Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat av utvärderingen Sammanfattning Slutsatser och diskussion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat av utvärderingen Sammanfattning Slutsatser och diskussion"— Presentationens avskrift:

1 Unga med aktivitetsersättning Presentation av en samhällsekonomisk utvärdering
Resultat av utvärderingen Sammanfattning Slutsatser och diskussion Varför utvärdering

2 payoff Claes Malmquist och Sven Vikberg SamPop/NyttoSam sedan 1997
payoff startade 2007 AB sedan februari 2009 Kunder och uppdrag

3 Varför utvärdering Vi utvärderar det viktiga
Vi gör det viktiga mätbart Lyfter fram samhällsnyttan

4 Unga med aktivitetsersättning
Målgruppen är unga vuxna 19 – 29 år med aktivitetsersättning Skapa en gemensam ingång för målgruppen Samverkan i gemensamma lokaler för att minska rundgången I ett första steg identifiera 50 personer av totalt 278, som bedöms ha förmåga att gå ut i ett arbete eller studier Slutligt mål för deltagarna är arbete eller studier Målet är att 30 deltagare av de 50, skall gå ut i arbete eller studier

5 Unga med aktivitetsersättning
Resultatet för deltagarna 10 deltagare i urvalet 7 i arbete 1 i studier 2 fortsatt ersättning Samtliga deltagare var inte självförsörjande innan projektet

6 Samhällsekonomisk utvärdering
Samhällsekonomisk utvärdering av ett urval deltagare i projektet Före- och efterläge för deltagarna Alternativa modeller Scenarios jämförs med efterläget Typfall; både ett rehabiliterings- och samhällsekonomiskt perspektiv

7 VAD KOSTAR DET ATT INTE SAMVERKA?
Kostnad Ingenting görs Ordinarie verksamhet Samverkan Tid

8 NyttoSam - metod - Projekt/åtgärd som utvärderas Åtgärdskostnader
resursförbrukning inköpta tjänster Efterläge försörjning resursförbrukning Föreläge försörjning resursförbrukning ”inputmall” Rapporter

9 NyttoSam - sannolika scenarios -

10 Samhällsekonomiskt perspektiv - sammanfattning -
Lägre resursförbrukning Produktion Livskvalitet Nytta Projektkostnad Externa kostnader Egna kostnader

11 Unga med aktivitetsersättning - NyttoSam utvärdering -
Intäkten för samhället är 3 milj. kr, på ett års sikt, cirka 15,3 milj. kr på fem års sikt Lönsamheten är 2,7 milj. kr på kort sikt och 14,9 milj. kr på fem års sikt, vilket motsvarar närmare 1,5 milj. kr per deltagare Payoff-tiden är en månad Verkningsgraden är 36 procent

12 Unga med aktivitetsersättning - NyttoSam utvärdering -
Lönsamt för kommunen både efter 12 månader och på fem års sikt, kr och kr, payoff-tid sjumånader Regionen lönsamhet 1,9 milj. kr och 9,9 milj. kr på kort och medellång sikt, payoff-tid en månad Försäkringskassans har efter projektet lägre kostnader, payoff-tid två månader Arbetsförmedlingen har genom sin roll ökade kostnader Individerna har ökat sin disponibla inkomst med 25 kr per deltagare

13 Unga med aktivitetsersättning - NyttoSam utvärdering -
Aktör Unga med aktivitetsersättning Kommunen lönsamhet kort sikt/fem års sikt återbetalningstid kr/ kr 7 månader Regionen 1,9 milj. kr/9,9 milj. kr 1 månad Staten kr/2,7 milj. kr 4 månader Individerna ökad inkomst kort sikt per individ kr

14 Unga med aktivitetsersättning - NyttoSam utvärdering -
Unga med aktivitetsersättning relativt 30 utvärderingar genomförda av payoff: Payoff-tid en månad (14 månader) Åtgärdskostnad per deltagare kr ( kr) Verkningsgrad 36 procent (15 procent) • Kostnad per verkningsgrad och deltagare 995 kr (4 300 kr) • Lönsamhet per deltagare kr ( kr)

15 Unga med aktivitetsersättning - NyttoSam utvärdering -
Unga med aktivitetsersättning är ett projekt som så här långt resulterat i: Bättre styrning av samverkan mellan aktörerna Helhetssyn på deltagarnas situation Alternativ till att jobba traditionellt Mycket stor lönsamhet på samhällsnivå Deltagare som tagit ansvar för sina liv innan utslagning och marginalisering befästs ytterligare Ökad livskvalitet för deltagarna?

16 Unga med aktivitetsersättning - NyttoSam utvärdering -
Unga med aktivitetsersättning är ett intressant och omfattande projekt. Några nyckelfaktorer: Komplex målgrupp med långt gånget utanförskap Helhetssyn, samsyn, kompetens och kontinuitet Individens resurser och möjligheter tas tillvara Samverkan i fokus med en väg in Bedömning i ett första steg av potential att komma i egen försörjning kombinerat med praktiska arbetslivsinsatser i nästa steg ger mycket bra resultat

17 Unga med aktivitetsersättning - NyttoSam utvärdering -
Representativitet för hela projektet Kunskapsöverföring och implementering Samverkan och sedan, ansvar efter projektet Kvarvarande potential Fortsatt ansvar, uppföljning och utvärdering

18 Sambandet - NyttoSam utvärdering -
Sammanfattning och slutsats: Projektet är framgångsrikt Bör leda till fortsatt stöd för deltagarna Har ett arbetssätt och metodik som bör kunna användas i den reguljära verksamheten, men även för andra målgrupper

19 Samhällsekonomisk utvärdering
- förutsättningar - Vem är beställare och vad ska rapporten användas till? Vad skall utvärderas; projekt eller verksamhet? Målgrupp, syfte och mål? Urval eller totalstudie Standardmetod, före- och efterläge, eller alternativscenario Genomförd, pågående eller kommande åtgärd? Egna resurser för att ta fram uppgifter? Klargör ansvarsfördelning payoff och beställaren När önskas rapport och till vem/vilka? Hur skall resultatet redovisas, diskuteras, implementeras och följas upp?

20 Varför utvärdering Kompletterar traditionell redovisning
Från ett budget- till ett verksamhetsperspektiv med fokus på resultat Synliggöra nyttan av åtgärder Gå från ett kostnads- till ett investeringsperspektiv Jämföra insatsers effektivitet

21 Varför utvärdering Lärande och kompetensöverföring
Följa effekter av åtgärder på kort och lång sikt Prioritera resurser Beslutsunderlag Från kostnads- till investeringsperspektiv

22 Varför utvärdering Att inte gör något – göra som vanligt – att samverka Samverkan skall vara effektiv Sätta ett värde på åtgärderna Nyttan måste synliggöras Vad är ett bra resultat Hur använda resultatet

23 Arbetslinjen Gäller alla i arbetsför ålder (och arbetsföra ålderspensionärer) Ger fler i jobb Borde ge fler jobb Varje (ytterligare) arbetad timme är viktig Minskar utanförskap och marginalisering Är hushållning av resurser Skapar välstånd

24 payoff kontakt www.payoff.nu info@payoff.nu Claes Malmquist
Tel: 076 – E-post: Sven Vikberg Tel: 076 – E-post:


Ladda ner ppt "Resultat av utvärderingen Sammanfattning Slutsatser och diskussion"

Liknande presentationer


Google-annonser