Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Under 1990-talet växte det fram konkreta idéer och samlade behov om ett gemensamt system för regionala analyser och prognoser som var konsistenta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Under 1990-talet växte det fram konkreta idéer och samlade behov om ett gemensamt system för regionala analyser och prognoser som var konsistenta."— Presentationens avskrift:

1

2 Bakgrund Under 1990-talet växte det fram konkreta idéer och samlade behov om ett gemensamt system för regionala analyser och prognoser som var konsistenta på nationell nivå 1995 utlystes ett anbudsförfarande som SCB (myndighet),WSP (konsult) och SINTEF (konsult) vann, som sedan tillsammans utvecklade rAps och fortfarande svarar för teknisk utveckling och drift av systemet Uppdraget koordinerades av Verket för Näringslivsutveckling (numera Tillväxtverket), som även ägde systemet fram till år 2009 då Regeringen beslutade att Myndigheten för Tillväxtanalys skulle ta över ägandeskapet Första versionen av rAps lanserades år 2000. Finansieras bla. genom licenser (25000kr per år)

3 Nuläge Utveckling Jämförande Indelningar Samband Simulering

4 Offentliga sektorns ansvar och uppdrag att utföra samhällsekonomiska analyser Samhällsplanering bostad och arbetsmarknad (ex. hur ska våra städer fungera i framtiden?) intäkter och utgifter (ex. skatteplanering) investeringar i infrastruktur (ex. citybanan – en långsiktig lösning som fördubblar kapaciteten?) nya trender och framtida utmaningar (ex. Öresundsregionen, en åldrande befolkning) konsekvensanalyser (ex. vad sker om SAAB läggs ner i Trollhättan?) samarbeten (ex. kan skattepengar sparas genom att ökade regionsamarbeten?) Formulering åtgärder, strategier, mål och visioner Utvärdering och uppföljning - hur spenderas våra skattepengar?

5 Webb RIS-databasen Kommun/läns/FApaket Databas Kartmodul Help_desk Lokalt på PC Raps_DB Modellsystem

6 En regional databas som kräver en licens Upplagd på samma sätt som SSD Fast tabellpaket Statistiken finns i fyra dimensioner Kommuntabeller – Länstabeller - FA-tabeller - Mälardalen

7 ArbetsmarknadBefolkning NäringsverksamhetRegional ekonomi

8

9 Källor AMSArbetssökande (kvartal) Ej direkt jämförbar med övrig statistik från Arbetsförmedlingen p.g.a. annan periodicitet Enbart till Arbetsförmedlingens registrerade uppgifter 2) RAMS Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik RegisterdataBygger på Folkbokföringen, KU, FDB, Utbildningsregister m fl Definition på sysselsättning1 timmes arbete per vecka (sa 4 tim /månad) Skillnad jmfr med Prognosdatabasen 1) Ej sysselsatta 2) Branschindelningen

10 Källor: Rikets total befolkning(=folkbokföringen) + Utbildningsregistret(högsta och senaste examina) a=åldersklass ettårsklasser(100) k=kön(2) n=födelseland Sverige, Norden, Övriga världen (3) u=utbildning(12) r=kommun

11 Källor 1)Bruttoregionprodukten Källa NR Obs senaste revideringen ligger alltid inne Med en regionsförädlingsvärde (bruttoregionprodukt/BRP) avses värdet av produktionen i regionen minus insatsvaror som används. Det totala förädlingsvärdet för kommunen eller lokala arbetsmarknaden måste överstiga 10 miljarder för att kunna redovisas på de 6 branschgrupperna 2) Industrinsinvesteringar enligt Företagsstatistiken 3) Lönesummor enligt KU (Eftersläpning år) 4) Modell baserade lönesummor (Eftersläpning kvartal) Företag till arbetsställe via nyckel 5) Regionalt fördelade statliga kostnader och inkomster

12 Källor 1)Företag och anställda på 5-siffer SNI Källa FDB Samma som i SSD men med regional upplösning 2) Omsättning enligt momsregistret ”Modellbaserad” statistikFöretag till arbetsställe via nyckel Nyckel =antal anställda OBS Två tabeller Tabeller med fördelning enligt bransch och storleksklass Omsättningen är utsläckt för celler med färre än tre enheter utan fördelning enligt bransch och storleksklass Alla enheter med

13 Avdelningar - SNI 2002 och SNI 2007

14 Utökningar inom företagstjänster: nya avdelningar ● Avdelning för miljöaktiviteter ● Avdelning för information och kommunikation ● Avdelning för kultur, nöje, rekreation ● Reparationsverksamhet Jordbruk

15 Prognosmodellen

16 Gränssnitt och Användning

17 Projekt rAps_DB

18 (2) Arbets- marknad (1) Befolkning (4) Bostads- marknad (5) Eftermodell kommun (3) Regional- ekonomi rAps regionala modell, fem moduler Bef (t) = Bef (t-1) + födda – döda + infl(*) - utfl Utbildade --> Flyttning(*) Prod X = AX+C+I+Ex-Im Förädlingsvärde Disponibel inkomst Syss L D = L D (X) --> Flyttning(*) Inkomster Utbud L S =L S (Bef) In- och utpendling, prel. Transfereringar, Välfärdstjänster L S = L D In- och utpendling, Arbetslöshet Hushåll Bostadsbyggande Småhuspris Bostäder, befolkning Sysselsättning,pendling Komm. Inkomster & Kostn.

19 Skapa projekt i tid/rum Skapa en modell specifikation Kör modellen för aktuell specifikation Kalibrera och analysera Skapa ny specifikation… etc. Don´t forget - all models are wrong !


Ladda ner ppt "Bakgrund Under 1990-talet växte det fram konkreta idéer och samlade behov om ett gemensamt system för regionala analyser och prognoser som var konsistenta."

Liknande presentationer


Google-annonser