Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt från Västtrafik Fyrbodal 2012-02-10 • Ny organisation Västtrafik • Inriktning 2013 • Tillköp Malin Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt från Västtrafik Fyrbodal 2012-02-10 • Ny organisation Västtrafik • Inriktning 2013 • Tillköp Malin Johansson."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt från Västtrafik Fyrbodal 2012-02-10 • Ny organisation Västtrafik • Inriktning 2013 • Tillköp Malin Johansson

2 2

3 2012-02-10 3 LEVERANS Mikael Olsson LEVERANS Mikael Olsson Buss Attila Ungvari Buss Attila Ungvari Avtalsansvarig 4 st Projektledare etablering 1 st Kvalitetssamordnare 2 st Tåg/Spårvagn/Båt Jarl Samuelsson Tåg/Spårvagn/Båt Jarl Samuelsson Avtalsansvarig 2 st Leveransansvarig 3 st Fordonsförvaltare 2 st Projektledare trafikomläggning 3 st Anropsstyrd trafik Lars Wollter Anropsstyrd trafik Lars Wollter KIC Ronny Thörnqvist KIC Ronny Thörnqvist Upphandla Matti Lahtinen (TL) Lennart Karlberg Ann Strandberg Upphandla Matti Lahtinen (TL) Lennart Karlberg Ann Strandberg Leveransansvarig 5 st Fordonsspecialist 1 st Störningssamordnare 1 st Enhet Avdelning/Team Roll/Tjänst

4 2012-02-10 4 UTVECKLING Andreas Almquist Trafik Camilla Holtet Utredare 4 st Trafikutvecklare 6 st Trafikplanerare 5 st Strateg miljö 1 st Strateg säkerhet 1 st Strateg tillgänglighet 1 st Infrastruktur Stefan Ekman Kommun Hugo Lepik (TL) Malin Johansson Christina Bryvik System Pär Fröjmark (TL) Diana Björck Laursén Maria Gustafsson Enhet Avdelning/Team Roll/Tjänst

5 Uppdrag för Kommunkoordinatorerna • Föra en övergripande dialog med kommunerna i syfte att skapa förutsättning för en utveckling i linje med målbilderna och trafikförsörjningsprogrammet • Säkerställa att kommunerna som samhällsbyggare främjar kollektivtrafiken • Omhänderta viktiga frågor från kommunerna och kanalisera till rätt funktion/person inom Västtrafik • Medverka i regionala forum • Ansvara för tillköp och att dessa går i linje med de målbilder och strategier som finns framtagna 5

6 2012-02-10 6 Fyra delregioner Fyrbodal Skaraborg Sjuhärad Göteborgs- regionen

7 Hugo Lepik heter jag! Du når oss på: kommun@vasttrafik.se och jag heter Malin Johansson! Göteborg stad & Göteborgsregionen Skaraborg & Sjuhärad Fyrbodal & Göteborgsregionen Christina Bryvik! 2012-02-10

8 VGR VT Delregionalt kollektivtrafikråd Beredning delreg.koll.råd Delregionalt kollektivtrafikråd Regionalt kollektivtrafikråd Kollektivtrafiknämnd Regionfullmäktige Beredning delreg.koll.råd Trafikplaneringsprocess Trafikprogramsprocess Fyrbodal Gbg regionen SjuhäradSkaraborg 2012-02-10

9 Inriktning satsningar 2013 • Nya tåg, 12 regiontåg och 22 pendeltåg • Ny pendeltågslinje – ”Alependeln” • Utökat stombussnät i Göteborg • Utökat expressbussnät (Göteborgsregionen) – Förhandlingar pågår. Huvuddelen av utökningarna dec 2012. En del kan bli senare • Spårvagnstrafik – viss utökning • Förstärkningstrafik (där vi riskerar att köra ifrån kunder) 9 2012-02-10

10 10 • Finansiering av paket ”trafik 2013” – behov av ytterligare 180 Mkr • 80 Mkr är säkrade • Västtrafik planerar nu utifrån ett finansieringsscenario med ytterligare ca 50 Mkr Ekonomi

11 2012-02-10 11 Tillköp • En beställning som finansieras av annan part än VGR och som innebär lokal anpassning av regional kollektivtrafik • Förenliga med mål för kollektivtrafikens utveckling och/eller inte påverkar kollektivtrafiksystemet negativt - Trafiktillköp – t.ex. linjesträckning eller utökat antal turer - Färdbevis (ur det sortiment som tillhandahålls av regionen) - Övrigt – T.ex. snabbare utveckling utifrån fastställda strategier (drivmedel, fordon)

12 2012-02-10 12 Tillköp • Avtal upprättas för tillköp som godkänts vid prövning (giltighetstid, kostnad och hur kostnad regleras över tid) • Kostnad beräknas utifrån bedömd nettokostnad • Kommun har kostnadsansvar för viss utredning inför eventuellt tillköp • Gällande pris- och sortimentsstrategi är överordnad tillköpen • I samband med årlig process för trafikförsörjning prövas befintliga tillköp

13 Malin Johansson 13 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Aktuellt från Västtrafik Fyrbodal 2012-02-10 • Ny organisation Västtrafik • Inriktning 2013 • Tillköp Malin Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser