 blir ökningen 6,04 % = maxbelopp 6362 kr. Den som är ägare vid ingången av kalenderåret betalar för hela året. Gäller även vid ägarbyten under året Säljare och köpare kan avtala att köparen utöver köpeskillingen ersätter säljaren för en del av utgiften. Ska inte tilläggas köpeskillingen. Avtala om när äganderätten övergår. Förenkling, Frysningen av fastighetsskatten, Begränsningen av skatt på tomtmark, Dämpningsregel, Nedsättning p.g.a. brand m.m. Fördelning av underlag vid ägarbyte, Jämkning förkortade/förlängda räk.år, Skattereduktion för fastighetsskatt Skattereduktion för pensionär OBS - gäller endast kommunal fastighetsavgift ägt och varit bosatt på fastigheten hela året, ägarandelen medför 2800 kr eller mer i avgift pensionären betalar då högst 4 % av sin inkomst i avgift (lägst 2800 kr (spärrbelopp)) Inkomsten = beskattningsbar förvärvsinkomst + inkomst av kapital som har fyllt 65 år före 2008 eller som är yngre än 65 och fått sjuk eller aktivitetserättning under någon del av 2008 den som under 2008 fått ersättning enligt lagstiftning om social trygghet i annan stat inom EES. Skattereduktionen medges automatiskt om förutsättningarna är uppfyllda. undantag den som inte är 65 och endast har social trygghetsersättning från annat EES-land måste själv begära skattereduktion i sin deklaration. Skattereduktion för pensionärer. Spärrbeloppet 2800 kr följer prisbasbeloppets förändring. För kalenderåret 2009 är spärrbeloppet 2922 (+4,39 %)

47 Kommunal fastighetsavgift
Småhus med tillhörande tomtmark. Fastighetsavgiften är kr per värderingsenhet, dock högst 0,75 % av taxeringsvärdet. Underlaget för fastighetsavgiften är förtryckt på inkomstdeklarationen. Max kr. Exempel på texter på specifikationen - Underlaget har begränsats till kr vilket motsvarar en fastighetsavgift på kr (hel avgift). Taxeringsvärdet är kr. - Underlaget är taxeringsvärdet. göra avgiften till underlag ingen ruta att göra ändringar pga ägarförhållandena 1 januari.

48 Fastighetsskatt Fastighetskatten finns kvar för bl.a.
Småhus under uppförande med tomt Obebyggd tomt för småhus Småhustomt (arrendetomt med byggnad på ofri grund) Småhustomt som är bebyggd med bostadsbyggnad som saknar byggnadsvärde (pga. att byggnadsvärdet inte är minst kr) Fastighetsskatten är 1 % av taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet är förtryckt på inkomstdeklarationen.

49 Kapitalvinst Kapitalvinstskatten på försäljning av privatbostäder, har höjts från 20 % till 22 % (22/30 x 30%). Förluster fortfarande avdragsgilla till 50%. Med verkan fr o m 2009 års taxering har beskattningen av kapitalvinster på privatbostäder höjts med 2 % från 20 till 22 %. Får betydelse inte bara för kapitalvinster, utan även på frivilliga återföringar av uppskov samt återförda preliminära uppskov som medgavs vid 2008 års taxering Den nya kvoteringen försvårar inte för deklaranten, han räknar ut vinsten på K5 eller K6 och för över vinsten till deklarationsblanketten, skatteverket gör kvoteringen.

50 Uppskov ”Tak” på uppskovsbelopp på avyttringar fr.o.m. 1 januari 2008.
Takbeloppet är kr per bostad - uppskovsbeloppet får inte överstiga 1,6 miljoner x ägd andel av den sålda bostaden. - överskjutande del beskattas Exempel: Hälftenägd privatbostad säljs med kr ( x 50%) i vinst. Takbeloppet uppgår till kr ( x 50%) = vinsten är större än takbeloppet = kr beskattas direkt. För avyttringar som görs fr o m 1 januari 2008 medges uppskovsavdrag med högst kronor x säljarens andel av den sålda bostaden. Bestämmelsen gäller för ”nya” uppskov, dvs sådana som beviljas pga försäljningar fr o m 1 jan. -08. För avyttringar som gjorts före 2008 finns inget tak. OBS att taket gäller för den sksk:s andel av den sålda bostaden och inte för hur mycket han säljer. Äger man 1/1 av en bostad, och säljer ½, så gäller max tak på kronor. Om den skattskyldiges vinst är högre sker beskattning direkt för det överskjutande beloppet.

