Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala stadskärnor RUFS 2010 och bakgrund Seminarium 25 november 2009 Göran Johnson Regionplane- och trafikkontoret, SLL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala stadskärnor RUFS 2010 och bakgrund Seminarium 25 november 2009 Göran Johnson Regionplane- och trafikkontoret, SLL."— Presentationens avskrift:

1 Regionala stadskärnor RUFS 2010 och bakgrund Seminarium 25 november Göran Johnson Regionplane- och trafikkontoret, SLL

2 RUFS 2010 Rumslig målbild 2050 östra Mellansverige
Målbild för östra Mellansverige Planera för: täta städer god tillgänglighet till Stockholm och Arlanda konkurrenskraftig kollektivtrafik effektiv och ändamålsenlig godsstruktur långsiktig användning av mak- och vattenområden Planera genom: Storregionala samarbeten

3 RUFS 2010 8 yttre regionala stadskärnor 1 central regionkärna Idag
25 % av invånarna bor i en kärna 60 % av arbetsplatserna ligger i en kärna, varav 47 % i den centrala kärnan + bebyggelse under (xxx) 3

4 Regionala stadskärnor
Hög tillgänglighet med kollektivtrafik Stadsbebyggelse med mycket hög täthet Mångsidighet - verksamheter, bostäder, utbildning, service och handel, kvällsekonomi Kontaktintensiva verksamheter Upplevelserika täta och varierade miljöer Torg, parker, vatten, grönområden och mötesplatser Möjlighet att ta sig fram kollektivt, till fots och per cykel. Regionala stadskärnor - förutsättningar

5 Teorin om monocentriska regioner
Regionala stadskärnor - innehåll Monocentrisk region: täthet, markvärde och löner sjunker med avstånd från regioncentrum

6 Drivkrafter för yttre stadskärnor
Storstäder Tillväxt Geografiska utbredning Koncentration Utspridning Pendlingskostnader Markpriser Skalfördelar Lönekostnader Regionala stadskärnor - innehåll

7 Teorin om polycentriska regioner
Regionala stadskärnor - innehåll Yttre kärna i en monocentrisk region där täthet, markvärde och löner är högre än i omgivningen

8 Stockholmsregionens lönestruktur
Regionala stadskärnor - innehåll Genomsnittlig årslön kr per sysselsatt, Stockholms län, norr om Slussen, 1997

9 Yttre regionala stadskärnor
Innebär Fördelar för verksamheter med externa skalfördelar Fördelar för hushållen Effektivt för kollektivtrafik Resurseffektivt, energi, utsläpp Hushållning med mark Regionala stadskärnor - förutsättningar

10 Yttre regionala stadskärnor
Förutsätter • Hög bebyggelsetäthet • Stort omland • Hög internationell, nationell storregional och inomregional tillgänglighet • Knutpunkter i trafiksystemet Regionala stadskärnor - förutsättningar

11 Storstadsregioner i USA (4) och Frankrike (6)
Jämförelse - Andel av sysselsättningen i kärnor Regionala stadskärnor - förutsättningar

12 Stockholmsregionen växer
Utvecklingen grundantaganden till 2050 i två alternativ Stockholmsregionen växer Grundantaganden Låg och Hög, efter anpassning till globalisering Befolkningen ökar mellan och fram till år 2030, som ett Malmö eller ett Göteborg Sysselsättningen ökar mellan och fram till år 2030, också det ungefär som ett Malmö eller Göteborg Realinkomsten per capita ökar mellan 50 och 70 procent till år 2030 (1,7 resp 2,2 procent per år) Stockholmsregionen i siffror 1,9 miljoner invånare i Stockholms län 26 kommuner Befolkningstillväxt 1 % per år 12

13 Mer om regionala kärnor


Ladda ner ppt "Regionala stadskärnor RUFS 2010 och bakgrund Seminarium 25 november 2009 Göran Johnson Regionplane- och trafikkontoret, SLL."

Liknande presentationer


Google-annonser