Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMHÄLLSEKONOMI och hur den påverkar och påverkas av din privatekonomi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMHÄLLSEKONOMI och hur den påverkar och påverkas av din privatekonomi."— Presentationens avskrift:

1 SAMHÄLLSEKONOMI och hur den påverkar och påverkas av din privatekonomi

2 När jag var ung trodde jag att pengar var det viktigaste i livet, nu när jag är gammal vet jag att det är så Oscar Wilde, författare (1854-1900)

3 Behov och önskemål Vi har: Basbehov: syre, mat, vatten, kärlek, bostad etc. Önskemål: hur många som helst… Problem: Behoven › resurserna = prioriteringar = EKONOMI

4 Det ekonomiska kretsloppet

5 SAMHÄLLSEKONOMI

6

7 Konjunktur ≈ ekonomiska situationen/utvecklingen för ett land eller en marknad

8 Tillväxt Tillväxt = ökningen av ett lands produktion Bruttonationalprodukten = Värdet av alla varor och tjänster som produceras under ett år i ett land

9 BNP per capita

10 Problemet med BNP Problemet med BNP är att BNP mäter rikedom inte välfärd. BNP används för att mäta hur rikt ett land är.

11 EKONOMINS SJUKDOMAR Arbetslöshet = de som söker arbete men inte får något Inflation = stigande priser Budgetunderskott = när statens utgifter är större än inkomsterna Statsskuld = lån staten tagit för att täcka budgetunderskottet

12 Konjunktur ≈ ekonomiska situationen/utvecklingen för ett land eller en marknad Högkonjunktur kännetecknas av:Lågkonjunktur kännetecknas av:

13 Hur går det för Sverige just nu?

14 Problemet?

15 Att agera eller inte agera, det är frågan.

16 BOTEMEDEL mot de ekonomiska sjukdomarna Ekonomisk politik

17 När man spenderar statens kassa för att stimulera efterfrågan Keynes Nationalekonom som ”uppfann” expansiv finanspolitik, också kallad keynesianismen, den ledande teorin fram till 70-talet, som åter kommit i ropet. Expansiv finanspolitik

18 Ekonomisk-politiska medel: Penningpolitik (Riksbanken) Reporäntan – höja/sänka. Finanspolitik (Regeringen) Budgeten – under- eller överbalansera Skatter och bidragen – minska/höja Arbetsmarknadspolitik (Regeringen) Utbildning Beredskapsarbete. Valutapolitik (Regeringen) Växelkursen ex. devalvera (Kräver fast växelkurs) Riksbanken Svenska statens bank Reporäntan Riksbankens ränta när de lånar ut till bankerna, vilken påverkar den ”vanliga” bankräntan. Devalvera skriva ned värdet av valutan Underbalansera budgeten när utgifterna är större än inkomsterna Överbalansera budgeten när inkomsterna är större än utgifterna

19 Ekonomisk-politiska medel: Penningpolitik (Riksbanken) Reporäntan – höja/sänka Finanspolitik (Regeringen) Budgeten – under- eller överbalansera Skatter och bidragen – minska/höja Arbetsmarknadspolitik (Regeringen) Utbildning Beredskapsarbete Valutapolitik (Regeringen) Växelkursen ex. devalvera Riksbanken Svenska statens bank Reporäntan Riksbankens ränta när de lånar ut till bankerna, vilken påverkar den ”vanliga” bankräntan. Devalvera skriva ned värdet av valutan (kräver fast växelkurs) Underbalansera budgeten när utgifterna är större än inkomsterna Överbalansera budgeten när inkomsterna är större än utgifterna

20 Kopplingen mål och medel:

21 Finanskris

22 EKONOMISK POLITIK Sveriges ekonomisk politiska mål: Full sysselsättning Stabila priser – låg inflation Balans i utrikeshandeln Ekonomisk tillväxt Jämnare inkomstfördelning  Miljömål – alla ekonomisk-politiska ska ta hänsyn till miljön

23

24 Instuderingsfrågor inför Läxförhöret i SAMHÄLLSEKONOMI Redogör för Sveriges ekonomisk politiska mål, de ekonomiska ”sjukdomarna” samt ”botemedlen” mot dem. Ge exempel på hur samhällets ekonomi påverkas av beslut du och andra fattar om er privatekonomi. Ge exempel på hur din och andras privatekonomi påverkas av beslut som fattas av o Finansministern o Riksbanken o EU Ge exempel på vad som talar för respektive emot att stater ska agera när de ekonomiska ”sjukdomarna” uppstår? Ge exempel på hur samhällets ekonomi påverkas av beslut du och andra fattar om er privatekonomi. Ta ställning. Ge exempel på vad anser du att Sverige ska prioritera vad gäller ekonomisk politik. Motivera!

25 slut…


Ladda ner ppt "SAMHÄLLSEKONOMI och hur den påverkar och påverkas av din privatekonomi."

Liknande presentationer


Google-annonser