Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför beter sig ekonomin som en berg- och dalbana?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför beter sig ekonomin som en berg- och dalbana?"— Presentationens avskrift:

1 Varför beter sig ekonomin som en berg- och dalbana?
Ett bildspel om konjunkturen

2 Familjen Johansson

3 Byn Sverige Familjen Johansson

4 Invånarna i Byn Sverige
Familjen Johansson 6 studerar 8 är arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade 49 arbetar 34 är barn eller pensionärer Invånarna i byn Sverige, år 2010 3 är värnpliktiga, hemarbetande, etc. Invånarna i byn Sverige är 100 stycken totalt. Byn Sverige

5 Ekonomin i Byn Sverige Familjen Johansson Byn Sverige Hög tillväxt
Låg tillväxt

6 Dessa svängningar kallas för en konjunkturcykel
Högkonjunktur Familjen Johansson Konjunkturcykel Byn Sverige Lågkonjunktur

7 Hur påverkar konjunkturen?
Högkonjunktur Familjen Johansson Konjunkturcykel Byn Sverige Lågkonjunktur

8 Familjen Johansson Familjen Johansson Byn Sverige Mamma Namn Anna
Ålder 42 år Yrke Lärare Pappa Namn Lars Ålder 39 år Yrke Industriarbetare Barn Namn Emma och Simon Ålder 15 år och 12 år Familjen Johansson Byn Sverige

9 Familjen Johansson Familjen Johansson Byn Sverige Familjens ekonomi
Bor i villa (1,3 miljoner) Familjen Johansson Byn Sverige

10 Familjen Johansson Familjen Johansson Byn Sverige Familjens ekonomi
Bor i villa (1,3 miljoner) Äger aktier/fondsparar Familjen Johansson Byn Sverige

11 Familjen Johansson Familjen Johansson Byn Sverige Familjens ekonomi
Bor i villa (1,3 miljoner) Äger aktier/fondsparar Har en bil (silvergrå Volvo V70) Familjen Johansson Byn Sverige

12 Familjen Johansson Familjen Johansson Byn Sverige Familjens ekonomi
Bor i villa (1,3 miljoner) Äger aktier/fondsparar Har en bil (silvergrå Volvo V70) Disponibel inkomst: kr / månad Familjen Johansson Disponibel inkomst är inkomsten efter att skatter och avgifter har betalats. Byn Sverige

13 Företaget Lars arbetar på
Producerar karossdetaljer till olika vägfordon Totalt är det 10 anställda Familjen Johansson x 5 Byn Sverige

14 Företaget Lars arbetar på
Producerar karossdetaljer till olika vägfordon Totalt är det 10 anställda Till sin hjälp har de en mängd olika maskiner Familjen Johansson x 5 Byn Sverige

15 Ökad export Familjen Johansson Byn Sverige
De senaste åren har varit bra för företaget Utländska kunder ökade beställningarna Försäljning Familjen Johansson Byn Sverige Ökad export

16 Ökad arbetstid Familjen Johansson Byn Sverige
För att hinna med i produktionen ökade arbetstiden och maskinerna var igång längre tid. Företaget blev effektivare Ökad produktivitet Försäljning Familjen Johansson Byn Sverige Ökad export

17 Ökade vinster Familjen Johansson Byn Sverige Företagets vinst ökade
Företaget behövde investera i fler maskiner Ökad produktivitet Försäljning Familjen Johansson Investeringar Byn Sverige Ökad export Ökad vinst

18 Familjens konsumtion Familjen Johansson Byn Sverige Ökad konsumtion
Lars fick en extra inkomst från övertiden vilket innebar att familjens sparande växte Säkert att ta ett lån till att köpa en andra bil Familjen Johansson Ökad konsumtion Byn Sverige Disponibel inkomst ökar Familjens skulder ökar

