Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 JAKTEN PÅ DEN FÖRSVINNANDE SKATTEN GLOBALISERING OCH RÖRLIGA SKATTEBASER Klas Eklund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 JAKTEN PÅ DEN FÖRSVINNANDE SKATTEN GLOBALISERING OCH RÖRLIGA SKATTEBASER Klas Eklund."— Presentationens avskrift:

1 1 JAKTEN PÅ DEN FÖRSVINNANDE SKATTEN GLOBALISERING OCH RÖRLIGA SKATTEBASER Klas Eklund

2 INNEHÅLL •Det svenska skattesystemet •Globaliseringen •Skattebasers rörlighet •EU och EMU •Skattekonkurrens •Flyttar företagen? •Vad kostar det? •Policyslutsatser

3 SKATTESYSTEMET •Finansierar offentlig sektor •Omfördelar mellan fattiga och rika, mellan regioner och branscher •Påverkar människors och företags beteende •Skall ske inom ramen för rättssamhället och med låga bikostnader •Alla målen försvåras - och konflikter uppstår mellan dem - pga globaliseringen

4 GLOBALISERING •Handelsintegration •Fria kapitalrörelser •Svårare föra egen stabiliseringspolitik •Räntan blir omvärldens “betyg” •Lättare flytta teknik •Även små företag blir globala •Processen går allt snabbare •Slutsats: Attraktionskraft nödvändig. Skatter en viktig del av detta

5 SKATTEBASER •Finanskapital •Realkapital •Fastigheter •Arbete •Konsumtion •Energi/miljö Mycket rörlig Tilltagande rörlighet Orörlig - men... Trög - men ökande Fläckvis rörlighet Tilltagande rörlighet

6 FINANSIELLT KAPITAL •Transaktionsskatter •Skatt på avkastningen •Förmögenhetsskatt •Slutsats: Den rörligaste skattebasen •Skatten är i praktiken frivillig •Sverige ligger högt

7 REALKAPITAL •Bolagsskatten; effektiv skatt viktigare än formell •Subventioner •Stabilitet •Uppgiftslämnande och kontroll •Dubbelbeskattningen •Den totala skatten •Sverige har konkurrenskraftig bolagsskatt men extremt hög skatt på ägande

8 FASTIGHETER •Fastighetsskatt •Orörlig skattebas - men de som bor i fastigheterna är rörliga •OBS: Det totala skatteuttaget avgör •Sverige ligger högt

9 ARBETE •Skatten på lön •Arbetsgivaravgifter •Sverige ligger högt, i synnerhet för medel- och låginkomsttagare •Nettolönen låg i Sverige •Rörligheten låg - men ökande •Risk för brain drain? •Hur är det med immigrationen? •OBS: Det totala skatteuttaget avgör

10 KONSUMTION •Momsen hög i Sverige •Punktskatter •Lyxskatter •Gränshandel utjämnar •Internet: Svårt kontrollera •Rörligheten fläckvis hög - och ökande •Lång sikt: Ursprungsprincipen

11 MILJÖ OCH ENERGI •Växande betydelse •Svårt analysera •Stora skillnader mellan sektorer •Sverige ligger högt •Effekter på nyinvesteringar •Hushållen mer trögrörliga

12 EU OCH EMU •Beskattningsrätten nationell •Skatteharmonisering –Momsen –Bolagsskatten –Skatt på ränteinkomster •EMU: Intensivare konkurrens, ökad genomskinlighet - i synnerhet med Internet •Federal utveckling?

13 SKATTEKONKURRENS •Skattekonkurrensen skärps, ger lägre, mer enhetliga skatter •Försök till harmonisering inom EU, diskussion inom OECD •Utökad uppgiftsskyldighet •Men svårt enas •Slutsats: Osannolikt att omvärlden skulle anpassa sig till Sverige

14 SVERIGES ATTRAKTIONSKRAFT •Skatterna en black om foten •Men inte den enda faktorn bakom lokaliseringsbeslut •Effektiv bolagsskatt kontra energiskatt, hög skatt på arbete, sparande och förmögenheter •Företagsledarna kritiska •Utflyttning pågår redan: Återinvesteringar uteblir, “krypande” utflyttning •Framtida fusioner medför större förändringar - i synnerhet om Sverige är utanför EMU

15 SLUTSATSER •Högt skattetryck förutsätter god service •Skattebasernas rörlighet sätter gränser för skattetrycket •Omvärlden sänker, globaliseringen skärper trycket •Det börjar bli bråttom •Viktigast: Totala skattebelastningen på nyckelmedarbetare i internationella företag - annars tilltar utflyttningen, med effekter på skatteintäkter, tillväxt och regional utveckling

16 VAD KOSTAR DET? Förmögenhetsskatt Finansiell avkastning Arbetsinkomster Momsen Internethandel Punktskatter -------------------------- SUMMA … och mer tillkommer 5 0 20-25 10-15 3-4 3-5 --------- Över 50

17 VAD GÖRA? 1. Sänk skattetrycket, dra ned offentliga utgifter … dvs acceptera sänkt skattesats på de rörligaste baserna 2. Eller försök hålla uppe skattetrycket … med risk för utflyttning och höjda skatter på trögrörliga baser Slutsats: •Konflikt mellan likformighet och globalisering •Konflikt mellan skattetryck och omfördelning

18 SLUTSATS “Valet står mellan en något mindre offentlig sektor med ett något mindre omfördelande skattesystem än i dag och en större offentlig sektor med ett skattesystem som är ännu mindre omfördelande” Inser politikerna det? “Låt dem flytta, då” (Marianne Samuelsson, mp)


Ladda ner ppt "1 JAKTEN PÅ DEN FÖRSVINNANDE SKATTEN GLOBALISERING OCH RÖRLIGA SKATTEBASER Klas Eklund."

Liknande presentationer


Google-annonser