Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv Marcus Jernström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv Marcus Jernström."— Presentationens avskrift:

1 Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv Marcus Jernström

2 Typologisering i sex FA-regionstyper

3 Vad är en regional typologisering? En systematisk klassificering av regioner som har gemensamma attribut. En typologisering av regioner ska kunna användas för att på ett meningsfullt sätt analysera och jämföra regioner.

4 Varför regional typologisering utifrån ett stad-land perspektiv? Politiskt behov av att behandla utveckling och tillväxt utifrån ett stad och land perspektiv. Det har blivit viktigare att jämföra Sveriges regioner med liknande regioner utanför Sverige. EU och OECD territoriet har genomarbetade regionala typologiseringar på detta tema för NUT3 regioner (i Sverige är NUTS3 detsamma som län). Den regionala analysnivån i Sverige utgörs idag av 72 FA-regioner. För att underlätta jämförande studier och analyser mellan dessa behöver de kategoriseras på ett meningsfullt sätt.

5 Bakgrund OECD lanserade sin ursprungliga typologisering av regioner 1994. Den ursprungliga indelningen var ett (lyckat) försök att lyfta fram den rurala dimensionen vid jämförande regionala analyser inom och mellan olika OECD-länder. Ett växande behov av att spegla städernas betydelse för regional utveckling ledde till en översyn av den ursprungliga OECD-indelningen. Metodologiska problem med att mäta den urbana och rurala i befolkningen i OECD:s ursprungliga indelning ledde till ett antal översyner (på initiativ av OECD och EuroStat) av beräkningsmetoden. År 2010 presenterade EU och OECD varsin version av ny regional typologisering utifrån NUTS 3/TL3.

6 Metoden Tre delar: Identifiera en lokal nivå som kan användas för att bestämma befolkningen i urbana och rurala områden. Definiera städer och relevant omland. Definiera en regional nivå som kan användas för att applicera typologiseringen.

7

8 Steg1: km-rutor med minst 300 invånare.  5297 km-rutor (115 980)  7 143 024 inv. (9 340 682) Steg 2: kombinera samman- hängande km-rutor med minst 300 inv. till avgränsade områden Eventuella ”enklaver” (A) inom områden tas bort.  1029 avgränsade områden  7 857 317 invånare Steg 3: ta bort områden med mindre än 5 000 inv. (B)  194 sammanhängande områden  6 128 443 invånare Steg 4: till områden angränsande km-rutor (C) inkluderas i beräkningen  194 sammanhängande områden  6 549 005 invånare Beräkning av urban och rural befolkning (EuroStat)

9 Typologiseringarnas utfall (NUTS3)

10 OECD:s utvidgade typologisering

11 Tillämpning på FA-regioner Eurostat:s metod för att fastställa den urbana och rurala befolkningen •befolkning fördelad på km-rutor Eurostat:s tröskelvärden för att klassificera regioner •definition av städer (invånare): –≥ 200 000 –≥ 500 000 OECD:s metoder för att göra en finare uppdelning av regiontyperna •befolkning fördelad på km-rutor •definition av städer (invånare): –≥ 50 000 invånare •digitalt vägnät •tillgänglighetsmodell

12 KommunerSCBGlesbygdsverketEuroStat Städer, tätorter och urbana områden

13 Regionala grundtyper •Utpräglade stadsregioner (3) –Under 20 procent rural befolkning. –Mellanregion med närvaro av en stad med minst 500 000 invånare vilka utgör minst 25 procent av den regionala befolkningen. •Mellanregioner (29) –Från 20 procent till mindre än 50 procent rural befolkning. –Landsbygdsregion med närvaro av en stad med minst 200 000 invånare vilka utgör minst 25 procent av den regionala befolkningen. •Utpräglade landsbygdsregioner (40) –Minst 50 procent rural befolkning.

14 FA-regioner nära städer. Andel befolkning nära en stad, efter FA-regioner (Andel befolkning närmare än 45 min. till en stad) FA- regioner med urbana områden större än 50 000 invånare

15 Mycket avlägsna FA-regioner Restid i minuter till stadsområdenAndel rural befolkning i procent En utpräglad landsbygdsregion definierad som: •Inga urbana områden med minst 5 000 invånare •Genomsnittlig restid ≥90 minuter till ett stadsområde större än 50 000 invånare.

16 Typologisering i sex FA-regionstyper

17


Ladda ner ppt "Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv Marcus Jernström."

Liknande presentationer


Google-annonser