Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP Björn Bjerke Professor i entreprenörskap Linnéuniversitet Kalmar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP Björn Bjerke Professor i entreprenörskap Linnéuniversitet Kalmar."— Presentationens avskrift:

1 PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP Björn Bjerke Professor i entreprenörskap Linnéuniversitet Kalmar

2 ENTREPRENÖRSKAP = FÖRETAGSAMHET!

3 ATT ”INTE BARA VARA” OCH ”ATT AGERA SOM OM”: • ATT VARA FÖRETAGSAM INNEBÄR I GRUNDEN ”ATT INTE BARA VARA”! • ATT VARA FÖRETAGSAM INNEBÄR OCKSÅ ATT INTE DRIVAS AV DE RESURSER SOM FINNS (ELLER FÖRVÄNTAS KOMMA) UTAN AGERA ”SOM OM”!

4 ENTREPRENÖRSKAP (FÖRETAGSAMHET) FINNS ÖVERALLT: I MEDBORGARSEKTORN PÅ PUBLIKA PLATSER I DEN OFFENTLIGA SEKTORN PÅ INSTITUTIONER I AFFÄRSSEKTORN PÅ MARKNADER

5 ENTREPRENÖRIELLA RESULTAT: • AFFÄRSENTREPRENÖRER = FÖRETAGSSAMMA PERSONER, SOM ÄR EKONOMISKT DRIVNA OCH SOM TILLFREDSSTÄLLER EFTERFRÅGAN PÅ OLIKA MARKNADER GENOM NYA VAROR OCH TJÄNSTER. • SAMHÄLLSENTREPRENÖRER (I LÄNDER MED GERMANSKA SPRÅK) = SOCIALA ENTREPRENÖRER (I LÄNDER MED LATINSKA SPRÅK) = FÖRETAGSAMMA MEDBORGARE, SOM ÄR IDÉDRIVNA OCH SOM TILLFREDSSTÄLLER SAMHÄLLSBEHOV GENOM NYA VERKSAMHETER. • ENTREPRENÖRER I DEN OFFENTLIGA SEKTORN = ANSTÄLLDA I DEN OFFENTLIGA SEKTORN, SOM AGERAR ”SOM OM” FÖR DET GEMENSAMMAS FROMMA UTÖVER ATT ENDAST ”BARA VARA”. EN ENTREPRENÖR KAN NATURLIGTVIS VARA I FLERA SEKTORER SAMTIDIGT, MEN DETTA ÄR INTE ALLS ENKELT ELLER RÄTLINJIGT!

6 PUBLIKA PLATSER: • FYSISKA, VIRTUELLA, DISKURSIVA OCH EMOTIONELLA ”ARENOR” SOM, I PRINCIP, ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA OCH SOM, I PRINCIP, INGEN KAN AVHÄNDA SIG ANSVAR FRÅN.

7 EXEMPEL PÅ FÖRETAGSAMMA HANDLINGAR PÅ PUBLIKA PLATSER: • FYSISKT: STARTA EN MUSIKFESTIVAL • VIRTUELLT: DEBATTERA PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP PÅ NÄTET • DISKURSIVT: INITIERA EN STUDIECIRKEL I PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP • EMOTIONELLT: DISKUTERA MED ANDRA MEDBORGARE VAD DET INNEBÄR ATT VARA ”MALMÖ-BO”

8 NÅGRA FÖRSLAG TILL VAD SOM MENAS MED SAMHÄLLSENTREPRENÖRER: • SOCIALA FÖRETAGARE • ENTREPRENÖRER INOM DEN SOCIALA EKONOMIN • DELTAGARE I FÖRENINGSLIV • DELTAGARE I PROTESTRÖRELSER • FÖRETAGARE SOM HÅLLER PÅ CSR (”CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”) • KULTURAKTIVISTER • FÖRETRÄDARE FÖR FAIR TRADE/RÄTTVISEHANDEL • MILJÖAKTIVISTER • ANORDNARE AV SAMHÄLLSEVENT • PUBLIKA ENTREPRENÖRER

