Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsutveckling - Är det viktigt och i så fall för vem? Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsutveckling - Är det viktigt och i så fall för vem? Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor."— Presentationens avskrift:

1 Stadsutveckling - Är det viktigt och i så fall för vem? Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

2 Intresseorganisation för stadsutvecklare Partners bl a SKL, HUI, Svensk Handel, SHR, Fastighetsägarna, Boverket samt ett hundratal enskilda kommuner, företag och samverkansorganisationer Utbildning, Nätverk, Inspiration och Kunskap Svenska Stadskärnor

3 Frågeställningarna kring stadskärnans utveckling är komplexa och handlar om Fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling Handel och servicenäringen Bostäder och arbetsplatser Skötsel, drift och upprustning av gator och torg Varumärke, marknadsföring Händelser, events och arrangemang Kollektivtrafik, trafik och parkering Infrastruktur Trygghet och säkerhet Grönytor och parker Svenska Stadskärnor

4 Kvalitetsmärkning Hjälp-till-självhjälp/checklista Framarbetad i ett europeiskt utvecklingsprojekt Utvärderar styrkan och hållbarheten i processen och organisationen Lotshjälp finns

5 Årets Stadskärna Målstyrningen blir effektiv Bedömer den egna utvecklingen Medialt genomslag Inspirerar andra städer Benchmarking Erfarenhetsöverföring 2012 – Visby!

6 Utbildningar UCM Professional Bacis – grundläggande kunskap om centrumutveckling UCM Professional Update – senaste utvecklingen med aktuella föreläsare från akademi och näringsliv UCM Ledarskap – utveckla ditt ledarskap och förstå dina egna drivkrafter med inriktning på samverkan

7 Staden är en tillväxtmotor Staden identifierar sina brukare Stora värden investerade i städernas fastigheter och infrastruktur Investeringar i stadskärnan är lönsammare eftersom infrastrukturen finns Miljöbelastningen lägre eftersom tätheten är större Är staden viktig?

8 Framtidens städer Jan Sturesson, PWC Det räcker inte för en stad att enbart vidareutveckla traditionell kärn- verksamhet såsom skola, vård och omsorg. Framtida strategiska kärnverksamheter handlar om varumärkesbyggande som fokuserar attraktion, uppmärksamhet och upplevelse.

9 UPP- LEVA LEVA ÖVERLEVA Den attraktiva staden Välfärdsstaten Fattigsverige Kommunal Maslowsk Behovspyramid enl Anders Ottensten, PWC

10 Skapa gemensamt fokus Förankra den långsiktiga utvecklingen Skapa mervärde för alla Kraftfullare marknadsföring Syfte med samverkan

11 Handel - Ökad lönsamhet - Kraftfullare marknadsföring Fastighetsägare - Högre fastighetsvärden - Bättre hyresbetalningsförmåga Kommunen - Ökad attraktivitet - Ökade investeringar Nytta

12 Tillgänglighet avgörande för handelns överlevnad Tillgänglighet kan förbättras på många sätt bl a genom läge, platstillgång, skyltning, prisnivå och trygghet Påverka opinionen, delta aktivt i samverkan Stöd era kunder, handel och konsumenter! Parkering i staden

13 Samverkanstips! • Kommunen är katalysator, inte motor • Bejaka eldsjälar! Släck inte elden! • Skapa en energisk kultur (aktiv) • ”De engagerade styr världen” • PPP kräver starkt engagemang • En svensk stadspolitik (jmfr Landsbygd)

14


Ladda ner ppt "Stadsutveckling - Är det viktigt och i så fall för vem? Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor."

Liknande presentationer


Google-annonser