19 Samma mönster i hela byn
Optimismen inför framtiden var stor i hela byn bland företag och hushåll när det gick bra för ekonomin Familjen Johansson Ökad konsumtion Ökade investeringar Byn Sverige Inkomster och vinster ökar Skuldsättningen ökar

20 Nyanställningar Familjen Johansson Byn Sverige
Den ökade konsumtionen gör att företaget kan sälja ännu mer Nu räcker det inte längre med nya maskiner – företaget nyanställer Ökad produktivitet Försäljning Familjen Johansson Ökning stannar av Investeringar Byn Sverige Ökad export Ökad vinst Minskad arbetslöshet

21 Lägre arbetslöshet och goda statsfinanser
Fler kommer i arbete Detta minskar de offentliga utgifterna samtidigt som skatteintäkterna ökar Familjen Johansson +2 49 arbetar 6 studerar 8 är arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade -2 Byn Sverige 34 är barn eller pensionärer 3 är värnpliktiga, hemarbetande, etc.

22 Höjda löner Familjen Johansson Byn Sverige
Lägre arbetslöshet gör det svårare att få tag i personal Lönerna ökar i byn Sverige Nyanställda producerar mindre Familjen Johansson +2 51 arbetar 6 studerar 6 är arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade -2 Byn Sverige 34 är barn eller pensionärer 3 är värnpliktiga, hemarbetande, etc.

23 Högre priser Familjen Johansson Byn Sverige
Lön är priset på arbetskraft Höjda priser Inflationen stiger Familjen Johansson Byn Sverige

24 Familjens konsumtion Familjen Johansson Byn Sverige
Familjen har kronor per månad i disponibel inkomst Familjen sparar kronor och konsumerar kronor på: Familjen Johansson 4 600 kr Övrigt Bostaden kr Kläder & skor 1 600 kr Mat & dryck 5 100 kr Fritid & restaurang 6 400 kr Bil & transport 4100 kr Byn Sverige

25 Familjens konsumtion Familjen Johansson Byn Sverige
Inflation betyder att allt blir dyrare DYRARE Familjen Johansson DYRARE DYRARE! Övrigt Bostaden Kläder & skor Mat & dryck DYRARE! Fritid & restaurang Bil & transport Byn Sverige DYRARE DYRARE!

26 Inflationen gör allt dyrare
Samma varukorg väger nu lättare, eftersom den innehåller färre varor och tjänster 32 000 kronor Familjen Johansson Bostaden kr Kläder & skor 2 000 kr Mat & dryck 4 700 kr Fritid & restaurang 7 200 kr Bil & transport 5 700 kr Byn Sverige Före Efter

27 Sammanfattning: Tempen i ekonomin
Överhettning: konjunkturen vänder Högre priser - inflation Ökade kostnader för företagen Minskad produktivitet Familjen Johansson Företagen anställer fler Hushållen konsumerar mer Ökade vinster Förbättrad produktivitet Ökade investeringar Byn Sverige Ökad export

28 Minskad produktion Familjen Johansson Byn Sverige
Högre priser och högre räntor gör att hushållen konsumerar mindre Försäljningen börjar att minska på Lars företag Ökad produktivitet Försäljning Familjen Johansson Ökning stannar av Investeringar Produktionen minskar Byn Sverige Ökad export Ökad vinst Minskad arbetslöshet

29 Varsel Familjen Johansson Byn Sverige
Företaget har nu en överkapacitet Man blir tvungen att varsla om uppsägning Ökad produktivitet Försäljning Familjen Johansson Ökning stannar av Investeringar Produktionen minskar Oron sprider sig Varsel Byn Sverige Ökad export Ökad vinst Minskad arbetslöshet

30 Lågkonjunktur med full kraft
Arbetslösheten stiger Optimismen är bortblåst Men vändningen närmar sig faktiskt Ökad produktivitet Försäljning Familjen Johansson Ökning stannar av Investeringar Produktionen minskar Oron sprider sig Varsel Byn Sverige Ökad export Ökad vinst Minskad arbetslöshet