51 Uppskov Ändrad beräkning vid billigare ersättningsbostad
Prisskillnaden mellan den gamla och den nya bostaden reducerar uppskovsbeloppet Information om hur man räknar ut sitt uppskovsbelopp finns i broschyrerna Försäljning av småhus (SKV 379) bostadsrätt (SKV 321) För avyttringar som görs fr o m 1 jan -08 gäller ändrade regler när ersättningsbostaden är billigare än ursprungsbostaden. Ändringen innebär att ”underpriset” mellan ursprungs- och ersättningsbostaden reducerar det teoretiskt möjliga uppskovet. Blanketterna K5 och K6 som avser 2008 års försäljningar har den nya utformningen på baksidan. Avsnitt H. För preliminära uppskov från tax -08 gäller gamla kvoteringsregeln (avyttringar gjorda före 2008). Blanketten K2 som avser preliminära uppskov från 2008 års taxering = försäljningar före 1 jan 2008, har därför kvar den ”gamla” kvoteringsregeln samt har inget uppskovstak. Avsnitt F. Detta är en återgång till den regel som gällde i uppskovsreglerna före 1990 års skattereform. När uppskovsreglerna återinfördes i mitten på 1990-talet infördes en kvotering av uppskovet när ersättningsbostaden är billigare. Den regeln är nu upphävd och ändrad beräkningsprincip gäller numera. Helägd privatbostad säljs för kr med en vinst på kr. Takbeloppet uppgår till kr. Ersättningsbostad köps samma år för kr. Ersättningsbostaden är kr billigare än ursprungsbostaden. Maximalt uppskovsbelopp är – = kr

52 Uppskov Överlåtelser då uppskovet återförs till beskattning
När ersättningsbostad övergår genom arv, testamente, gåva eller vissa bodelningar ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning Undantag: Arv eller testamente till make, sambo eller hemmavarande barn under 18 år eller Bodelning med anledning av att äktenskap eller samboförhållande upphör eller att maken eller sambon dör. Som en ytterligare åtgärd i finansieringen av den kommunala fastighetsavgiften begränsar regeringen möjligheten till fortsatt uppskov när privatbostäder fr o m 1 januari 2008 övergår via benefika fång , arv, testamente, gåva och bodelning. Det är ett avsteg från kontinuitetsprincipen dvs. att mottagaren träder i överlåtarens ställe när det gäller benefika fång. Vissa familjerättsliga övergångar undantas för att inte i onödan försvåra familjeombildningar och omständigheter efter dödsfall, se bilden. Bodelning under bestående äktenskap ansågs inte skyddsvärt och föranleder därför beskattning av uppskovsbelopp. Skyldigheten att erlägga skatt på uppskovsbeloppet åligger ju den föregående ägaren, överlåtaren, dvs. INTE mottagaren av bostaden.

53 Uppskov Schablonintäkt
Schablonintäkt på 1,67 % av uppskovsbeloppet vid beskattningsårets ingång tas upp i kapital Beloppet förtrycks på inkomstdeklarationen gäller även ersättningsbostäder inom EES ska inte beräknas för den del av preliminära uppskov som måste återföras (på vilket särskilt tillägg påförs med 10 %) frivillig återföring minskar underlaget för schablonintäkten vid nästa års taxering Alla uppskovsbelopp, gamla och nya och preliminära uppskov beskattas. Skatten tas genom att det beräknas en schablonintäkt på 1,67 % på uppskovsbeloppet som finns den 1 januari Schablonintäkten tas upp i kapital och förtrycks för slutliga uppskov. Exempel: Uppskov kr. Förtrycks: i ruta 50. Schablonintäkt ska inte tas ut på den del av ett preliminärt uppskovsbelopp som ska återföras därför att ersättningsbostaden är billigare. På den delen ska betalas en särskilt tillägg på 10 %. På resten av uppskovet ska dock schablonintäkten påföras. Innebär att alla preliminära uppskov måste behandlas manuellt, och inte förtryckas schablonintäkt på. Se K2 G-I Återföringen vid tax -09 avser inkomståret 2008, varför uppskovsbeloppet per den 1 januari 2009 har minskat. Utländska ersättningsbostäder: Enligt SKV:s mening är det inte en inkomst i skatteavtalens mening. Skatteavtalen anses därför inte vara tillämpliga på schablonintäkten. Se styrsignal ”Tillämpning av skatteavtal på schablonintäkt” , dnr /111. Mycket kritiserad bestämmelse. Alla uppskovsbelopp, gamla och nya och preliminära uppskov beskattas. Skatten tas genom att det beräknas en schablonintäkt på 1,67 % på uppskovsbeloppet som finns den 1 januari Schablonintäkten tas upp i kapital. Schablonintäkten förtrycks för slutliga uppskov. Exempel: Uppskov kr. Förtrycks: Schablonintäkt ska inte tas ut på den del av ett preliminärt uppskovsbelopp som ska återföras därför att ersättningsbostaden är billigare. På den delen ska betalas en särskilt tillägg på 10 %. På resten av uppskovet ska dock schablonintäkten påföras. Innebär att alla preliminära uppskov måste behandlas manuellt, och inte förtryckas schablonintäkt på. - Återföringen vid tax -08 avser inkomståret 2007, varför uppskovsbeloppet per den 1 januari 2008 har minskat.

54 Karin Sköld Berzelius & Kjell-Åke Jacobsson
Kapitalbeskattning Karin Sköld Berzelius & Kjell-Åke Jacobsson

55 I finanskrisens spår Hur påverkade finanskrisen 2008 Skatteverket och då speciellt inom kapitalområdet?

56 Kontrolluppgifter som minskade
Kontrolluppgifterna som visar försäljning av aktier minskade kraftigt under 2008. Från 5,5 miljoner under 2007 till 3,8 miljoner under En minskning med 1,7 miljoner d.v.s. cirka 31 %. I pengar betyder detta att vi för 2007 fick in kontrolluppgifter som visade på en försäljning av 505 miljarder kr och för 2008 fick vi in kontrolluppgifter som visade på en försäljning av 338 miljarder kr. En minskning med 33 %.

57 Kontrolluppgifter som minskade
Kontrolluppgifterna som visar försäljning av andelar i investeringsfond har minskat. Från 4,2 miljoner för 2007 till 3,4 miljoner för En minskning med dvs. 19 %. I pengar räknat hade vi 30 miljarder kr i vinster och 2 miljarder i förluster under 2007. För 2008 har vi 14 miljarder kr i vinster och 6 miljarder kr i förluster. Vinsterna minskade med 53 % och förlusterna ökade med 200 %.

58 Kontrolluppgifter som ökade
Kontrolluppgifterna som visar handel med terminer ökade kraftigt under 2008 Från under 2007 till under En ökning med dvs. 450 %. I pengar betyder detta att vi för 2007 fick in kontrolluppgifter som visade på en handel för 36 miljarder kr och för 2008 fick vi in kontrolluppgifter som visade på en handel med 77 miljarder kr. En ökning med 114 %.

59 Antalet broschyrer/blanketter till årets deklaration
Försäljning av aktier, K4, (- 14 %) Försäljning av småhus, K5, 2008 – – (- 11 % ) Försäljning av bostadsrätt, K6, (- 6 % )

60 Rött kort även i år !

61 Inlösen 2008 Under 2008 har 11 bolag på Stockholmsbörsen löst in aktier. Två varianter av inlösen med hjälp av inlösenrätter split och obligatorisk inlösen (utan inlösenrätter) Information och exempel finns i broschyren ”Försäljning av aktier m.m.”, SKV 332 Exempel även på

62 Inlösenrätter Försäljning av enbart inlösenrätter ingen redovisning på K4 Gäller för följande bolag: Bure Equity, JM och Öresund Hela försäljningssumman = vinst Skatteverket förtrycker vinsten Text på specifikationen Har man sålt andra värdepapper - vinsten inlösenrätter inte förtryckt - redovisning av samtliga försäljningar på blankett K4. Har man använt sina inlösenrätter och löst in aktier redovisa detta som en ”vanlig” aktieförsäljning på K4 Exempel inlösenrätter JM -> ”Försäljning av aktier m.m.” sid

63 Split med obligatorisk inlösen
Aktien delas upp i flera aktier en eller flera av de ny aktierna blir inlösenaktier Går att sälja inlösenaktierna under viss tid Säljs inte inlösenaktierna löses dessa in automatiskt Ersättningen vid inlösen - pengar eller andra värdepapper Försäljningen av inlösenaktier och ersättningen vid inlösen måste redovisas på en K4 Gäller för följande bolag: Annahem Fastigheter, Betsson, HiQ International, Höganäs, KappAhl Holding, NeoNet, Scania och SKF

