Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vidareutveckling av gränsregional statistik i Norden Nordiskt statistikermöte – Köpenhamn 2010 Carl-Gunnar Hanaeus, Statistiska centralbyrån

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vidareutveckling av gränsregional statistik i Norden Nordiskt statistikermöte – Köpenhamn 2010 Carl-Gunnar Hanaeus, Statistiska centralbyrån"— Presentationens avskrift:

1 Vidareutveckling av gränsregional statistik i Norden Nordiskt statistikermöte – Köpenhamn 2010 Carl-Gunnar Hanaeus, Statistiska centralbyrån carlgunnar.hanaeus@scb.se +46 19 176644

2 EU:s stöd till gränsregionalt samarbete -Idag betonas alla regioners betydelse för skapandet av tillväxt och välfärd inom EU, och man ser särskilt positivt på gränsöverskridande regionalt samarbete -Innehållet i StatNord skall möta regionernas behov av grundläggande statistik för analyser av nuläge i planeringen av tillväxtarbetet -I de fall arbetsmarknader växer ihop över riksgränser är det särskilt viktigt att det finns tillgång till gränsöverskridande jämförbar statistik för att underlätta samarbete och beslutsfattande

3 3 Allmänt om statistik i StatNord den: -har samlats in från flera länder och är jämförbar och lätt att finna - presenterar data för mer än 800 kommuner i Danmark, Norge och Sverige. (Finland ännu ej med) - redovisas i ett gemensamt tabellsystem -i gränsöverskridande samarbete producerade gränspendlingsstatistiken fyller mörkertalen i regional officiell statistik om sysselsättning

4 4 Mörkertal

5 5 Nordisk gränsregional statistik publiceras i databasen StatNord www.statnord.org

6 6 Hur det hela utvecklades

7 Statistik i StatNord •Befolkning – 4 tabeller efter kommun, ålder, kön, födelse- och medb.skapsland •Flyttningar – 7 tabeller efter ålder, kön, in- och utflyttningsland och kommun, födelse- och medb.skapsland •Lönesummor – 5 tabeller efter kön, kommun näringsgren, sektor, bostads- och arbetsland •Sysselsättning – 6 tabeller efter ålder, kön, kommun, födelse- och medborgarsk.land, näringsgren, sektor •Pendling – 7 tabeller efter kommun, ålder, kön, födelseland och medborgarsk.land, utbildningsnivå, näringsgren och sektor

8 8 -ger en bild av integrationen mellan länderna i olika regioner -ger underlag för regionernas, särskilt gränsregionernas, tillväxtarbete -indikerar effekterna av att gränshinder mellan de Nordiska länderna undanröjs -förbättrar sysselsättnings- och inkomststatistik samt beräkningsunderlag till Bruttoregionprodukt, BRP Användning av statistik i StatNord

9 Tillväxt och välfärd •Lokala politiker anser att man har tillväxt om befolkningen ökar, men har ofta ingen strategi för att påverka utvecklingen •Ekonomisk tillväxt mäts med BNP och BRP och fördelas efter orten där produktionen sker. •Gällivare har stor ökning av BRP genom vattenkraft och mineralbrytning. Får Gällivareborna någon glädje av den ökningen?

10 Utveckling BRP/Lönesummor år 2001 - 2005 Laxå Bengtsfors Kumla Trollhättan

11 Olika tillväxtindikatorer för Örnsköldsviks kommun i Sverige

12 Olika tillväxtindikatorer för Gällivare kommun i Sverige

13 Nyckelfaktorer för tillväxt enligt tillväxtmyndigheterna i Sverige •Kunskap, teknik och innovationer •Näringslivsdynamik och entreprenörskap •Internationalisering och stordrift •Fungerande regelverk •Dessutom behövs satsningar på transportsystem för ökad tillgång på arbetskraft med rimlig restid

14 Faktorer som hänger samman med tillväxt •Befolkningens utveckling och struktur •Sysselsättningens utveckling och struktur •Lönesummeutveckling •Näringslivets omsättning och struktur •Arbetslöshet, inkomster, hushåll och boende •Utländskt ägande av fastigheter och företag •Ekonomisk utveckling enligt BRP

15 Näringslivsstruktur •Företagsförekomst •Med säte i kommun •Utlandsägt •Sektorbalansen •Branschbredd i näringslivet •Företags-/arbetsställestorlek •Entreprenörskap •Företagare •Kombinatörer •Företagens rörlighet/dynamik

16 Arbetslöshetsstatistik Harmoniserad arbetslöshetsstatistik på liknande sätt som i Örestat? Jämfört med respektive lands officiella statistik innebär det: •skillnader i mätperioder •att vi måste söka bästa kompromiss för beräkning av arbetslöshetsvolym •att andelen arbetslösa beräknas med befolkning som nämnare •att man för Sveriges del måste använda arbetsförmedlingens Händelsedatabas som källa istället för AKU

17 Hushåll och boende •Hushållens sammansättning och boendesituation •Boendebestånd •Utlandsägda fastigheter

18 Befolkningens inkomster •Sammanräknad förvärvsinkomst •Skattepliktiga sociala ersättningar •Förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar inklusive underskott av näringsverksamhet •Inkomst av arbetslöshet o. arbetsm.politisk åtg.


Ladda ner ppt "Vidareutveckling av gränsregional statistik i Norden Nordiskt statistikermöte – Köpenhamn 2010 Carl-Gunnar Hanaeus, Statistiska centralbyrån"

Liknande presentationer


Google-annonser