31 Effektiviseringar och vändningen
Kostnaderna är nu under kontroll Företaget har blivit effektivare och ökat sin konkurrenskraft Ökad produktivitet Försäljning Familjen Johansson Ökning stannar av Investeringar Produktionen minskar Oron sprider sig Varsel Byn Sverige Ökad export Ökad vinst Effektiviseringar Minskad arbetslöshet

32 Sammanfattning: Tempen i ekonomin
Överhettning: konjunkturen vänder Höga räntor Minskad konsumtion Minskad produktion Familjen Johansson Varsel Investeringar uteblir Ökad arbetslöshet Effektiviseringar i verksamheten Förbättrad produktivitet Byn Sverige Vändningen kommer

33 Företaget: en ljus framtid
En ny uppgång tar fart! Ökad produktivitet Försäljning Familjen Johansson Ökning stannar av Investeringar Produktionen minskar Oron sprider sig Varsel Byn Sverige Ökad export Ökad vinst Minskad arbetslöshet

34 Sveriges BNP per capita
Det går ständigt uppåt på sikt, även om vägen har haft ett par gupp…

35 Sveriges BNP-tillväxt
Konjunkturcykler på cirka 5 år 6 år 8 år 5 år 6 år 4 år 9 år 4 år 5 år 8 år

36 Sveriges BNP-tillväxt
2-3 procent tillväxt i genomsnitt

37 Sveriges BNP-tillväxt
2-3 procent tillväxt i genomsnitt Tillväxtdecennierna Problemåren Återhämtningen

38 Sveriges BNP-tillväxt
Tillväxtdecennierna Problemåren Återhämtningen 3,9 procent 2,6 procent 2,0 procent

39 När vänder det? Typisk lågkonjunktur i västekonomier: 9-12 månader
Allvarligare lågkonjunkturer: 18 månader

40 När vänder det? 2009 2010 BNP: Arbetslöshet: Produktivitet:
BNP: Arbetslöshet: Produktivitet: BNP minskade med drygt 5 procent under Under 2010 ökade däremot BNP med 5,5 procent. Värt att notera är dock att BNP i faktiska kronor fortfarande var lägre år 2010 jämfört med år 2008. Arbetslösheten var 6,2 procent under Under 2009 ökade arbetslösheten till 8,3 procent och under 2010 fortsatte arbetslösheten att öka marginellt till 8,4 procent. Procenttalen avser antalet arbetslösa som andel av arbetskraften, denna definition är den officiella arbetslösheten som SCB regelbundet presenterar. Under 2009 minskade näringslivets produktivitetstillväxt med 4 procent, under 2010 ökade däremot produktivitetstillväxten i näringslivet med 3,6 procent.

41 Källor och tips på fördjupning
Alla siffror om Sverige i konjunkturbildspelet kommer från myndigheten Statistiska Centralbyrån, Tips på fördjupning på Ekonomifakta Uppdelning av Sveriges befolkning: Hushållens sparande och konsumtion: Hushållens konsumtion uppdelat på ändamål: Sveriges BNP-utveckling: Arbetslösheten i Sverige: Produktiviteten i svenskt näringsliv: Om Ekonomifakta Ekonomifakta är en källa till information om Sveriges ekonomi med både teoretisk och praktisk information. Syftet med Ekonomifakta är att inspirera till samtal kring Sveriges utmaningar och möjligheter. Ekonomifakta presenterar också kontinuerligt kända och okända fakta om arbetsmarknaden, skatter, företagande, utbildning och forskning samt annat som har betydelse för samhällsekonomin. De källor som ekonomifakta.se använder sig av är svensk och internationell offentlig statistik. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv.


Ladda ner ppt "Varför beter sig ekonomin som en berg- och dalbana?"

Liknande presentationer


Google-annonser