64 Split med obligatorisk inlösen
Exempel SKF Inlösenaktien löses in automatiskt för 5 kr/aktie Exempel inlösen SKF -> ”Försäljning av aktier m.m.” sid och Fördelning av omkostnadsbelopp och allmänna råd sid S 2:1- maj 2008 1 ”gammal” aktie blir 1 aktie inlösenaktie 95,7% SKV A 2008:12 4,3 %

65 www.skatteverket.se/aktiehistorik Tips!
Säljs dessa inlösenaktier går det att använda schablonregeln dvs. 20 % av försäljningssumman räknas som omkostnadsbelopp

66 Omvänd split 2008 Hopslagning av aktier
förekommer i följande bolag under 2008: Enea, Ericsson, IFS, Ledstiernan, Nocom, Phonera Innebär att de gamla aktierna slås ihop och aktieägaren får färre nya aktier Redovisning i deklarationen aktuell om de nya aktierna säljs eller om aktie säljs för att splitten inte gick jämt upp

67 Omvänd split 2008 Exempel Ericsson S 1:5 – juni 2008
Innebär att 103 gamla aktier blir nya aktier efter splitten och att gamla aktier säljs - ersättning 42 kr Gick det inte jämt ut såldes 1 – 4 aktier Är en försäljning som ska redovisas på en K4 Långa innehav liten vinst men kortare innehav kan innebära förlust

68 Förlustavdrag Kräver försäljning
Om inte marknadsnoterad – reduceras förlusten till 70 % dessutom speciella regler för onoterade aktier Förlustavdrag försäljning av kapitalförsäkring inte längre möjligt Förluster inom en kapitalförsäkring inte avdragsrätt för ägaren av försäkringen

69 Pia Blank Thörnroos & Hans Erik Axelsson
Hushållstjänster och ROT-avdrag Pia Blank Thörnroos & Hans Erik Axelsson

70 Gäller ROT-arbeten från den 8 december 2008
Den nuvarande lagstiftningen om skattereduktion för hushållsarbete utvidgas till att även omfatta ROT-arbeten Den nuvarande lagen om hushållstjänster kommer att utvidgas till att även omfatta ROT-arbeten. ROT står för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. Utvidgningen gäller från den 8 december 2008. Gäller ROT-arbeten från den 8 december 2008

71 Skattereduktion för ROT-arbeten medges första gången år 2010
Skattereduktion för ROT-arbeten medges första gången vid taxeringen 2010 vilket innebär att den som har köpt ett byggjobb i januari i år får vänta på pengarna till slutskattsedeln kommer i juni 2010.

72 Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad
ROT-arbeten Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad

73 Vem kan få skattereduktion för ROT-arbeten?
Den som äger sin bostad där han har sitt hushåll och som vid beskattningsårets utgång är minst 18 år Reglerna för att få skattereduktion för ROT-arbeten är de samma som för den som får skattereduktion för hushållstjänster. När det gäller skattereduktion för byggtjänster gäller dessutom att man måste äga den bostad där man har sitt hushåll. Med hushåll menas i dessa fall där man bor permanent eller tillfälligt.

74 Den sammanlagda skattereduktionen för hushållsarbete och ROT-arbete under ett beskattningsår är maximalt kr per person Reglerna om skattereduktion för ROT-arbeten har tagits in i samma lagstiftning som reglerar skattereduktionen för hushållstjänster. En person har rätt till skattereduktion med hälften av arbetskostnaden. Maxbelopp som man kan få i skattereduktion är kr. Så även om ROT-arbetena har tagits in i samma lag som hushållsarbetena så är det fortfarande maxbeloppet kr som gäller.

75 Exempel på tjänster som ger rätt till skattereduktion
Reparations- och underhållsåtgärder som ommålning samt byte av golv, tak och väggmaterial Markarbeten, exempelvis dränering och borrning eller grävning för VVS Om- eller tillbyggnad av ett befintligt hus, från 1 juli ska huset vara äldre än 5 år VI har haft skattereduktion för ROT-arbeten vid flera tillfällen och tanken är att de arbeten som tidigare ingått i skattereduktionen fortfarande ska ingå. Alla reparationsarbeten som görs i bostaden ger rätt till skattereduktion. Man kan även få skattereduktion för arbeten som utförs på tomten men det ska då handla om sådana arbeten som är nödvändiga för funktionen inne i huset exempelvis grävning för att installera värme eller avlopp.

