Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Unga med aktivitetsersättning Presentation av en samhällsekonomisk utvärdering Unga med aktivitetsersättning Samhällsekonomisk utvärdering Resultat av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Unga med aktivitetsersättning Presentation av en samhällsekonomisk utvärdering Unga med aktivitetsersättning Samhällsekonomisk utvärdering Resultat av."— Presentationens avskrift:

1 Unga med aktivitetsersättning Presentation av en samhällsekonomisk utvärdering Unga med aktivitetsersättning Samhällsekonomisk utvärdering Resultat av utvärderingen Sammanfattning Slutsatser och diskussion Varför utvärdering

2 payoff Claes Malmquist och Sven Vikberg SamPop/NyttoSam sedan 1997 payoff startade 2007 AB sedan februari 2009 Kunder och uppdrag

3 Varför utvärdering Vi utvärderar det viktiga Vi gör det viktiga mätbart Lyfter fram samhällsnyttan

4 Unga med aktivitetsersättning Målgruppen är unga vuxna 19 – 29 år med aktivitetsersättning Skapa en gemensam ingång för målgruppen Samverkan i gemensamma lokaler för att minska rundgången I ett första steg identifiera 50 personer av totalt 278, som bedöms ha förmåga att gå ut i ett arbete eller studier Slutligt mål för deltagarna är arbete eller studier Målet är att 30 deltagare av de 50, skall gå ut i arbete eller studier

5 Unga med aktivitetsersättning Resultatet för deltagarna 10 deltagare i urvalet  7 i arbete  1 i studier  2 fortsatt ersättning Samtliga deltagare var inte självförsörjande innan projektet

6 Samhällsekonomisk utvärdering Samhällsekonomisk utvärdering av ett urval deltagare i projektet Före- och efterläge för deltagarna Alternativa modeller –Scenarios jämförs med efterläget –Typfall; både ett rehabiliterings- och samhällsekonomiskt perspektiv

7 VAD KOSTAR DET ATT INTE SAMVERKA? Kostnad Tid Ingenting görs Ordinarie verksamhet Samverkan

8 NyttoSam - metod - ”inputmall” Föreläge försörjning resursförbrukning Efterläge försörjning resursförbrukning Åtgärdskostnader kostnader resursförbrukning inköpta tjänster Projekt/åtgärd som utvärderas Rapporter

9 NyttoSam - sannolika scenarios -

10 Samhällsekonomiskt perspektiv - sammanfattning - Projektkostnad Nytta Produktion Lägre resursförbrukning Egna kostnader Externa kostnader Livskvalitet

11 Unga med aktivitetsersättning - NyttoSam utvärdering - Intäkten för samhället är 3 milj. kr, på ett års sikt, cirka 15,3 milj. kr på fem års sikt Lönsamheten är 2,7 milj. kr på kort sikt och 14,9 milj. kr på fem års sikt, vilket motsvarar närmare 1,5 milj. kr per deltagare Payoff-tiden är en månad Verkningsgraden är 36 procent

12 Lönsamt för kommunen både efter 12 månader och på fem års sikt, 55 000 kr och 556 000 kr, payoff-tid sjumånader Regionen lönsamhet 1,9 milj. kr och 9,9 milj. kr på kort och medellång sikt, payoff-tid en månad Försäkringskassans har efter projektet lägre kostnader, payoff-tid två månader Arbetsförmedlingen har genom sin roll ökade kostnader Individerna har ökat sin disponibla inkomst med 25 kr per deltagare Unga med aktivitetsersättning - NyttoSam utvärdering -

13 AktörUnga med aktivitetsersättning Kommunen lönsamhet kort sikt/fem års sikt återbetalningstid 55 000 kr/556 000 kr 7 månader Regionen lönsamhet kort sikt/fem års sikt återbetalningstid 1,9 milj. kr/9,9 milj. kr 1 månad Staten lönsamhet kort sikt/fem års sikt återbetalningstid 366 000 kr/2,7 milj. kr 4 månader Individerna ökad inkomst kort sikt per individ 25 000 kr

