Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

5. Ekonomins grunder Vad är ekonomi ? Behoven är större än resurserna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "5. Ekonomins grunder Vad är ekonomi ? Behoven är större än resurserna"— Presentationens avskrift:

1 5. Ekonomins grunder Vad är ekonomi ? Behoven är större än resurserna
= det ekonomiska problemet = man måste hushålla med resurserna för att tillgodose behoven.

2 Produktion Behov tillgodoses genom produktion av varor och tjänster (= nyttigheter) För att producera måste man använda produktionsfaktorer (produktionsresurser)

3 Produktionsfaktorerna
Naturresurser (naturtillgångar, råvaror och halvfabrikat som stål och plast) Arbete (även humankapitalet) Kapital (realkapital = fysiska hjälpmedel och byggnader m.m. finanskapital = pengar)

4 Att vara ekonomisk (att hushålla)
Innebär att välja ! Eftersom resurserna är begränsade (alla kan inte få allting man vill ha) Det gäller: individer - privatekonomi företag - företagsekonomi hela samhället - samhällsekonomi

5 Ekonomi handlar om: Tillfredsställa behov med begränsade resurser
Att välja hur och till vad resurserna ska användas Alltså handlar ekonomi också om PRODUKTION och ARBETE


Ladda ner ppt "5. Ekonomins grunder Vad är ekonomi ? Behoven är större än resurserna"

Liknande presentationer


Google-annonser