Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inflation  Definition: Allmän stegring av prisnivån  Mäts genom KPI (konsumentprisindex)  Riksbankens mål är att hålla inflationen på 2 procent/år (Riksbanken)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inflation  Definition: Allmän stegring av prisnivån  Mäts genom KPI (konsumentprisindex)  Riksbankens mål är att hålla inflationen på 2 procent/år (Riksbanken)"— Presentationens avskrift:

1 Inflation  Definition: Allmän stegring av prisnivån  Mäts genom KPI (konsumentprisindex)  Riksbankens mål är att hålla inflationen på 2 procent/år (Riksbanken) Riksbanken

2 Exempel på hög inflation  Tyskland – 30-talet  Jugoslavien – 80-talet  Latinamerika  Sverige – 70-80-talet

3 Inflationens snedvridande effekter  Sparare missgynnas när värdet på sparade medel urholkas  Lånare gynnas när realkapitalets värde stiger (ofta) snabbare än inflationen, medan lånets värde minskar  Om avtalad ökning i löneavtal lägre än inflationsnivån fås en reallönesänkning  Hög och ojämn nivå skapar osäkerhet inför framtiden  Om risker ökar – krav på vinster/räntor ökar  Osäker framtid – kortsiktigare och mer spekulation (investeringar minskar)  Välfärd och sysselsättning hotas på lång sikt

4 Orsaker till inflation 1.Importerad inflation 2.Finansiering av budgetunderskott via sedelpressarna 3.Kostnads- och efterfrågeinflation 4.Förväntningar

5 1. Importerad inflation Om prishöjningar i omvärlden gör att importvarornas pris ökar (fast växelkurs). Ett utrikeshandelsberoende land får stora effekter Metod: Revalvera eller att hålla tillbaka övriga kostnadsökningar

6 2. Finansiering av budgetunderskott via sedelpressarna Priset på pengar minskar vilket gör att priserna stiger

7 3. Kostnads- och efterfrågeinflation  Prishöjningar pga. kostnadsstegringar t.ex. flaskhalsar i ekonomin (brist på viss yrkesgrupp)  Löneökningar mer än vad samhällsekonomi tillåter. På lång sikt bestäms löneökningarna av produktivitetsökningen.  Full sysselsättning skapar lönespiral  Pris-lönespiral

8 4. Förväntningar  Förväntningar om framtida inflation gör att man agerar på ett sådant sätt att man skapar förutsättningar för inflation (självuppfyllande profetior)


Ladda ner ppt "Inflation  Definition: Allmän stegring av prisnivån  Mäts genom KPI (konsumentprisindex)  Riksbankens mål är att hålla inflationen på 2 procent/år (Riksbanken)"

Liknande presentationer


Google-annonser