14 Unga med aktivitetsersättning - NyttoSam utvärdering - Unga med aktivitetsersättning relativt 30 utvärderingar genomförda av payoff: Payoff-tid en månad (14 månader) Åtgärdskostnad per deltagare 35 000 kr (64 000 kr) Verkningsgrad 36 procent (15 procent) Kostnad per verkningsgrad och deltagare 995 kr (4 300 kr) Lönsamhet per deltagare 270 000 kr (29 000 kr)

15 Unga med aktivitetsersättning är ett projekt som så här långt resulterat i: Bättre styrning av samverkan mellan aktörerna Helhetssyn på deltagarnas situation Alternativ till att jobba traditionellt Mycket stor lönsamhet på samhällsnivå Deltagare som tagit ansvar för sina liv innan utslagning och marginalisering befästs ytterligare Ökad livskvalitet för deltagarna? Unga med aktivitetsersättning - NyttoSam utvärdering -

16 Unga med aktivitetsersättning är ett intressant och omfattande projekt. Några nyckelfaktorer: Komplex målgrupp med långt gånget utanförskap Helhetssyn, samsyn, kompetens och kontinuitet Individens resurser och möjligheter tas tillvara Samverkan i fokus med en väg in Bedömning i ett första steg av potential att komma i egen försörjning kombinerat med praktiska arbetslivsinsatser i nästa steg ger mycket bra resultat Unga med aktivitetsersättning - NyttoSam utvärdering -

17 Representativitet för hela projektet Kunskapsöverföring och implementering Samverkan och sedan, ansvar efter projektet Kvarvarande potential Fortsatt ansvar, uppföljning och utvärdering Unga med aktivitetsersättning - NyttoSam utvärdering -

18 Sammanfattning och slutsats: Projektet är framgångsrikt Bör leda till fortsatt stöd för deltagarna Har ett arbetssätt och metodik som bör kunna användas i den reguljära verksamheten, men även för andra målgrupper Sambandet - NyttoSam utvärdering -

19 Samhällsekonomisk utvärdering - förutsättningar - Vem är beställare och vad ska rapporten användas till? Vad skall utvärderas; projekt eller verksamhet? Målgrupp, syfte och mål? Urval eller totalstudie Standardmetod, före- och efterläge, eller alternativscenario Genomförd, pågående eller kommande åtgärd? Egna resurser för att ta fram uppgifter? Klargör ansvarsfördelning payoff och beställaren När önskas rapport och till vem/vilka? Hur skall resultatet redovisas, diskuteras, implementeras och följas upp?

20 Varför utvärdering Kompletterar traditionell redovisning Från ett budget- till ett verksamhetsperspektiv med fokus på resultat Synliggöra nyttan av åtgärder Gå från ett kostnads- till ett investeringsperspektiv Jämföra insatsers effektivitet

21 Varför utvärdering Lärande och kompetensöverföring Följa effekter av åtgärder på kort och lång sikt Prioritera resurser Beslutsunderlag Från kostnads- till investeringsperspektiv

22 Varför utvärdering Att inte gör något – göra som vanligt – att samverka Samverkan skall vara effektiv Sätta ett värde på åtgärderna Nyttan måste synliggöras Vad är ett bra resultat Hur använda resultatet

23 Arbetslinjen Gäller alla i arbetsför ålder (och arbetsföra ålderspensionärer) Ger fler i jobb Borde ge fler jobb Varje (ytterligare) arbetad timme är viktig Minskar utanförskap och marginalisering Är hushållning av resurser Skapar välstånd

24 payoff kontakt www.payoff.nu info@payoff.nu Claes Malmquist  Tel: 076 – 83 00 529  E-post: claes@payoff.nu Sven Vikberg  Tel: 076 – 13 41 503  E-post: sven@payoff.nu


Ladda ner ppt "Unga med aktivitetsersättning Presentation av en samhällsekonomisk utvärdering Unga med aktivitetsersättning Samhällsekonomisk utvärdering Resultat av."

Liknande presentationer


Google-annonser