Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP"— Presentationens avskrift:

1 PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP
Björn Bjerke Professor i entreprenörskap Linnéuniversitet Kalmar

2 ENTREPRENÖRSKAP = FÖRETAGSAMHET!

3 ATT ”INTE BARA VARA” OCH ”ATT AGERA SOM OM”:
ATT VARA FÖRETAGSAM INNEBÄR I GRUNDEN ”ATT INTE BARA VARA”! ATT VARA FÖRETAGSAM INNEBÄR OCKSÅ ATT INTE DRIVAS AV DE RESURSER SOM FINNS (ELLER FÖRVÄNTAS KOMMA) UTAN AGERA ”SOM OM”!

4 ENTREPRENÖRSKAP (FÖRETAGSAMHET) FINNS ÖVERALLT:
I AFFÄRSSEKTORN PÅ MARKNADER I DEN OFFENTLIGA SEKTORN PÅ INSTITUTIONER I MEDBORGARSEKTORN PÅ PUBLIKA PLATSER

5 ENTREPRENÖRIELLA RESULTAT:
AFFÄRSENTREPRENÖRER = FÖRETAGSSAMMA PERSONER , SOM ÄR EKONOMISKT DRIVNA OCH SOM TILLFREDSSTÄLLER EFTERFRÅGAN PÅ OLIKA MARKNADER GENOM NYA VAROR OCH TJÄNSTER. SAMHÄLLSENTREPRENÖRER (I LÄNDER MED GERMANSKA SPRÅK) = SOCIALA ENTREPRENÖRER (I LÄNDER MED LATINSKA SPRÅK) = FÖRETAGSAMMA MEDBORGARE, SOM ÄR IDÉDRIVNA OCH SOM TILLFREDSSTÄLLER SAMHÄLLSBEHOV GENOM NYA VERKSAMHETER. ENTREPRENÖRER I DEN OFFENTLIGA SEKTORN = ANSTÄLLDA I DEN OFFENTLIGA SEKTORN, SOM AGERAR ”SOM OM” FÖR DET GEMENSAMMAS FROMMA UTÖVER ATT ENDAST ”BARA VARA”. EN ENTREPRENÖR KAN NATURLIGTVIS VARA I FLERA SEKTORER SAMTIDIGT, MEN DETTA ÄR INTE ALLS ENKELT ELLER RÄTLINJIGT!

6 PUBLIKA PLATSER: FYSISKA, VIRTUELLA, DISKURSIVA OCH EMOTIONELLA ”ARENOR” SOM, I PRINCIP, ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA OCH SOM, I PRINCIP, INGEN KAN AVHÄNDA SIG ANSVAR FRÅN.

7 EXEMPEL PÅ FÖRETAGSAMMA HANDLINGAR PÅ PUBLIKA PLATSER:
FYSISKT: STARTA EN MUSIKFESTIVAL VIRTUELLT: DEBATTERA PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP PÅ NÄTET DISKURSIVT: INITIERA EN STUDIECIRKEL I PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP EMOTIONELLT: DISKUTERA MED ANDRA MEDBORGARE VAD DET INNEBÄR ATT VARA ”MALMÖ-BO”

8 NÅGRA FÖRSLAG TILL VAD SOM MENAS MED SAMHÄLLSENTREPRENÖRER:
SOCIALA FÖRETAGARE ENTREPRENÖRER INOM DEN SOCIALA EKONOMIN DELTAGARE I FÖRENINGSLIV DELTAGARE I PROTESTRÖRELSER FÖRETAGARE SOM HÅLLER PÅ CSR (”CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”) KULTURAKTIVISTER FÖRETRÄDARE FÖR FAIR TRADE/RÄTTVISEHANDEL MILJÖAKTIVISTER ANORDNARE AV SAMHÄLLSEVENT PUBLIKA ENTREPRENÖRER

