Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafikupphandlingar Linköping 2014-07-011. Trafikupphandlingar 5-årsavtal Linköpings kommun Beskrivning  Befintliga 5-årsavtal från 2004 för inomkommunal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafikupphandlingar Linköping 2014-07-011. Trafikupphandlingar 5-årsavtal Linköpings kommun Beskrivning  Befintliga 5-årsavtal från 2004 för inomkommunal."— Presentationens avskrift:

1 Trafikupphandlingar Linköping 2014-07-011

2 Trafikupphandlingar 5-årsavtal Linköpings kommun Beskrivning  Befintliga 5-årsavtal från 2004 för inomkommunal landsbygdstrafik faller ut i juni 2011. Optionsåren är utlösta och beslut om upphandling måste tas.  Följande avtalspaket berörs: (LKP 2), LKP 3 och LKP 6. 506 Gistad-Östra Skrukeby-Linghem, 507 Ekängen, 509 Linghem – Linköping, 513 Gistad- Linköping, 539 Örtomta-Askeby-Linköping, 564-568 Brokind- Sturefors-Linköping, 571-573 Vikingstad- Malmslätt- Linköping Volymer  16 dimensionerande fordon till en prognostiserad bruttokostnad av 32 miljoner (trafikåret 09/10).

3 Trafikupphandlingar 5-årsavtal Linköpings kommun Avtalslängd  ÖstgötaTrafiken rekommenderar en avtalslängd på 5 år utan möjlighet till förlängning Miljö  All inomkommunal trafik som utgår från Linköping kommer att handlas upp för att kunna drivas med biogas, vilket får till följd att anpassningar på Kallerstad-depån måste ske för att kunna ta emot fler fordon. Tillgänglighet  All trafik kommer att handlas upp på ett sådant sätt så att det nationella tillgänglighetsmålet kommer att uppnås.

4 Trafikupphandlingar 5-årsavtal Linköpings kommun Ekonomi  Med hänvisning till utbytet mot fordon som drivs med biogas beräknas kostnaden öka med ca: 4 Mkr (jämfört med prognostiserade kostnader för trafikår 2009-2010 i nuvarande avtal).

5 Trafikupphandlingar 5-årsavtal Linköpings kommun Förändringar  Det pågår en regional linjeöversyn på uppdrag av landstinget. Resultatet av den översynen kommer innebära att kommunen i vissa delar måste anpassa sina beställningar av trafik. Exakt hur dessa förändringar kommer att påverka är för närvarande inte klart. Vi återkommer snarast angående detta.  I kommande avtal har vi för avsikt att ställa krav på entreprenören att utföra kundundersökningar. Beställning  Uppdragsbeställning ÖstgötaTrafiken tillhanda senast den 31 augusti 2009

6 Trafikupphandlingar 5-årsavtal Linköpings kommun Alternativ till upphandling 2011  Förutsatt utbyte mot biogasfordon samt att överenskommelse med nuvarande entreprenör kan träffas kommer den inomkommunala trafiken i ovan angivna avtalspaket flyttas över till Kallerstad (avtal LKP 1) och handlas upp tillsammans med tätortstrafiken 2012 eller 2014 beroende på beslut om utlösande av option eller ej.

7 Beställning TÅ 10/11  Nettokostnad 148 mnkr  Minskad kostnad 4 mnkr jfr TÅ 09/10 (bespar. krav)  Uppföljning linjenätet 08/09 ev. justeringar  Utreda nattbussar  Utreda t.ex. tidiga lördags- och söndagsmorgnar  Lättlästa och tydliga tidtabeller  Synskadade, ex.vis utrop av ankommande busslinje och färdriktning vid bussens påstigningsdörr  Sturefors och Brokind biogasbussar 2014-07-017


Ladda ner ppt "Trafikupphandlingar Linköping 2014-07-011. Trafikupphandlingar 5-årsavtal Linköpings kommun Beskrivning  Befintliga 5-årsavtal från 2004 för inomkommunal."

Liknande presentationer


Google-annonser