Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 1 Likheter och skillnader mellan de nordiska EU-ekonomierna Erkki Liikanen Stockholm 15.10.2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 1 Likheter och skillnader mellan de nordiska EU-ekonomierna Erkki Liikanen Stockholm 15.10.2007."— Presentationens avskrift:

1 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 1 Likheter och skillnader mellan de nordiska EU-ekonomierna Erkki Liikanen Stockholm 15.10.2007

2 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 2 Penningpolitik  De nordiska EU-länderna har olika penningpolitik och olika valutor  Finland: Euron och valutaunion  Danmark: Danska kronan och koppling till euron via ERM II  Sverige: Svenska kronan och inflationsmål

3 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 3 2007: Folket uppskattar euron i Finland Gallupundersökning utförd i juli av T NS Gallup på uppdrag av Europaparlamentets informationskontor i Finland och den finska kommersiella tv-kanalen MTV3 Den gemensamma valutan Den inre marknaden Den stabila europeiska ekonomin Det stabila ränteläget på lånemarknaden De ökade globala påverkningsmöjligheterna Terrorbekämpningen De förbättrade mänskliga rättigheterna i världen Världens förbättrade miljöbetingelser Den ökade tryggheten De billigare livsmedlen och alkoholdryckerna Annat Inget Vet inte Vad uppskattas i EU?

4 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 4 Tillväxttakten i BNP

5 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 5 Branschvisa bidrag till arbetets produktivitet Källa: EU-Klems

6 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 6 Inflationen Konvergens

7 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 7 De offentligt anställdas andel av totala sysselsättningen Källa: OECD economic outlook database, 2004

8 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 8 Den offentliga sektorns över/underskott Överskott

9 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 9 Offentliga sektorns skuldsättning Sjunkande

10 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 10 Hur skiljer sig de nordiska länderna från varandra?

11 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 11 Ungas arbetslöshet

12 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 12 Sysselsättningsgraden

13 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 13 Deltidsanställningarnas andel Deltids- anställningarnas andel låg i Finland

14 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 14 Arbetskraftsbrist

15 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 15 Branschvis bruttovärdeökning, 2006 Källa: Eurostat

16 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 16 Tack! Erkki Liikanen


Ladda ner ppt "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 1 Likheter och skillnader mellan de nordiska EU-ekonomierna Erkki Liikanen Stockholm 15.10.2007."

Liknande presentationer


Google-annonser