9 VAD PUBLIKA ENTREPRENÖRER ÄR:
”PUBLIKT” ENTREPRENÖRSKAP INBEGRIPS I BEGREPPET SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP/SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP MEN MED ETT FÖRTYDLIGANDE: ”SOCIALT” ENTREPRENÖRSKAP SES NORMALT SOM EN VERKSAMHET SOM RÄTTAR TILL MISSFÖRHÅLLANDEN I SAMHÄLLET. ”PUBLIKT” ENTREPRENÖRSKAP SKAPAR DÄREMOT ”SOCIALITET ” = SAMHÄLLIGHET = (ADEKVAT) SAMHÄLLSBETEENDE, VILKET ÄR NÅGONTING SOM KAN SAKNAS I LOKALA SAMHÄLLEN ELLER NÅGONTING SOM SES SOM MARGINELLT OCH ENDAST BERÖR NÅGRA FÅ. PUBLIKA ENTREPRENÖRER FÖRSÖKER INTE GÖRA INSTITUTIONERNAS JOBB BÄTTRE ELLER VARA PRODUCENTER SOM ERBJUDER VAROR OCH TJÄNSTER PÅ EN MARKNAD, UTAN MEDBORGARE SOM ENGAGERAR ANDRA MEDBORGARE I ATT BYGGA VIDARE PÅ VÅRT KULTURELLA KAPITAL I AVSIKT ATT SKAPA MERA ”INNANFÖRSKAP” I VÅRT SAMHÄLLE. ETT ANNAT ORD FÖR EN PUBLIK ENTREPRENÖR SKULLE ALLTSÅ KUNNA VARA MEDBORGARENTREPRENÖR.

10 NÅGRA EXEMPEL PÅ PUBLIKA ENTREPRENÖRIELLA VERKSAMHETER:
RUSTA UPP NERGÅNGNA SAMHÄLLSOMRÅDEN AGENTURER FÖR STÖD OCH RÅD ÅTERANVÄNDING AV BYGGNADER OCH RESURSER FÖR SAMHÄLLELIGA ÄNDAMÅL TILLHANDAHÅLLANDE AV FÄRDIGHETSTRÄNING STARTA TIDNINGAR FÖR HEMLÖSA SKAFFA MEDEL TILL ATT BEFRÄMJA NÅGON ALLMÄNNYTTIG SAK VOLONTÄRVERKSAMHET KULTURAKTIVITETER SOM INTE ÄR KOMMERSIELLA IDROTTSAKTIVITETER SOM INTE ÄR KOMMERSIELLA

11 STUDIER PEKAR PÅ ATT PUBLIKA ENTREPRENÖRER KAN UTÖVA EN PÅVERKAN AV SAMHÄLLET PÅ FYRA SÄTT:
FÖRNYELSE AV ETT SAMHÄLLE I EN MERA VID MENING. PROFESSIONALISERING AV VOLONTÄRVERKSAMHET. SPRIDNING AV VÄLFÄRD TILL FLER MÄNNISKOR. DEMOKRATISK FÖRNYELSE.

12 TRE GODA SKÄL ATT KRAFTIGARE BEAKTA PUBLIKA ENTREPRENÖRER:
DE UTGÖR EN VÄXANDE ANDEL AV SYSSELSÄTTNINGEN I ETT SAMHÄLLE. DE UTGÖR DEN GRUPP SOM MEST BETONAR MENINGSFULLHETEN I TILLVARON. DE GER ANNORLUNDA BILDER AV VERKLIGHETEN OCH LEDER DÄRMED TILL MER INNOVATIONER OCH EN MERA HÅLLBAR UTVECKLING.

13 FORSKNING KRING PUBLIKA ENTREPRENÖRER I SVERIGE:
BEGREPPET ”SAMHÄLLSENTREPRENÖR” ÄR INTE MYCKET MER ÄN TIO ÅR GAMMALT. JAG HAR FORSKAT PÅ ÄMNET SEDAN 2003. JAG MYNTADE BEGREPPET ”PUBLIK ENTREPRENÖR” 2005. JUST NU DRIVER JAG ETT FORSKNINGSPROJEKT KRING ”PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP” SEDAN BÖRJAN AV 2009. VI ÄR EN FORSKARGRUPP PÅ 12 PERSONER, AV VILKA 4 ÄR AKADEMIKER OCH 8 ÄR PUBLIKA ENTREPRENÖRER UTANFÖR AKADEMIN. VI SPECIALSTUDERAR SEX DELPROJEKT: BRYGGERIET CENTRUM FÖR PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP IMAGO/MEDBORGARKOMMUNIKATION KALMAR KOMMUN OCH PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP HÖGSBY KOMMUN OCH PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP KVINNOR I NORDEN


Ladda ner ppt "PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP"

Liknande presentationer


Google-annonser