76 Det är bara utgift för arbete som ger rätt till skattereduktion
Kostnader för material och maskintid ger inte rätt till skattereduktion Det är bara utgift för arbete som ger rätt till skattereduktion. Med arbete menas i detta fall vad det kostat att ha en person på plats för att utföra arbetet. Den här regeln gäller även för hushållsarbete men när det gäller vanligt hushållsarbete är maskinkostnaden oftast helt obetydlig till skillnad från stora markarbeten.

77 Exempel på tjänster som inte ger rätt till skattereduktion
Nybyggnad Anläggning av uppfart och uteplats Installation och service av maskiner och inventarier Arbeten som inte utförts i närheten av bostaden, exempelvis lackning av köksluckor Nybyggnad ger inte rätt till skattereduktion. Till skillnad från tidigare ROT-reduktioner får man inte heller skattereduktion för nybyggnad av komplementhus exempelvis garage eller friggebod.

78 Särskilt om bostadsrätter
Rätten till skattereduktion omfattar arbeten som utförs i bostaden Byggande av och inglasning av balkong ingår inte. Renovering av utsida av fönster och dörrar ingår inte

79 För perioden 8 december 2008 till 30 juni 2009 gäller följande;
Köparen av HUS-tjänsten ska själv ansöka om skattereduktion. Ansökan ska göras senast den 3 maj 2010. Ansökningsblanketten för skattereduktion för ROT-arbeten kommer i slutet av maj 2009 Under 2009 kommer vi att ha två olika system för hur man får skattereduktion. För perioden 8 december 2008 – 30 juni 2010 gäller det gamla systemet dvs. köparen av tjänsten ska själv ansöka om skattereduktion. Ansökningsblanketten kommer i slutet av maj Ansökan ska göras senast den 3 maj 2010.

80 Fr.o.m. 1 juli 2009 gäller följande;
Köparen av HUS-tjänsten får skattelättnad direkt vid köpet, betalar halva arbetskostnaden (fakturamodellen). Företagaren får ansöka om resterande del av arbetskostnaden hos Skatteverket. Inledningsvis ska företagaren ansökan om betalning på särskild blankett men i höst kommer ansökan att kunna ske elektroniskt. Från den 1 juli 2009 ska fakturamodellen införas. För att man ska kunna få skattereduktion från detta datum krävs att man bara har betalat halva arbetskostnaden. Begäran ska vara skriftlig och ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades. Begäran ska vara egenhändigt underskriven av utföraren eller av den som är behörig ställföreträdare enligt 19 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. En begäran som lämnats för en utförare som är juridisk person, anses ha lämnats av utföraren, om det inte var uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda utföraren. 1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registrerings­nummer för utföraren, 2. personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns för köparen, 3. debiterad ersättning för hushållsarbete, betalt belopp och den dag som betalningen kommit utföraren tillhanda, och 4. det belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatteverket.

81 Mer om fakturamodellen
Köparen slipper vänta på pengarna. Företagaren måste ansöka om betalning hos Skatteverket. Om köparen inte har rätt till skattereduktion får företagaren inte någon ersättning från Skatteverket. Köparen kan få ett meddelande från Skatteverket som visar hur stor del av reduktionen som han har utnyttjat. Om köparen inte har någon skatt att betala kommer han att få kvarskatt.

82 Från 1 juli 2009 gäller att den som själv köpt hushålls- eller ROT–arbete endast kan få skattereduktion i de fall han har betalt halva arbetskostnaden till företagaren.

83 Övergångsregler För arbeten som utförts före den 1 juli men betalats efter detta datum och för arbeten som har betalats före 1 juli men utförts efter detta datum gäller gamla regler, dvs. köparen ska själv ansöka om skattereduktion.

84 Nyheter från 1 juli 2009 Fakturamodellen införs
Lägstabelopp för rätt till skattereduktion för HUS-tjänster tas bort Även den som anställer en person med A-skattsedel kan få skattereduktion Om- och tillbyggnad av nybyggda hus (de första fem åren) ger inte rätt till skattereduktion

85 Frågestund

86 Lunch


Ladda ner ppt "Deklarationsseminarium"

Liknande presentationer


Google-annonser