Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholm Nordost! – en vision om regionen år 2030.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholm Nordost! – en vision om regionen år 2030."— Presentationens avskrift:

1 Stockholm Nordost! – en vision om regionen år 2030

2 Stockholm Nordost! – gemensam vision för och av sex kommuner  Danderyd  Norrtälje  Täby  Vallentuna  Vaxholm  Österåker

3 Stockholmsregionen växer och Stockholm Nordost är den mest attraktiva sektorn i regionen. Med 40 000 nya bostäder och effektiva kommunikationer attraherar vi 100 000 människor och företag med 50 000 anställda till:  Täby C – Arninge/Rosenkälla som regional kärna  Den tätare stadsbygden i Danderyd och Täby  De gamla och nya stadsbildningarna i Norrtälje, Vaxholm, Österåker och Vallentuna Alla delar samverkar i denna attraktionskraft.

4 Varför en gemensam vision? Regionala frågor i centrum  Attraktiva kommuner med tillväxtpotential.  Kan locka kunskaps- och tillväxtföretag.  Forskning och högre utbildning stimuleras.  Regionalt samarbete kring gemensamma frågor ger fördelar för alla.

5 Samarbete i nutid  Samarbete finns redan mellan kommunerna.  Frågor där gemensamma intressen finns.

6 Stor uppslutning bakom visionen  Politisk enhet i samtliga kommuner.

7 Boende, arbete, infrastruktur Gemensamma satsningar ger mervärde.  Nya bostadsområden kan skapas.  Fler arbetsplatser i närområdet.  Utbyggd och upprustad infrastruktur.

8 Kollektivtrafiken måste förstärkas för att räcka till för framtidens behov Kommunerna ska verka för att skapa:  Dubbelspår på Roslagsbanan.  En ny tåglinje, Roslagspilen, via Arninge- Åkersberga till Norrtälje.  Spårbundna förbindelser västerut, till exempel till Arlanda.  En utbyggnad av regionkärnan Täby C – Arninge/Rosenkälla.

9

10 Stockholm Nordost växer snabbt Fler väntas bosätta sig i Stockholms län.  Prognoser uppskattar att länets befolkning kan uppgå till 2 430 000 år 2030.  För Stockholm Nordost betyder det cirka 100 000 nya invånare till 2030.  Hög tillväxttakt redan idag – attraktiva kommuner.

11 Nya bostäder nära hav och natur 40 000 nya bostäder skapas till 2030.  Flera helt nya bostadsområden  Utbyggnad av befintliga boendemiljöer  Skärgårdsnära boende  Naturnära boende  Stadsnära boende

12 Roslagspilen – snabba regionaltåg Nya samhällen kan byggas upp längs den nya tåglinjen.  Banverket projektleder förstudie som pågår fram till 2007.  Flera intressenter deltar i studien, bl a SL, RTK och kommunerna.

13 Roslagsbanan – dubbelspår behövs Befintlig tåglinje bör också rustas upp.  Tätare turer.  Snabbare trafik.  Bättre komfort.  Kopplas samman med övriga trafikslag.

14 Roslagspilen bör byggas i etapper

15 Danderyds utveckling  I Danderyd utvecklas attraktiva miljöer för boende, kultur, service och arbete i det centrala stråket längs E18.  Knutpunkt Danderyd blir viktigt kommunikations- centrum vid Danderyds sjukhus.  Gemensam station för regionaltåg, Roslagsbanan, tunnelbana och stombussar.  Sambanden mellan Mörby Centrum och Knutpunkt Danderyd förstärks med utveckling av handel, verksamheter och bostäder.  Arbetsplatser skapas inom forskning och utveckling

16 Danderyds utveckling

17 Norrtäljes utveckling  25 000 nya invånare och 8 000 nya arbetsplatser fram till år 2030.  Fortsatt utveckling genom att bygga stad i staden.  Bostäder i omvandlat hamnområde och en centralt belägen trädgårdsstad växer fram.  Tillgänglighet längs E18-stråket samt genom Roslagspilen.  Förbättrad kollektivtrafik förtydligar närheten till Stockholm och Uppsala.  Campus Roslagen attraktivt kompetensområde.

18 Norrtäljes utveckling

19 Täbys utveckling  Utvecklad stadsmiljö i nära kontakt med naturen  Den regionala kärnan utvecklas – blir en del av stockholmsregionens inre urbana stadsbygd  20 000 nya invånare och 20 000 arbetsplatser fram till år 2030.  Täby Centrum utökas med 26 000 kvm, sport- och kulturcentret utvecklas, 900-1000 nya lägenheter byggs.  Utbildnings- och tjänsteföretag söker sig till regionen.  Roslagspilen har en station under Täby Centrum och en station i Arninge.

20 Täbys utveckling

21 Vallentunas utveckling  En av landets snabbast växande kommuner – bara tätorten växer med ca 10 000 invånare.  20 000 nya invånare och 4 000 nya arbetsplatser fram till år 2030.  Längs Roslagsbanan och E18 ökar befolkningen i små trädgårdsstäder.  Tätare och snabbare trafik på Roslagsbanan och Väsbyvägen 268 förbättras.  Omstigning ger snabb tillgång till Roslagspilens stationer i Arninge och Täby Centrum.  De nya förutsättningarna lockar småföretagare, tjänsteföretag och hantverk, handel och offentlig service.

22 Vallentunas utveckling

23 Vaxholms utveckling  6 000 nya invånare och 2 000 nya arbetsplatser fram till år 2030.  Bosättningen på Vaxön och Rindö förtätas och Rindö skärgårdsstad byggs.  De tidigare regementsområdet Amf 1 kommer att utvecklas.  Utökad småföretagsamhet och bostadsutbyggnad.  Arbetsplatser skapas genom inflyttade små- företagare och fortsatt satsning på besöksnäringen.

24 Vaxholms utveckling

25 Österåkers utveckling  25 000 nya invånare och 6 000 nya arbetsplatser fram till år 2030.  Förbättrad spårtrafik – Roslagspilen – ger Österåker en ökad attraktivitet.  Åkersberga utvecklas mot stadsmässig karaktär.  I det nya bostadsområdet Täljöviken planeras bostäder för 12 000-16 000 invånare.  Rosenkälla vid E18 utvecklas till ett betydande externhandelsområde.  Utvecklingen längs kusten sker gradvis – kustsamhälle planeras vid Östanå/Roslags-Kulla.  Arbetsplatser skapas främst inom tjänsteföretag samt utvecklad besöksnäring.

26 Österåkers utveckling

27 Samarbetsformerna En värdkommun per år (Norrtälje 2006).  En ledningsgrupp med företrädare för den politiska majoriteten och oppositionen.  En samordningsgrupp med kommundirektörer/kommunchefer för respektive kommun.  En kommunplanerargrupp med fokus på samhällsbyggnad.

28 En gemensam webbplats för nordostkommunerna. www.stockholmnordost.se

29

30


Ladda ner ppt "Stockholm Nordost! – en vision om regionen år 2030."

Liknande presentationer


Google-annonser