Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penning- överföringar mellan banker Erik Holst, senior ekonom 26 maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penning- överföringar mellan banker Erik Holst, senior ekonom 26 maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 Penning- överföringar mellan banker Erik Holst, senior ekonom 26 maj 2014

2 Vad jag tänker prata om Riksbankens roll i stort Vad är betalningssystemet? Olika typer av betalningar RIX – Riksbankens system Andra inblandade system Hur används systemen? Vad gör Riksbanken?

3 Riksbankens roll Ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde Främja ett säkert och effektivt betalningsväsende  Värna om den finansiella stabiliteten Roll som övervakare Operativ roll

4 Betalningssystemet En viktig förutsättning för finansiell stabilitet är en väl fungerande finansiell infrastruktur Riksbanken definierar den finansiella infrastrukturen som de system som hanterar finansiella positioner och/eller möjliggör finansiella flöden mellan olika aktörer

5 Varför ett betalningssystem? Banker och andra behöver kunna göra överföringar mellan varandra För att reglera egna mellanhavanden Led i genomförande av kunders betalningsuppdrag Begränsa kredit- och likviditetsrisker Exponering på utfärdaren av de pengar som används Behov av att kunna tillföra likviditet (krediter) Liten risk om Riksbanken Tillhandahåller konton Tillhandahåller intradagskrediter

6 Vad säger Riksbankslagen? Riksbanken får tillhandahålla system för avveckling av betalningar och på annat sätt medverka i betalningsavvecklingen. För att främja betalningssystemets funktion får Riksbanken bevilja deltagarna kredit under dagen. Kredit får endast beviljas mot betryggande säkerheter.

7 Olika typer av betalningar I Enkla t.ex. kontantbetalning Fordran upphör i och med att köparen betalar säljaren med sedlar eller mynt. Inga mellanhänder Inget tidsglapp uppstår från det att betalningen har inletts till dess att den är genomförd.

8 Olika typer av betalningar II

9 Olika typer av betalningar III Med en mellanhand T.ex en kontoöverföring mellan två personer med konto i samma bank Betalningsavsändaren initierar betalningen genom att ge banken uppdraget att överföra medlen.

10 Olika typer av betalningar IV

11 Olika typer av betalningar V Betalning med flera mellanhänder Krävs fler system och en mer utvecklad finansiell infrastruktur för att föra över information om transaktionen mellan parterna Uppstår ofta tidsglapp från det att betalningen initierats till dess att den är genomförd

12 Olika typer av betalningar VI

13 Tre delprocesser Kontroll/auktorisation Clearing och Avveckling

14 Kontroll/auktorisation Sker ofta vid själva betalningen Innebär att man kontrollerar parternas identitet och att betalningen är giltig. I detta steg kontrolleras också saldot på kontot hos betalningsavsändaren. Om kontrollen visar att det finns tillräckligt med likvida medel kan betalningen godkännas, auktoriseras

15 Clearing Innebär att information om överföringen sammanställs. Clearingen utförs av en clearingorganisation. Bilateral clearing eller multilateral clearing. Bruttobelopp eller nettobelopp

16 Avveckling Innebär att själva överföringen från betalarens konto till mottagarens konto slutförs Avveckling sker normalt på de konton som bankerna och vissa andra finansiella företag, till exempel clearingorganisationerna har i ett lands centralbank Avvecklingen sker därmed i centralbankspengar på likvidkonton Ett sådant avvecklingssystem kan alltså liknas vid en bank för bankerna.

17 RIX i centrum

18 Betalningssystemet i praktiken Affärens bank A Affärens konto Min bank B Mitt konto RIX Bank A Bank B Riksbanken -100 +100 -100 +100

19 RIX-Riksbankens betalningssystem RIX kärnan i det svenska betalningssystemet 25 deltagare 16 000 överföringar, 488 miljarder (2014) RTGS system

20 Vilka kan vara med i RIX Svenska banker Utländska banker Andra kreditinstitut Värdepappersföretag Clearingorganisationer Riksgäldskontoret

21 Volym och värde Volym dagsgenomsnitt T1: 15 999 st (15 599 st, T3 2013). Värde dagsgenomsnitt T1: 488 mdkr (444 mdkr, T3 2013).

22 Aggregerad procentuell volym och omsättning

23 Andra system Massbetalningar Bankgirocentralen BGC Valutaaffärer CLS Bank International Derivataffärer NASDAQ OMX Stockholm Värdepappersaffärer Euroclear Sweden (VPC)

24 Flödet i RIX (2012)

25 Betalningssystemet och kontinuitet Två geografiskt åtskilda anläggningar för drift av RIX Dubbla uppsättningar på varje anläggning Reservarbetsplatser Fenix och Ripa Höga krav även på deltagarna Övningar

26 Kommunikationsvägar SWIF T VFN- nät Inter- net RIX Online Reserv- arbetsplats Övriga RIX-applikationer

27 Övningar Cirka 25 Manuella rutiner Registrering på plats Torrsim Oannonserade Övningar från reservanläggningar FSPOS Utvärdering


Ladda ner ppt "Penning- överföringar mellan banker Erik Holst, senior ekonom 26 maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser