Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt från Västtrafik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt från Västtrafik"— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt från Västtrafik
Fyrbodal Ny organisation Västtrafik Inriktning 2013 Tillköp Malin Johansson

2

3 Projektledare etablering Projektledare trafikomläggning
LEVERANS Mikael Olsson Buss Attila Ungvari Avtalsansvarig 4 st Projektledare etablering 1 st Kvalitetssamordnare 2 st Tåg/Spårvagn/Båt Jarl Samuelsson Leveransansvarig 3 st Fordonsförvaltare Projektledare trafikomläggning Anropsstyrd trafik Lars Wollter KIC Ronny Thörnqvist Upphandla Matti Lahtinen (TL) Lennart Karlberg Ann Strandberg 5 st Fordonsspecialist Störningssamordnare Enhet Avdelning/Team Roll/Tjänst

4 Strateg tillgänglighet
UTVECKLING Andreas Almquist Trafik Camilla Holtet Utredare 4 st Trafikutvecklare 6 st Trafikplanerare 5 st Strateg miljö 1 st Strateg säkerhet Strateg tillgänglighet Infrastruktur Stefan Ekman Kommun Hugo Lepik (TL) Malin Johansson Christina Bryvik System Pär Fröjmark (TL) Diana Björck Laursén Maria Gustafsson Enhet Avdelning/Team Roll/Tjänst

5 Uppdrag för Kommunkoordinatorerna
Föra en övergripande dialog med kommunerna i syfte att skapa förutsättning för en utveckling i linje med målbilderna och trafikförsörjningsprogrammet Säkerställa att kommunerna som samhällsbyggare främjar kollektivtrafiken Omhänderta viktiga frågor från kommunerna och kanalisera till rätt funktion/person inom Västtrafik Medverka i regionala forum Ansvara för tillköp och att dessa går i linje med de målbilder och strategier som finns framtagna

6 Fyra delregioner Skaraborg Fyrbodal Göteborgs-regionen Sjuhärad

7 och jag heter Malin Johansson!
Du når oss på: Hugo Lepik heter jag! Christina Bryvik! Göteborg stad & Göteborgsregionen och jag heter Malin Johansson! Skaraborg & Sjuhärad Fyrbodal & Göteborgsregionen

8 Trafikprogramsprocess
Regionfullmäktige Kollektivtrafiknämnd Trafikprogramsprocess VGR Regionalt kollektivtrafikråd Fyrbodal Gbg regionen Skaraborg Sjuhärad Delregionalt kollektivtrafikråd Delregionalt kollektivtrafikråd Delregionalt kollektivtrafikråd Delregionalt kollektivtrafikråd Beredning delreg.koll.råd Beredning delreg.koll.råd Beredning delreg.koll.råd Beredning delreg.koll.råd Trafikplaneringsprocess VT

9 Inriktning satsningar 2013
Nya tåg, 12 regiontåg och 22 pendeltåg Ny pendeltågslinje – ”Alependeln” Utökat stombussnät i Göteborg Utökat expressbussnät (Göteborgsregionen) – Förhandlingar pågår. Huvuddelen av utökningarna dec En del kan bli senare Spårvagnstrafik – viss utökning Förstärkningstrafik (där vi riskerar att köra ifrån kunder)

10 Ekonomi Finansiering av paket ”trafik 2013” – behov av ytterligare 180 Mkr 80 Mkr är säkrade Västtrafik planerar nu utifrån ett finansieringsscenario med ytterligare ca 50 Mkr

11 Tillköp En beställning som finansieras av annan part än VGR och som innebär lokal anpassning av regional kollektivtrafik Förenliga med mål för kollektivtrafikens utveckling och/eller inte påverkar kollektivtrafiksystemet negativt Trafiktillköp – t.ex. linjesträckning eller utökat antal turer Färdbevis (ur det sortiment som tillhandahålls av regionen) Övrigt – T.ex. snabbare utveckling utifrån fastställda strategier (drivmedel, fordon)

12 Tillköp Avtal upprättas för tillköp som godkänts vid prövning (giltighetstid, kostnad och hur kostnad regleras över tid) Kostnad beräknas utifrån bedömd nettokostnad Kommun har kostnadsansvar för viss utredning inför eventuellt tillköp Gällande pris- och sortimentsstrategi är överordnad tillköpen I samband med årlig process för trafikförsörjning prövas befintliga tillköp

13 Tack för visat intresse!
Malin Johansson


Ladda ner ppt "Aktuellt från Västtrafik"

Liknande presentationer


Google-annonser