Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur lockar vi fler besökare till Roslagen? Informationsmöten 11 jan – 3 feb Dan Löfgren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur lockar vi fler besökare till Roslagen? Informationsmöten 11 jan – 3 feb Dan Löfgren."— Presentationens avskrift:

1 Hur lockar vi fler besökare till Roslagen? Informationsmöten 11 jan – 3 feb Dan Löfgren

2 Program 18.30Nationell strategi för besöksnäringen 19.00Paus, kaffe och smörgås 19.20Gemensamt destinationsbolag i Roslagen 19.45Frågor och diskussion 20.30Avslutning

3 Stark tillväxt för svensk turism de senaste tio åren

4 Utländsk konsumtion i Sverige ökar mer än den inhemska konsumtionen

5 Turismens exportvärde ökar – betydelsefull varuexport minskar

6 Resevalutaunderskottet fortsätter att minska

7 Turismen skapar stora intäkter

8 Sammanfattning – Besöksnäringens betydelse i Sverige • Besöksnäringen blir allt viktigare för sysselsättning och ekonomisk tillväxt • 2009 omsatte näringen 252 miljarder kronor och hade 160 000 anställda på årsbasis • Påverkar bilden av Sverige utomlands och den regionala utvecklingen

9 Andelen som kommer från Roslagen – Vaxholm, Österåker, Östhammar och Norrtälje är ca…..

10 …1%!

11 Nationell strategi – hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring

12 Svensk Turism AB •SHR •SCR •SLAO •Svensk Handel •Jämtland-Härjedalen Turism •SAS •SJ •Viking Line •Stena Line, Strömma Turism, Transportgruppen, STF, FörTur m.fl.

13 Målgrupper Näringen själv: Företag Näringslivsorganisationer Destinationer Offentliga aktörer:Kommuner Regioner Myndigheter Statliga bolag Regering Riksdag

14 Vision 2020 Besöksnäringen: Sveriges nya basnäring

15 Vision 2020 - en fördubbling av svensk turism! Mål 201020152020 Omsättning (Mdr kr)252350500 Exportvärde (Mdr kr)94150250 Antal anställda160 000200 000300 000 Antal exportmogna destinationer162535 Image NBI Ranking1098 www.exportmognad.se

16 Vägar mot mål och vision 2020 • Tre fokusområden • Fyra strategiska mål • Sex huvudstrategier

17 1.Destinationsutveckling och teman 2.Offensiv marknadsföring och försäljning 3.En samordnad besöksnäring Tre fokusområden

18 1.Attrahera så många utländska besökare som möjligt inom de prioriterade målgrupperna 2.Utveckla fler exportmogna destinationer 3.Stödja redan exportmogna destinationer så att de kan öka sina volymer 4.Få fler svenskar att resa och utnyttja besöksnäringens tjänster i Sverige Fyra strategiska mål

19 1.Strategi för destinationsutveckling – att utveckla destinationer i världsklass 2.Strategi för finansiering – att attrahera kapital som accelererar utvecklingen av näringen 3.Strategi för samverkan mellan privat och offentlig sektor Sex strategier

20 4. Strategi för marknadsföring – att attrahera utvalda målgrupper 5.Strategi för entreprenörskap, företagande och kompetens 6.Strategi för hållbar besöksnäring Sex strategier

21 1.Urban Nature – svenska storstadsupplevelser 2.Natural Playground – Sverige som naturlig lekplats 3.Swedish Lifestyle – svenska kulturupplevelser 4.Vitalised Meetings – nyskapande mötesarrangemang Visit Swedens fyra positionsteman

22 1.Natural Playground – Sverige som naturlig lekplats 2.Swedish Lifestyle – svenska kulturupplevelser 3.Vitalised Meetings – nyskapande mötesarrangemang 4.Urban Nature – svenska storstadsupplevelser Enkätresultat positionsteman

23 •Stor ekonomi med ökad status •Samverkan, destinationer och teman •Tillgänglighet och hållbarhet i fokus •Utbildning, kompetens och innovationer i världsklass •Det är intressant och attraktivt att arbeta i den växande besöksnäringen Besöksnäringen 2020

24 En framgångsmodell för Sverige, Roslagen och Norrtälje?

25 PAUS!

26 Varför gemensamt destinationsbolag i Roslagen?

27 Bakgrund 1.Nationell strategi för besöksnäringen 2.Tio års erfarenhet av samarbete 3.Ändrade förutsättningar i omvärlden 4.Uppdrag från kommunstyrelsen

28 1. Nationell strategi •Samverkan geografiskt •Samverkan privat och offentligt •Exportmogna destinationer

29 2. Tio års samverkan •Ordning och reda •Kostnadseffektivitet •Ökad kännedom

30 3. Omvärlden •Ökade krav •Marknadstillväxt •Digitalisering

31 4. Uppdraget •Förankring med aktörerna •Förhandling med övriga kommuner •Förslag till beslut

32 Problemen •Avbrutna upphandlingar •Kommunallagen •Konkurrensneutralitet

33 Destinationsbolag •Kostnadseffektivitet •Kommersiell aktör •Naturligt nästa steg

34 Verksamhet •Destinationsutveckling •Drift av samtliga turistbyråer •Drift av Marknadsplats Roslagen •Samverkan med omvärlden

35 Marknadsplatsen

36 Principer •Kommunerna minoritetsägare •Lika stora poster för kommunerna •Driftbidrag nödvändiga •Privat kapital i majoritet

37 Bolagsbildning •Ombildning av Visit Östhammar •Ny verksamhetsidé •Ny bolagsordning •Nyemission

38 Frågeställningarna: 1.Är ett gemensamt destinationsbolag rätt verktyg? 2.Är modellen för ägande och styrning rätt? 3.Är den föreslagna verksamheten den rätta? 4.Vilka är alternativen?

39 Målet En av Sveriges fem mest attraktiva destinationer!

40 Vad sker nu? 1.Möten under januari-feb 2.Förhandlingar 3.Förslag till beslut mars-april 4.Bolagsbildning

41 Kommande möten Information för intresserade aktieägare?


Ladda ner ppt "Hur lockar vi fler besökare till Roslagen? Informationsmöten 11 jan – 3 feb Dan Löfgren."

Liknande presentationer


Google-annonser