Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxt, tillväxt, tillväxt… BNP, tillväxt, WISP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxt, tillväxt, tillväxt… BNP, tillväxt, WISP."— Presentationens avskrift:

1 Tillväxt, tillväxt, tillväxt… BNP, tillväxt, WISP

2 BNP  BNP – Bruttonationalprodukt  Summan av alla varor och tjänster som tillverkats under ett år  Summerar förädlingsvärdena (Vad företagen bidragit med för att öka värdet av produkten/tjänsten man tillverkat)  Halvfabrikat och råvaror räknas ej  BNP/capita för jämförelser mellan länder

3 Tillväxt  Ökning av BNP  Tillväxt sker genom:  Ökande insatser av produktionsfaktorer  Ökad produktivitet  Ökning av den samlade produktionen – ökade inkomster – möjligheter att öka levnadsstandard  Sverige halkat efter i OECD-statistiken

4 Problem med BNP- begreppet  Hemarbete räknas ej  Svartarbete räknas ej  Värdering av produkterna, t.ex. offentlig sektor där förädlingsvärdet = kostnad för produktion (avslöjar inte bidrag till välfärd)  Behandlar alla produkter lika, även om de utgör ”kostnader”, t.ex. polis, domstol  Inkluderar ej miljökostnader  Säger inget om fördelningen

5 Andra välfärdsmått  Antal bilar, TV-apparater /inv.  Tandläkare, läkare/inv.

6 WISP Weighted Index of Social Development  Tar hänsyn till sociala, kulturella och politiska faktorer  Långt och hälsosamt liv  God natur- och arbetsmiljö  Rik fritid  Demokrati  Politiskt deltagande  Rättsäkerhet  Låg brottslighet  Familj och sociala nätverk  Förtroende  Gemenskap och solidaritet  Begränsade etniska, politiska och religiösa konflikter  Jämlikhet mellan kön, klass och generationer


Ladda ner ppt "Tillväxt, tillväxt, tillväxt… BNP, tillväxt, WISP."

Liknande presentationer


Google-annonser