Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möjligheter och utmaningar för näringslivets utveckling i Stockholm Nordost Täby kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möjligheter och utmaningar för näringslivets utveckling i Stockholm Nordost Täby kommun."— Presentationens avskrift:

1 Möjligheter och utmaningar för näringslivets utveckling i Stockholm Nordost Täby kommun

2 Befolkning (2008): Befolkningstillv ä xt. % (98-08): 3,3% Syssels ä ttning (-08): Syssels ä ttningstillv ä xt % (98-08): 13% Arbetss ö kande (-08): Lediga platser (-08): 873 Arbetsl ö shet % (-08): 2,8% Nattbefolkning (25-64 å r) med h ö gre utbildning (-08) : 39% Dagbefolkning (25-64 å r) med h ö gre utbildning (-08): 25% Befolkning å r % (-08): 67% BRP, mkr (-08): BRP, kr per capita (-08): L ö nsumma nattbefolkning (-08): L ö nsumma, kr per capita (-08): Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

3 Åldrande befolkning Andel 2008 och tillväxt i olika åldersgrupper Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

4 Var jobbar invånarna?

5 I vilken bransch jobbar invånarna? Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

6 Var jobbar invånarna? Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

7 Vilka jobbar i Täby?

8 I vilken bransch jobbar de anställda? Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

9 Varifrån kommer de anställda? Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

10 Hur ser branschstrukturen ut?

11 Branschsstruktur Arbetsställen per storlek och bransch 0 anst ä llda 1-4 anst ä llda 5-9 anst ä llda anst ä llda anst ä llda 250 eller fler anst ä llda Byggverksamhet Civila myndigheter, f ö rsvar Energi- o vattenf ö rs ö rjning, avfallshantering Forskning och utveckling, utbildning H ä lso- o sjukv å rd, sociala tj ä nster Jordbruk, skogsbruk Kreditinstitut, fastighetsf ö rvaltn, f ö retagstj ä nster Parti-, detaljihandel, transport, magasinering Personliga och kulturella tj ä nster Tillverkningsindustri Total %24%6%5%0,1% l ä gre Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

12 Måttlig sysselsättningsutveckling Förändring i antal sysselsatta Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

13 KIBS och High Tech Arbetsställen per storlek och bransch 0 anst ä llda 1-4 anst ä llda 5-9 anst ä llda anst ä llda anst ä llda 250 eller fler anst ä llda Tillverkning av l ä kemedel Tillverkning av transport-utrustning Tillverkning av maskiner och utrustning Tillverkning av elektrisk och optisk utrustning Utbildning Juridiska tj ä nster Finansiering Reklam, PR, marknadsf ö ring Teknik och FoU-konsulter Redovisning IT-konsulter Management Totalt KIBS/High Tech Totalt antal f ö retag Andel KIBS/High Tech33%34%10%9%10%20% Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

14 Måttlig kunskapsintensiv verksamhet Sysselsättning 2008 Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)


Ladda ner ppt "Möjligheter och utmaningar för näringslivets utveckling i Stockholm Nordost Täby kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser