Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internrevisionen Tertial 1 2011 Patrick Bailey 2011-06-21 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 110621, § 4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internrevisionen Tertial 1 2011 Patrick Bailey 2011-06-21 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 110621, § 4."— Presentationens avskrift:

1 Internrevisionen Tertial 1 2011 Patrick Bailey 2011-06-21 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 110621, § 4

2 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18 2 Revisionstäckning Tertial 1 2011 Nya Rapporter(Riskbedömning/Revisionsbedömning)  Granskning av limitöverträdelser inom valutareservsförvaltningen 2007-2010 (Hög/Otillfredsställande)  Operativ ledning – Regelefterlevnad (Mellan/Tillfredsställande men bör förbättras)

3 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18 3 Revisionstäckning Tertial 1 2011 Uppföljnings rapporter (Riskbedömning/Revisionsbedömning)  Kontanthantering – Sedelmakulering (Mellan/ Tillfredsställande- Stängd)  Övervakning och finansiell analys- Genomförande (Mellan/Tillfredsställande- Stängd)  Betalningssystem- Systemförvaltning (Mellan/Tillfredsställande - Stängd)  Övervakning och finansiell analys- SEK utlåning (Mellan/Tillfredsställande- Stängd)  Övervakning och finansiell analys- USD utlåning (Mellan/Tillfredsställande- Stängd)  Informationssäkerhet (Mellan/Tillfredsställande- Stängd)  Extern statistik beställarrollen (Mellan/Tillfredsställande- Stängd)

4 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18 4 Revisionstäckning Tertial 1 2011 Uppföljnings rapporter (Riskbedömning/Revisionsbedömning)  Penningpolitik Prognosprocessen (Mellan/Tillfredsställande- Stängd)  Informationssäkerhet (Mellan/Tillfredsställande- Stängd)  Övervakning och finansiell analys- ( KAP) (Mellan/Tillfredsställande- Stängd)  Informationssäkerhet (Mellan/Tillfredsställande men bör förbättras - Öppen )  Strategiskledning - Verksamhetsstyrning (Mellan/Tillfredsställande men bör förbättras - Öppen )  IT Drift – ändringshantering (Mellan/Tillfredsställande- Stängd)

5 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18 5 Pågående granskningar  ADM - kontanthantering - Projekt Broby  APP – verksamhetens arbete med rapporten penningpolitik  AFS - verksamhetens arbete med rapporten finansiell stabilitet  ADM- utbetalningar av löner och annan ersättning till riksbankens anställda.  STA - den nya riskorganisationen /riskenheten.  ITA/STA - bankens arbete med IT säkerhet.

6 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21 6 Statistik – 2011-04-30

7 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21 7 Öppna iakttagelser - Revisionsbedömning per avdelning

8 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21 8 Öppna iakttagelser - Risk per avdelning

9 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21 9 Åldersfördelning

10 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21 10 Statistik – 2011-06-13

11 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21 11 Öppna iakttagelser – 2011-06-13

12 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21 12 Öppna iakttagelser > 1,5 år


Ladda ner ppt "Internrevisionen Tertial 1 2011 Patrick Bailey 2011-06-21 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 110621, § 4."

Liknande presentationer


Google-annonser