Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Grundutbildning 2007 24/25 jan 31 jan/1 feb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Grundutbildning 2007 24/25 jan 31 jan/1 feb."— Presentationens avskrift:

1 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Grundutbildning 2007 24/25 jan 31 jan/1 feb

2 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Schema 24 januari 09.30-11.30 –Introduktion/bakgrund –Om regioner och analysbehov 12.30-17.00 –Programvaran –Att göra befolkningsprognoser –Genomgång av statistik och parametrar för befolkningsprognoser

3 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Schema 25 januari 09.15-11.30 –Summering av gårdagen –Befolkningsprognoser för 2 regioner –Kalibrering av modellen 12.30-16.00 –Befolkningsprognos för kommun, uppgift –Koppling mellan befolkning och arbets- och bostadsmarknad i rAps –Läxa till nästa kurstillfälle

4 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Inloggning

5 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Introduktion/Bakgrund

6 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 BakgrundBakgrund AnvändareAnvändare AnvändningAnvändning ÖvningÖvning Introduktion/Bakgrund

7 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 –1634 Regeringsform länsförvaltning –Decentralistisk tendens –Kommunala ansvaret utökas –1970 Vertikala sektorsintressen –Länsdemokrati linje –Förvaltningsreform 1991 –Länets utveckling och framtid. –EU medlemskap 1995

8 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Länstyrelsernas uppgiftLänstyrelsernas uppgift –statliga förvaltningen i länet (i den mån inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter) –länet utvecklas på ett sådant sätt att fastställda nationella mål får genomslag, samtidigt som hänsyn skall tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

9 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Nutek – Verket för näringslivsutveckling Sveriges centrala näringspolitiska myndighet. Bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt och välstånd i hela landet genom......fler nya företag...fler växande företag...fler starka regioner

10 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 NUTEK FinansieringFinansiering Information, rådgivning analys och stödInformation, rådgivning analys och stöd Förvaltningsmyndighet och utbetalande myndighet för den Europeiska regionala utvecklingsfonden (strukturfondsprogrammenFörvaltningsmyndighet och utbetalande myndighet för den Europeiska regionala utvecklingsfonden (strukturfondsprogrammen )

11 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 LänsplaneringLänsplanering –UMDAC-modellen sent 60-tal –Regionala prognoser EU regionalt perspektivEU regionalt perspektiv –beskrivning och utvärdering Behov av analysverktygBehov av analysverktyg –Stöd till regionerna –Konsistenta regionala prognoser –Enkelt – Flexibelt - Stöd

12 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Nuläge (statiskt)Nuläge (statiskt) Utveckling – historia och framtid (dynamisk)Utveckling – historia och framtid (dynamisk) Jämförande – inrikes och utrikes (benchmarking)Jämförande – inrikes och utrikes (benchmarking) Indelningar (grupperingar)Indelningar (grupperingar) Samband (regressionsanalys)Samband (regressionsanalys) Konsekvenser (simulering)Konsekvenser (simulering) Typer av analyser *

13 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 SCB (1858) Landshövdingeberättelsernas innehåll Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhetLänets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet Länets innevånareLänets innevånare NäringarnaNäringarna Kommunikations-anstalter & varubytenKommunikations-anstalter & varubyten Kameral-förhållandenKameral-förhållanden PolitiPoliti (12 tabeller plus undertabeller.)

14 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Konglig Maj:ts Befallningshafvares femårsberättelser 1876-80, Örebro län

15 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 SCB –rAps –Norsk inspiration –WSP, SINTEF,(SOGETI) –Utvecklades under 1990-talet

16 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 rAps element Webb RIS-databasen –Kommun/läns/FA-paket –Databas –Kartmodul Help_desk Lokalt på PC/MONA-server Raps_DB Modellsystem

17 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 rAps RIS

18 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Administrativ vs Funktionella regioner

19 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 rAps prognosmodell Lokal Raps_DBModellsystem Regional modellRegional modell –Befolkning –Regional ekonomi –Arbetsmarknad –Bostadsmarknad –Kommunmodell Flerregional modellFlerregional modell

20 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 (2) Arbets- marknad (1) Befolkning (4) Bostads- marknad (5) Eftermodell kommun (3) Regional- ekonomi rAps prognos

21 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Modellbaserad prognosÖppen specifikation

22 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Eget val Region Kommun/län komb. av reg. FA- region Kommun/län komb. av reg. FA- region 149 justerbara parametrar Konsekvenser av Aktiviteter T.ex. Investering alt. avveckling T.ex. Investering alt. avvecklingAntaganden Makroekonomi LU, SCB Dem.prognos Makroekonomi LU, SCB Dem.prognos

23 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Flerregional - Hanterar flera regioner tillsammans enligt en regional princip - Stämmer av flyttning och interregional handel –Iterationer ÅR 2.. Komb. av reg KonsistensFlyttInrikeshandel Nej JA ÅR 1 *

24 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Administrativa & Funktionella regioner Två typer av regioner i rAps AdministrativaKommunLänFunktionellaarbetsmarknadsregioner

25 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Kommuner Länsstyrelser Regionförbund Departement Intresseorganisationer Universitet Konsultföretag Användare

26 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 rAps ris (webben)rAps ris (webben) –Nulägesbeskrivning –Trendanalyser –Komparativa studier –Uppföljningar Användning

27 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Användning

28 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Användning Källa: Samhällsekonomiska aspekter av ett vinter-OS Östersund och Åre 2014

29 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Att generera ett projekt

30 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Utsnitt i geografi och tid

31 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Utsnitt i geografi och tid

32 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Utsnitt i geografi och tid

33 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Utsnitt i geografi och tid

34 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Utsnitt i geografi och tid

35 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Utsnitt i geografi och tid

36 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Utsnitt i geografi och tid Vänster meny Data Aktiviteter Modellkörning Rapporter

37 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 DATA

38 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Högerklicka ger val AKTIVITETER Högerfönstret

39 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Högerklicka ger val Modellkörningar Högerfönstret

40 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 RAPPORTER Högerfönstret

41 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Rapportgenerator Snabbrapport och benämningar O = statistik 1 = Din första modell (O-alt) 2 = Din andra modell etc.

42 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Rapporter

43 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Högerklicka ger val Modellkörningar Högerfönstret

44 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Guide till modellspecifikation

45 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Guide till modellspecifikation

46 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Guide till modellspecifikation

47 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Modellkörning

48 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 5 delmodeller

49 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Justering av modell

50 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Högerklicka ger val AKTIVITETER Högerfönstret

51 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Guide till aktiviteter

52 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Guide till aktiviteter

53 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Guide till aktiviteter

54 rAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 rAps arbetsgång Skapa projekt i tid/rum Skapa en modell specifikation Kör modellen för aktuell specifikation Kalibrera och analysera Skapa ny specifikation… etc.


Ladda ner ppt "RAps utbildning 2007 rAps utbildning 2008 Grundutbildning 2007 24/25 jan 31 jan/1 feb."

Liknande presentationer


Google-annonser