9 VAD PUBLIKA ENTREPRENÖRER ÄR: • ”PUBLIKT” ENTREPRENÖRSKAP INBEGRIPS I BEGREPPET SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP/SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP MEN MED ETT FÖRTYDLIGANDE: – ”SOCIALT” ENTREPRENÖRSKAP SES NORMALT SOM EN VERKSAMHET SOM RÄTTAR TILL MISSFÖRHÅLLANDEN I SAMHÄLLET. ”PUBLIKT” ENTREPRENÖRSKAP SKAPAR DÄREMOT ”SOCIALITET ” = SAMHÄLLIGHET = (ADEKVAT) SAMHÄLLSBETEENDE, VILKET ÄR NÅGONTING SOM KAN SAKNAS I LOKALA SAMHÄLLEN ELLER NÅGONTING SOM SES SOM MARGINELLT OCH ENDAST BERÖR NÅGRA FÅ. – PUBLIKA ENTREPRENÖRER FÖRSÖKER INTE GÖRA INSTITUTIONERNAS JOBB BÄTTRE ELLER VARA PRODUCENTER SOM ERBJUDER VAROR OCH TJÄNSTER PÅ EN MARKNAD, UTAN MEDBORGARE SOM ENGAGERAR ANDRA MEDBORGARE I ATT BYGGA VIDARE PÅ VÅRT KULTURELLA KAPITAL I AVSIKT ATT SKAPA MERA ”INNANFÖRSKAP” I VÅRT SAMHÄLLE. – ETT ANNAT ORD FÖR EN PUBLIK ENTREPRENÖR SKULLE ALLTSÅ KUNNA VARA MEDBORGARENTREPRENÖR.

10 NÅGRA EXEMPEL PÅ PUBLIKA ENTREPRENÖRIELLA VERKSAMHETER: • RUSTA UPP NERGÅNGNA SAMHÄLLSOMRÅDEN • AGENTURER FÖR STÖD OCH RÅD • ÅTERANVÄNDING AV BYGGNADER OCH RESURSER FÖR SAMHÄLLELIGA ÄNDAMÅL • TILLHANDAHÅLLANDE AV FÄRDIGHETSTRÄNING • STARTA TIDNINGAR FÖR HEMLÖSA • SKAFFA MEDEL TILL ATT BEFRÄMJA NÅGON ALLMÄNNYTTIG SAK • VOLONTÄRVERKSAMHET • KULTURAKTIVITETER SOM INTE ÄR KOMMERSIELLA • IDROTTSAKTIVITETER SOM INTE ÄR KOMMERSIELLA • …

11 STUDIER PEKAR PÅ ATT PUBLIKA ENTREPRENÖRER KAN UTÖVA EN PÅVERKAN AV SAMHÄLLET PÅ FYRA SÄTT: • FÖRNYELSE AV ETT SAMHÄLLE I EN MERA VID MENING. • PROFESSIONALISERING AV VOLONTÄRVERKSAMHET. • SPRIDNING AV VÄLFÄRD TILL FLER MÄNNISKOR. • DEMOKRATISK FÖRNYELSE.

12 TRE GODA SKÄL ATT KRAFTIGARE BEAKTA PUBLIKA ENTREPRENÖRER: • DE UTGÖR EN VÄXANDE ANDEL AV SYSSELSÄTTNINGEN I ETT SAMHÄLLE. • DE UTGÖR DEN GRUPP SOM MEST BETONAR MENINGSFULLHETEN I TILLVARON. • DE GER ANNORLUNDA BILDER AV VERKLIGHETEN OCH LEDER DÄRMED TILL MER INNOVATIONER OCH EN MERA HÅLLBAR UTVECKLING.

13 FORSKNING KRING PUBLIKA ENTREPRENÖRER I SVERIGE: • BEGREPPET ”SAMHÄLLSENTREPRENÖR” ÄR INTE MYCKET MER ÄN TIO ÅR GAMMALT. • JAG HAR FORSKAT PÅ ÄMNET SEDAN 2003. • JAG MYNTADE BEGREPPET ”PUBLIK ENTREPRENÖR” 2005. • JUST NU DRIVER JAG ETT FORSKNINGSPROJEKT KRING ”PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP” SEDAN BÖRJAN AV 2009. • VI ÄR EN FORSKARGRUPP PÅ 12 PERSONER, AV VILKA 4 ÄR AKADEMIKER OCH 8 ÄR PUBLIKA ENTREPRENÖRER UTANFÖR AKADEMIN. • VI SPECIALSTUDERAR SEX DELPROJEKT: – BRYGGERIET – CENTRUM FÖR PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP – IMAGO/MEDBORGARKOMMUNIKATION – KALMAR KOMMUN OCH PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP – HÖGSBY KOMMUN OCH PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP – KVINNOR I NORDEN


Ladda ner ppt "PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP Björn Bjerke Professor i entreprenörskap Linnéuniversitet Kalmar."

Liknande presentationer


Google-annonser