Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möjligheter och utmaningar för näringslivets utveckling Kartläggning och analys av förutsättningar i den regionala kärnan Täby centrum-Arninge och Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möjligheter och utmaningar för näringslivets utveckling Kartläggning och analys av förutsättningar i den regionala kärnan Täby centrum-Arninge och Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 Möjligheter och utmaningar för näringslivets utveckling Kartläggning och analys av förutsättningar i den regionala kärnan Täby centrum-Arninge och Stockholm Nordost

2 Uppdraget Analys av vad som styr företags- etableringar Nulägesanalys av näringslivsstrukturen Kartläggning av beroendet av det omgivande samhället Fördjupad analys av den regionala stadskärnan Täby-Arninges potentiella näringslivsstruktur

3 Metod för genomförandet Insamling av underlagsmaterial Intervjuer –6 näringslivschefer –11 planeringsansvariga –7 företag –2 företagsorganisationer –4 övriga aktörer Statistisk kartläggning av näringslivsstruktur och utvecklingsförutsättningar (rAps) –Jämförelse mellan trafiksektorer –Kartläggning per kommun –Fördjupning avseende KIBS

4 Hur växer Nordost?

5 Antal sysselsatta per bransch Stockholms trafiksektorer och Uppsala kommun, 2008 Källa: SCB/rAps (WSPs bearbetning)

6 Sysselsättningstillväxt/bransch Stockholms trafiksektorer och Uppsala kommun, 1998-2008 Källa: SCB/rAps (WSPs bearbetning)

7 Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms trafiksektorer och Uppsala kommun, 1998-2008 Källa: SCB/rAps (WSPs bearbetning)

8 Ojämnt tillväxtmönster Utveckling i sysselsättning 1998-2008 Dagbefolkning ’ 98 Dagbefolkning ’ 08 Dagbefolkning tillv ä xt % Hela region947 1531 137 44120,1% Stockholm NO67 95378 24815,1% Uppsala75 99591 66120,6% Vallentuna5 3497 48039,8% Ö ster å ker7 8229 23418,1% T ä by20 11222 67412,7% Danderyd14 93016 3709,6% Vaxholm2 4112 5405,4% Norrt ä lje17 32919 95015,1% Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

9 Sysselsättningstillväxt i regionens tillväxtbranscher Stockholms trafiksektorer och Uppsala kommun, 1998-2008 Källa: SCB/rAps (WSPs bearbetning)

10 Hur ser befolkningen ut?

11 Stora skillnader mellan kommunerna Befolkningstillväxt 1998-2008 –Vaxholm 23% –Täby 3% Utbildningsnivå (nattbefolkning 25-64 år) –Danderyd 56% –Norrtälje 14% Tillväxt i lönesumma per anställd 2004- 2008 (nattbefolkning 25-64 år) –Danderyd 22% –Norrtälje 15%

12 Åldersfördelning 2008 Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

13 Åldrande befolkning Förändring 1998-2008 Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

14 Hur ser pendlingsmönstren ut?

15 Störst inpendling till centrum Trafiksektorer Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

16 Stora variationer inom Nordost Kommunnivå Nordost Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

17 Var jobbar invånarna?

18 Fördelning av sysselsättning Regionens invånare Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

19 I vilken bransch jobbar invånarna? Täby kommun Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

20 I vilken bransch jobbar invånarna? Norrtälje kommun Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

21 Var jobbar invånarna? Täby kommun Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

22 Var jobbar invånarna? Norrtälje kommun Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

23 Vilka jobbar i Nordost?

24 Fördelning av sysselsättning Alla anställda i regionen Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

25 I vilken bransch jobbar de anställda? Täby kommun Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

26 I vilken bransch jobbar de anställda? Norrtälje kommun

27 Varifrån kommer de anställda? Täby kommun Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

28 Varifrån kommer de anställda? Norrtälje kommun Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

29 Hur ser branschstrukturen ut?

30 Småföretagsdominans Andel arbetsställen i olika storleksgrupper Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

31 Utveckling per bransch Vallentuna kommun Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

32 Måttlig kunskapsintensiv verksamhet Sysselsättning 2008 Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

33 Vad tycker företagen?

34 Observationer från företagsintervjuerna Anledningar till att företagen lämnat Täby centrum-Arninge/Nordost: –bristen på lämpliga lokaler –begränsad tillgänglighet till kollektivtrafik –svårigheter att rekrytera – framför allt yngre utbildad personal Varierande relation och kommunikation med kommunen

35 Några illustrerande citat Vi har fått ett väldigt positivt bemötande av kommunen Kommunen kännetecknas att vi har en fantastiskt många entreprenörer och driftiga företagare. Kommunens arbete med närings- livsutveckling fungerar inte alls. Mycket bättre kommunikationer i Kista än i Arninge Vi kanske kan skapa 10 nya arbetstillfällen i år, men vi kanske inte kan anställa någon för det är så svårt att få tag en i lägenhet i närheten. Det mest grundläggande måste förbättras, att kommunen faktiskt har och tar kontakt med företagen. Vissa företag har flyttat på grund av kollektivtrafiken Det vi märker när vi ska rekrytera är det uppenbart finns ett motstånd mot de bristfälliga kommunikationerna. Det händer väldigt mycket intressanta saker här!

36 Sammanfattande reflektioner

37 Samarbetet inom Nordost Oklart hur förankrad Vision Stockholm Nordost är i kommunernas operativa näringslivsarbete Tidigare erfarenheter av samarbete främst kring infrastruktur Enighet om behovet av en gemensam strategisk plan för samverkan kring näringsliv

38 Utmaningar Begränsade rekryteringsmöjligheter –unga personer –rätt kompetens Svagheter i kommunikationsmöjligheter Brist på bostäder och moderna/flexibla lokaler Svag image Begränsad näringslivsdialog Svaga kopplingar till högre utbildning

39 Möjligheter Stort behov av student- och forskar- bostäder Attrahera forskning och utbildning Bygg på kommunernas olikheter Utveckla samverkansprocesserna –Näringsliv –Akademi (SU och KTH) –Andra regiondelar Öka finansiering från EU

40 Reflektioner kring kommunernas roll Betydelsen av kompetensmatchning - hög utbildning är inte tillräcklig! Behov av konkreta näringslivsstrategier –Attrahera företagsetableringar – t.ex. attityder och marknadsföring –Stimulera nyföretagande – t.ex. inkubatorer –Skapa tillväxt i befintliga företag – t.ex. företagsdialoger Småföretagsdominerad näringslivsstruktur Service och samverkan inom kommunen Betydelsen av strategiska satsningar

41 Den regionala stadskärnan Bostadsbyggande – för vem? Utnyttja Stockholms miljöprofil Underlätta nyföretagande –Inkubatorer Skapa möjligheter för tillväxtföretag –Samverkansplattformar –Flexibla lokallösningar


Ladda ner ppt "Möjligheter och utmaningar för näringslivets utveckling Kartläggning och analys av förutsättningar i den regionala kärnan Täby centrum-Arninge och Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser