Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.Introduktion a) resursfördelningsteori b) ekonomiska system 2.Mikroekonomi (konsumenter, marknader o. företag) 3.Makroekonomi (den ekonomiska politiken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1.Introduktion a) resursfördelningsteori b) ekonomiska system 2.Mikroekonomi (konsumenter, marknader o. företag) 3.Makroekonomi (den ekonomiska politiken."— Presentationens avskrift:

1 1.Introduktion a) resursfördelningsteori b) ekonomiska system 2.Mikroekonomi (konsumenter, marknader o. företag) 3.Makroekonomi (den ekonomiska politiken teori) Grundkurs 10 sp

2 Biologiska, sociala och psykologiska determinanter  Subsistensbehov (primära, absoluta)  mat, kläder, boende  självbevarelse  Överflödsbehov (sekundära, relativa)  Socialt sammanhang; livsstil, livssituation  yuppies, dinks, barnfamiljer, pensionärer, stadsbor, landsbor Varför ekonomi? Behov

3  iögonenfallande konsumtion (J.K. Galbraith). “Du är vad du konsumerar”.  begär (konsumism)  leva för att konsumera ?  självhävdelse  konsumtionen som signal och del av identiteten  Psykologiska behov (andliga, “djupandliga”, kulturella)  självförverkligande  Behoven ackumuleras hierariskt Varför ekonomi? Behov Överflödsbehov…

4  Produktion  att transformera (omvandla) resurser till produkter  initiativ, koordinering, risktagning  entreprenör som varseblir “luckorna” på marknaden  output = resultatet av resursanvändningen (input) Produktionsfaktorerna

5  Arbete  arbetskraft, entreprenörer  kvantitet och kvalitet  Realkapital  konkreta insatser i produktionen, till skillnad från monetärt kapital = pengar  av mänskan tillverkade produktionsfaktorer  kvantitet och kvalitet  Naturtillgångar (jord)  allt det som kan erhållas från naturen Produktionsfaktorerna forts…

6  Teknologi, kunskap  vad som kan produceras och hur det bäst görs  inbäddat i realkapital, arbete, naturtillgångar, energi  kvantitet och kvalitet  Energi  ingår i all ekonomisk aktivitet; både i produktion, distribution och konsumtion  Resurserna ger gränserna för vad som kan produceras på kort sikt Produktionsfaktorerna forts…

7  Privata  exkluderar andra från konsumtion  t.ex. bostad, våra inköp i butiken  Kollektiva  samtidigt tillgängliga för andra  t.ex. luft, TV-program, försvarsmakten  Semikollektiva  mix av privat och kollektiv konsumtion  t.ex. parker, landsvägar, broar  trängseleffekter minskar kollektiv nytta Nyttigheter: Indelning

8  Materiella  fysiska produkter, “varor”  Immateriella  tjänster  Varaktiga  ger nytta under en lång tid, ex. bostad, bil, utbildning  Icke-varaktiga  förbrukas vid konsumtion, ex. mat, taxiresa  Semidurabla  varor med begränsad livslängd, ex. kläder, skor Nyttigheter: Indelning forts…

9 n Allokeringseffektivitet (subjektiv) – rätt mängd resurser tilldelas för olika nyttigheter, så att vi varken producerar för mycket eller för litet av någon nyttighet –  optimum: när resurserna inte kan omfördelas utan att totala nyttan minskar n Produktionseffektivitet (objektiv) – den tilldelade resursmängden bör användas så effektivt som möjligt –  optimum: när man inte längre kan få lika mycket av samma sak med mindre mängd resurser – … eller mera av samma sak med lika mängd resurser Effektivitetsbegrepp


Ladda ner ppt "1.Introduktion a) resursfördelningsteori b) ekonomiska system 2.Mikroekonomi (konsumenter, marknader o. företag) 3.Makroekonomi (den ekonomiska politiken."

Liknande presentationer


Google-annonser